Презентація на тему «Міжнародні валютні відносини»


Рейтинг презентації 5 на основі 1 голосів


Завантажити презентацію

Слайд #1
Презентація на тему «Міжнародні валютні відносини» - Слайд #1

Міжнародні валютні відносини


Слайд #2
Презентація на тему «Міжнародні валютні відносини» - Слайд #2

Міжнародні валютні відносини - сукупність економічних відносин між країнами, пов'язаних з системою міжнародних розрахунків. Валютна система - це форма організації валютних відносин, закріплена національним законодавством (національна система) або міждержавною угодою (світова та регіональна системи).


Слайд #3
Презентація на тему «Міжнародні валютні відносини» - Слайд #3

Національна валютна система
Форма організації валютних відносин країни, історично утворена і закріплена національним законодавством.
Функції:
формування і використовування валютних ресурсів
забезпечення внутрішньо економічних зв'язків країни
забезпечення оптимальних умов функціонування національного господарства


Слайд #4
Презентація на тему «Міжнародні валютні відносини» - Слайд #4

Світова валютна система
Глобальна форма організації валютних відносин в рамках світової економіки, закріплена багатосторонніми міждержавними згодами, регулюється міжнародними валютно-кредитними і фінансовими організаціями.
Функції:
забезпечення необхідних умов для нормального відтворювального процесу і безперервної реалізації вироблюваних товарів
регламентація і координація режимів національних валютних систем
уніфікація принципів валютних систем


Слайд #5
Презентація на тему «Міжнародні валютні відносини» - Слайд #5

Валюта
Валюта  —грошова одиниця, що використовується як засіб розрахунку в торгових операціях. Валютою, зазвичай, є монети та банкноти певної держави, які є фізичним аспектом національної грошової маси. Інша частина грошової маси країни складається з банківських депозитів, власність на яку може бути передана за допомогою чеків, дебетових карток. Депозитні гроші
і валюта є грошима у
тому сенсі, що обидва
вони є допустимими
як засіб платежу.
Тепер роль валюти
виконують здебільшого
 кредитно-паперові гроші,
вартість яких визнача-
ється законодавчо.


Слайд #6
Презентація на тему «Міжнародні валютні відносини» - Слайд #6

Графічні символи національних валют
Знакові позначення грошей в одних країнах появились дуже давно, а в деяких – і до сьогодні відсутні.


Слайд #7
Презентація на тему «Міжнародні валютні відносини» - Слайд #7

Валютні відносини
є невід'ємною складовою ланкою світової економіки. Їх функціонування й розвиток пов'язані з обслуговуванням всього комплексу економічних зв¢язків, що складаються між окремими країнами, юридичними суб'єктами ринку та приватними особами. Йдеться про обслуговування зовнішньої торгівлі, вивіз капіталу, надання позик і кредитів, нацково-технічний обмін, розвиток туризму, інші державні та приватні стосунки.


Слайд #8
Презентація на тему «Міжнародні валютні відносини» - Слайд #8

Розвиток валютних відносин зумовлюється об'єктивними передумовами ¾ вдосконаленням міжнародного поділу праці та спеціалізацією виробництва, інтернаціоналізацією всього комплексу виробничого відтворення і суспільно-політичного життя народів. Визначальний вплив на їх поглиблення справляє формування на світовому ринку інтернаціональної вартості товарів і послуг, а звідси ¾ розвиток інтернаціоналізації грошових відносин.


Завантажити презентацію