Презентація на тему «Методи творчого й критичного мислення в проектній технології»


Рейтинг презентації 4.67 на основі 9 голосівСлайд #1
Презентація на тему «Методи творчого й критичного мислення в проектній технології» - Слайд #1

Методи творчого й критичного мислення в проектній технології
11 клас
Інваріантна частина
Учитель інформатики
Конотопської гімназії
Мещишена Анна


Слайд #2
Презентація на тему «Методи творчого й критичного мислення в проектній технології» - Слайд #2

Завдання курсу
Ознайомитися з методами творчого й критичного мислення, навчитися використовувати метод синектики, метод морфологічного аналіз для вирішення завдань проекту
Використовувати в проектній діяльності інформаційно-комунікаційні технології для презентації теми або проблеми проекту
Ознайомитися з історією становлення ергономічної науки, методами аргономічних досліджень
Навчитися проводити ергономічний аналіз виробів, розробляти проект нескладного інструмента
Систематизувати знання про глобальні проблеми людства
Ознайомитися з поняттям екологічного моніторингу для визначення стану навколишнього середовища, методами екомоніторингу, сучасними технологіями переробки побутових відходів


Слайд #3
Презентація на тему «Методи творчого й критичного мислення в проектній технології» - Слайд #3

Завдання курсу
Реалізувати отримані знання на практиці під час розробки власного проекту створення екологічно стійкої системи
Ознайомитися з основними функціями професійної діяльності людини, сутністю процесу професійного самовизначення й становлення
Ознайомитися з призначенням, завданнями й складовими частинами портфоліо
Навчитися компонувати портфоліо з урахуванням особистих досягнень і життєвих планів
Ознайомитися з поняттям професійної кар'єри, факторами, що впливають на професійну кар'єру
Навчитися складати план дій щодо особистої кар'єри


Слайд #4
Презентація на тему «Методи творчого й критичного мислення в проектній технології» - Слайд #4

Яка з названих проблем є для вас найцікавішою (актуальною)?


Слайд #5
Презентація на тему «Методи творчого й критичного мислення в проектній технології» - Слайд #5

Мозковий штурм – груповий метод творчої діяльності за відсутності будь-яких критеріїв оцінювання й напрямків пошуку ідей


Слайд #6
Презентація на тему «Методи творчого й критичного мислення в проектній технології» - Слайд #6

Для проведення мозкової атаки обирається ведучий мозкового штурму й створюються дві групи:


Слайд #7
Презентація на тему «Методи творчого й критичного мислення в проектній технології» - Слайд #7

Вимоги до особистостей учасників мозкового штурму


Слайд #8
Презентація на тему «Методи творчого й критичного мислення в проектній технології» - Слайд #8

Ведучий
Завдання ведучого: забезпечувати якість мозкового штурму, регулюючи його хід
Повноваження ведучого:
Відповідати за процедуру й регламент роботи (дотримання правил)
Припиняти неконструктивне поводження учасників – «перетягання канату», «павиний хвіст» та ін.
Забезпечувати психологічну підтримку учасників, атмосферу активності й доброзичливості (повинен уміти миттєво позитивно оцінити будь-яку ідею)
Керувати процесом пошуку ідей (необхідно постійно уточнювати формулювання завдання, розширювати поле пошуку, виділяти нові напрямки й аспекти розв'язань, задавати нові напрямки пошуку рішень для учасників)


Слайд #9
Презентація на тему «Методи творчого й критичного мислення в проектній технології» - Слайд #9

Генератор ідей
Завдання генератора ідей: безупинно висувати ідеї щодо поставленої проблеми або завдання
Вимоги до генераторів:
Висування великої кількості ідей за широким спектром тем, заснованих на нових принципах, перенесення ідей із різних галузей, використання яскравих несподіваних аналогій
Використання ідей, висунутих раніше іншим генератором
Генераторові ідей має бути притаманна віра в те, що кращі ідеї ще попереду, а також оптимізм
Неприпустимо включати в групу генераторів природжених скептиків і критиканів
Генератори ідей повинні мати широкий кругозір, а також здатність відходити від нав'язливих ідей


Слайд #10
Презентація на тему «Методи творчого й критичного мислення в проектній технології» - Слайд #10

Аналітик
Завдання критика-аналітика: виявлення раціонального зерна в кожній запропонованій до аналізу ідеї
Вимоги до аналітика:
Розуміння специфіки проблеми (завдання)
Здатність до узагальнення
Йому мають бути притаманні оптимізм і віра в те, що краща ідея – це та, котра аналізується саме зараз
Гарні аналітики можуть виявити нові принципи розв'язання завдання після класифікації принципів, висунутих генераторами. Дуже часто найцінніше в мозковому штурмі – новий напрямок пошуку, а не конкретне рішення


Слайд #11
Презентація на тему «Методи творчого й критичного мислення в проектній технології» - Слайд #11

Етапи й правила мозкового штурму


Слайд #12
Презентація на тему «Методи творчого й критичного мислення в проектній технології» - Слайд #12

Синектика (із гр. – «сполучення різнорідних елементів») - це вид мозкового штурму при допущенні обговорення й відсіювання ідей на стадії їх висування й визначення прийомів генерування ідей.


Слайд #13
Презентація на тему «Методи творчого й критичного мислення в проектній технології» - Слайд #13

Для проведення мозкової атаки обирається ведучий мозкового штурму й створюються дві групи:


Слайд #14
Презентація на тему «Методи творчого й критичного мислення в проектній технології» - Слайд #14

Метод контрольних питань.
Використання при пошуку розв'язань творчих завдань списку спеціально підготовлених запитань


Слайд #15
Презентація на тему «Методи творчого й критичного мислення в проектній технології» - Слайд #15

Метод фокальних об'єктів (МФО) – метод пошуку нових ідей шляхом приєднання до вихідного об'єкта властивостей або ознак випадкових об'єктів


Слайд #16
Презентація на тему «Методи творчого й критичного мислення в проектній технології» - Слайд #16

Метою методу є вдосконалювання об'єкта за рахунок одержання великої кількості оригінальних модифікацій об'єкта з несподіваними властивостями.
Суть метода полягає в перенесенні ознак випадково обраних об'єктів на об'єкт, що вдосконалюється, який лежить ніби у фокусі перенесення й тому називається фокальним.


Слайд #17
Презентація на тему «Методи творчого й критичного мислення в проектній технології» - Слайд #17

Алгоритм дій при використанні МФО
Виділити об'єкт, що підлягає вдосконаленню
Вибрати три-чотири об'єкти (відкривши будь-яку книгу, газету й т. ін.)
Виписати для кожного з них кілька характеристик ознак (властивостей)
Отримані ознаки перенести на ФО й одержати нові сполучення
Зафіксувати всі цікаві ідеї
Оцінити нові ідеї й відібрати найбільш ефектині з погляду реалізації


Слайд #18
Презентація на тему «Методи творчого й критичного мислення в проектній технології» - Слайд #18

Метод гірлянд випадковостей
й асоціацій


Слайд #19
Презентація на тему «Методи творчого й критичного мислення в проектній технології» - Слайд #19

Алгоритм методу
Визначення синонімів об'єкта
Довільний вибір випадкових об'єктів
Утворення комбінацій з елементів гірлянд синонімів і випадкових об'єктів (кожний синонім поєднують із кожним випадковим об'єктом)
Складання переліку ознак випадкових об'єктів
Генерування ідей шляхом почергового приєднання до технічного об'єкта і його синонімів ознак випадково обраних об'єктів