Презентація на тему «Метод фокальних об’єктів (метод випадковостей)»


Рейтинг презентації 4 на основі 3 голосівСлайд #1
Презентація на тему «Метод фокальних об’єктів (метод випадковостей)» - Слайд #1

Метод фокальних об'єктів (метод випадковостей)


Слайд #2
Презентація на тему «Метод фокальних об’єктів (метод випадковостей)» - Слайд #2

Метод фокальних об'єктів (МФО) — це метод пошуку но­вих ідей шляхом приєднання до вихідного об'єкта властивостей або ознак випадкових об'єктів. Застосовується при пошуку нових модифікацій відомих пристроїв і способів, розширенні асортимен­тів товарів, створенні реклами товарів, сфер застосування відомих речовин, відходів виробництва, а також для тренування уяви.


Слайд #3
Презентація на тему «Метод фокальних об’єктів (метод випадковостей)» - Слайд #3

Метою методу є вдосконалювання об'єкта за рахунок одер­жання великої кількості оригінальних модифікацій об'єкта з не­сподіваними властивостями.
Суть методу полягає в перенесенні ознак випадково обраних об'єктів на об'єкт, що вдосконалюється, який лежить ніби у фокусі перенесення й тому називається фокальним. Утворені незвичайні сполучення розвиваються шляхом вільних асоціацій.


Слайд #4
Презентація на тему «Метод фокальних об’єктів (метод випадковостей)» - Слайд #4

Метод випадковостей створив у 1923 р. Е.Кунце — професор Берлін­ськогоуніверситету, в 1950-х рр. його удосконалив Ч.Вайтинг у США. Цей метод відзначається простотою і значними, практично необмеженими можливостями пошуку нових точок зору щодо вирішуваної проблеми. У методі 
використовуються асоціативний пошук і евристичні властивості випадковості.


Слайд #5
Презентація на тему «Метод фокальних об’єктів (метод випадковостей)» - Слайд #5

Об'єкт
Причини об'єкта
Листок
Широкий, вузький, плоский, просторовий, кольоровий, пружний, різьблений, паперовий, металевий, пластмасовий, яскравий, однорічний, багаторічний
Катер
Скороходний, самохідний, керований (зсередини, ззовні), непотопаючий, сигнальний, морський, рятувальний
Клітка
Самоорганізована, самоналагоджувальна, неенергоємна жива, закодована, зростаючий, біологічна, матрична, для звірів, з циклами життєдіяльності
Сітка
Плетенна, міцна, загороджувальне, ігрова, звуковбирна, фільтруюча, арматурна, координатна, цифрова, настроювальна, складна


Слайд #6
Презентація на тему «Метод фокальних об’єктів (метод випадковостей)» - Слайд #6

Алгоритм дій при використанні МВ:
Виділити об'єкт, що підлягає вдосконаленню. Фокальним об'єктом (ФО) може бути як окремий предмет, річ, товар або . послуга, так і організація в цілому або її окремі підрозділи. При обранні фокального об'єкта визначте мету його вдоско­налення — це буде критерій, за яким потім відбиратимуть­ся ідеї.
Вибрати три-чотири випадкові об'єкти (відкривши будь-яку книгу, газету тощо).
Виписати для кожного з них кілька характерних ознак (влас­тивостей). Краще використовувати випадкові слова з різних галузей: техніка, поезія, фантастика, явища природи, живі об'єкти та ін. Слова не повинні належати до тієї ж галузі, що й сам фокальний об'єкт. При виборі властивостей слід уника­ти банальних означень, таких якгарний, жовтий, трикутний, важкий, надійний тощо. Вони властиві майже будь-якому об'єкту, тому високою є ймовірність того, що при асоціюванні з фокальним об'єктом вони не дадуть цікавого сполучення. Можна вибирати властивості, ознаки, які об'єкт виявляє іно­ді. Наприклад: лампочка — згасла, автомобіль — що буксує, вітер — завиваючий, кішка — брудна, листок — дірявий.
Отримані ознаки перенести на ФО й одержати нові сполу­чення. Нові сполучення розвити шляхом вільних асоціацій. При генерації нових ідей на основі отриманих словосполучень важливо розвивати ланцюжки асоціацій, давати кілька варі­антів відповідей на запитання: «Що це може бути?», «Де це можна використати?», «Кому це потрібно?».
Зафіксувати всі цікаві ідеї.
Оцінити нові ідеї й відібрати найбільш ефективні з погля­ду реалізації. Результатом застосування МФО є список ідей і пропозицій щодо нових модифікацій об'єкта. При відборі найбільш ефективних пропозицій зазвичай залучають екс­пертів.


