Презентація на тему «Міжнародна торгівля»Завантажити презентацію

Слайд #1
Презентація на тему «Міжнародна торгівля» - Слайд #1

Міжнародна торгівля


Слайд #2
Презентація на тему «Міжнародна торгівля» - Слайд #2

Міжнародна торгівля (МТ) – історично перша форма МЕВ(міжнародні економічні відносини), що являє собою обмін товарами та послугами між державно оформленими національними господарствами.
Зовнішня торгівля (ЗТ) – це торгівля однієї країни з іншими, яка складається з оплачуваного вивезення (експорту) та ввезення (імпорту) товарів та послуг.


Слайд #3
Презентація на тему «Міжнародна торгівля» - Слайд #3

Фактори, що обумовлюють зростання обсягів МТ
Розвиток МПП(vіжнародний поділ праці), інтернаціоналізація виробництва;
Активна діяльність ТНК(транснаціональна компанія) на світовому ринку;
НТР(науково-технічна революція), яка сприяла оновленню капталу і виникненню нових галузей промисловості;
Регулювання МТ в межах СОТ(світова організація торгівлі );
Лібералізація міжнародної торгівлі (в країнах, де діє режим найбільшого сприяння середній митний тариф знизився з 14,1% у 1995р. до 9,4% у 2007р. );
Розвиток торгово-економічної інтеграції (створення ВЕЗ, торговельних союзів);
Здобуття політичної незалежності колишніми колоніальними країнами.


Слайд #4
Презентація на тему «Міжнародна торгівля» - Слайд #4

Особливості сучасного етапу розвитку МТ
Інтелектуалізація МТ (частка високотехнологічної продукції в експорті США, Швейцарії, Японії – понад 20%, Німеччини, Франції – понад 15%);
Збільшення питомої ваги готових виробів та напівфабрикатів і відповідно зменшення частки сировинних та продовольчих товарів ;
Інтенсифікація обміну продукцією інтелектуальної власності: ліцензії, ноу-хау, інжинірингові послуги;
Експорт/імпорт послуг виокремився в найбільш динамічно зростаючий сектор економіки;
Формування переважно довгострокових взаємовідносин між контрагентами та збільшення питомої ваги внутрішньокорпоративних поставок всередині ТНК (до 30% взаємної торгівлі промислово розвинених країн);
Активізація зустрічної торгівлі (до 40% МТ);
Посилення конкуренції між країнами Тріади;
Розподіл глобальної торговельної системи на потужні блоки (НАФТА – ЄС – АТЕС).


Слайд #5
Презентація на тему «Міжнародна торгівля» - Слайд #5

Темпи зростання ВВП та міжнародної торгівлі за регіонами світу у 2006-2008рр., %
ВВП Експорт Імпорт
СВІТ
Північна Америка
США
Південна та Центральна Америка
Європа
ЄС-27
СНД
Африка
Середній Схід
Азія
Китай
Японія Індія
НІК (дракони)


Слайд #6
Презентація на тему «Міжнародна торгівля» - Слайд #6

Топ-10 з-поміж 30 країн-ключових експортерів та імпортерів на ринку товарів у 2008р.

Країни
Експорт, млрд.$
Частка, %
Країни
Імпорт, млрд.$
Частка, %
СВІТ (вкл. реекспорт)
16 127
100
СВІТ (вкл. реімпорт)
16 415
100
1
Німеччина
1 465
9,1
США
2 166
13,2
2
Китай
1 428
8,9
Німеччина
1 206
7,3
3
США
1 301
8,1
Китай
1 133
6,9
4
Японія
782
4,9
Японія
762
4,6
5
Нідерланди
634
3,9
Франція
708
4,3
6
Франція
609
3,8
Великобританія
632
3,8
7
Італія
540
3,3
Нідерланди
574
3,5
8
Бельгія
477
3,0
Італія
556
3,4
9
Російська Федерація
472
2,9
Бельгія
470
2,9
10
Великобританія
458
2,8
Південна Корея
435
2,7
Топ-30
13 120
81,4
Топ-30
13409
81,7
Україна
67,7
0.,4%
Україна
83,6
0,5%


Слайд #7
Презентація на тему «Міжнародна торгівля» - Слайд #7

Основні країни-експортери промислових товарів


Завантажити презентацію