Презентація на тему «Маркетинг»


Рейтинг презентації 5 на основі 1 голосів


Завантажити презентацію

Слайд #1
Презентація на тему «Маркетинг» - Слайд #1

МАРКЕТИНГ ТА ЙОГО ЦІЛІ


Слайд #2
Презентація на тему «Маркетинг» - Слайд #2

Маркетинг — це поєднання точної науки та мистецтва ефективної роботи на ринку.
Маркетинг — це планування і здійснення всебічної діяльності, пов'язаної з товаром, з метою здійснення оптимального впливу на споживача для забезпечення максимального споживання за оптимальної ціни та одержання в результаті цього довгострокового прибутку.
Маркетинг — це діяльність щодо забезпечення наявності потрібних товарів і послуг для потрібної аудиторії, у потрібному місці, в потрібний час і за ціною, яка підходить, при здійсненні необхідної комунікації.
Маркетинг — вид людської діяльності, направлений на задоволення потреб за допомогою обміну.
І Т.Д.


Слайд #3
Презентація на тему «Маркетинг» - Слайд #3

В історичному контексті зародження маркетингу слід поєднувати із зародженням процесу обміну, оскільки саме обмін зумовлював задоволення певних потреб.  Як наука маркетинг заявив про себе у 1950-х рр., поєднавши розрізнені наукові напрями частин економічної теорії, психології, соціології, математичного моделювання, мистецтва тощо.


Слайд #4
Презентація на тему «Маркетинг» - Слайд #4

Термін «маркетинг» походить від англійського слова «market» - ринок, і в буквальному розумінні означає якусь діяльність, здійснювану на ринку.


Слайд #5
Презентація на тему «Маркетинг» - Слайд #5

визначення потреб і запитів покупців;
розробку та пропозицію на ринок товарів і/або послуг, які здатні задовольнити потреби покупця;
встановлення цін, які прийняті для покупців і забезпечують достатній прибуток продавцю;
вибір найбільш вигідних і зручних шляхів доведення товарів до споживачів;
 обґрунтування та використання методів і засобів активної дії на ринок з метою формування попиту та стимулювання збуту.


Слайд #6
Презентація на тему «Маркетинг» - Слайд #6

1) маркетинг як принцип: орієнтація на споживача, що передбачає спрямування всіх зусиль і рішень підприємства чи організації на задоволення потреб, що виникають на ринку;
2) маркетинг як засіб: прийоми маркетингу, що мають на меті координування використання інструментів впливу на ринок для створення бажаних позицій організації та переваг перед конкурентами;
3) маркетинг як метод: маркетингові дослідження, що передбачають систематичний пошук рішень з використанням сучасних соціологічних і технічних засобів.


Слайд #7
Презентація на тему «Маркетинг» - Слайд #7

Комплекс маркетингу
(Marketing Mix, або 4-«Р»)
Продукт (Product).
Ціна (Price).
Місце (Рlace).
Просування (Promotion).


Слайд #8
Презентація на тему «Маркетинг» - Слайд #8

Виробляти те, що продається, а не продавати те, що виробляється, — основне гасло маркетингового підходу до управління науково-технічним прогресом, виробництвом і збутом. 


Слайд #9
Презентація на тему «Маркетинг» - Слайд #9

Цілями маркетингу в економічній системі є:
досягнення якнайвищого рівня споживання, що, своєю чергою, створює умови для максимального зростання виробництва, а отже, і макроекономічних показників;
досягнення максимального споживчого задоволення, а не просто максимального рівня споживання;
надання максимально широкого вибору товарів і послуг;
підвищення рівня якості життя.


Слайд #10
Презентація на тему «Маркетинг» - Слайд #10

Цілями маркетингу конкретного підприємства є:
задоволення потреб (вимог) споживачів;
досягнення переваг над конкурентами;
завоювання запланованої частки ринку;
забезпечення зростання продажу товарів і послуг;
досягнення запланованого прибутку або забезпечення рентабельної діяльності.


Завантажити презентацію