Слайд #7
Презентація на тему «Метод фокальних об’єктів (метод випадковостей)» - Слайд #7

Найменування
Ознаки
Лампочка
Скляна, електрична, колбоподібна, із цоколем, прозора, матова
Решітка
Металева, пластмасова, плетена, кована, гнучка, велика, дрібна
Кишеня
Передня, бічна, задня, зовнішня, внутрішня, накладна, із блискавкою, для зберігання документів, носових хусточок, грошей
Кільце
Металеве, дерев'яне, пластмасове, надувне, емальоване, з орнаментом, для спортивних вправ, кільце Сатурна
Квітка
Одноколірна, багатобарвна, запашна, чашоподібна, плямиста, зонтична, польова, гірська, осіння, водяна, садова, із шипами, симетрична, лікарська


Слайд #8
Презентація на тему «Метод фокальних об’єктів (метод випадковостей)» - Слайд #8

Найменування
Ознаки
Лампочка
Скляна, електрична, колбоподібна, із цоколем, прозора, матова
Решітка
Металева, пластмасова, плетена, кована, гнучка, велика, дрібна
Кишеня
Передня, бічна, задня, зовнішня, внутрішня, накладна, із блискавкою, для зберігання документів, носових хусточок, грошей
Кільце
Металеве, дерев'яне, пластмасове, надувне, емальоване, з орнаментом, для спортивних вправ, кільце Сатурна
Квітка
Одноколірна, багатобарвна, запашна, чашоподібна, плямиста, зонтична, польова, гірська, осіння, водяна, садова, із шипами, симетрична, лікарська


Слайд #9
Презентація на тему «Метод фокальних об’єктів (метод випадковостей)» - Слайд #9

Наприклад, увівши в гірлянду синонімів ознаки лампочки, можна утворити такі сполучення:скляний стілець; крісло, що ви­промінює тепло; колбоподібний табурет; прозорий стілецьтощо.
Аналогічно одержують нові ідеї конструкцій, приєднуючи до гірлянди синонімів ознаки інших випадкових об'єктів — решітки, кишені, кільця, квітки.
До елементів гірлянди синонімів технічного об'єкта по черзі намагаються приєднати елементи гірлянди асоціацій.


Слайд #10
Презентація на тему «Метод фокальних об’єктів (метод випадковостей)» - Слайд #10

Тест для перевірки засвоєння нового матеріалу
1. Метод мозкової атаки — це метод:
а) вирішування творчих винахідницьких завдань;
б) залагодження міжособистісних конфліктів;
в) вирішення завдань із галузі інформаційних технологій.
2. Мета методу мозкової атаки — стимулювати групу людей:
а) до трудової діяльності;
б) конфліктів, критики;
в) швидкого генерування великої кількості ідей.
3. Скільки груп людей послідовно розв'язують завдання при ви­користанні методу мозкового штурму?
а) 2;                                         б) 3;                            в) 4.
4. Як називається група, що працює на першому етапі мозко­вого штурму?
а) генератори ідей;               б) експерти;               в) аналітики.
5. При використанні методу синектики:
а) генерація ідей та їх критика не розподілені в часі;
б) генерація ідей та їх критика розподілені в часі;
в) об'єкт спочатку критикується, а потім генеруються ідеї щодо його вдосконалення.
6. Метод контрольних запитань є варіантом методу:
а)           фокальних об'єктів;
б)           мозкового штурму;
в)           гірлянд випадковостей й асоціацій.
7. Метод фокальних об'єктів — це метод пошуку нових ідей шляхом:
а) приєднання до вихідного об'єкта властивостей або ознак випадкових об'єктів;
б) створення гірлянд асоціацій;
в) критики властивостей об'єкта.
8. Емпатія — це аналогія:
а) фантастична;                     б) особиста;               в) символічна.