Презентація на тему «Людина. Особистість. Громадянин» (варіант 1)Завантажити презентацію

Слайд #1
Презентація на тему «Людина. Особистість. Громадянин» (варіант 1) - Слайд #1

Людина. Особистість.Громадянин.


Слайд #2
Презентація на тему «Людина. Особистість. Громадянин» (варіант 1) - Слайд #2

Людина як бісоціальна істота
Індивідуальність. Особа . Особистість. Персона.
Громадянин та громадянство
Зміст


Слайд #3
Презентація на тему «Людина. Особистість. Громадянин» (варіант 1) - Слайд #3

Тлумачення поняття “людина”
- найвищий ступінь живих організмів на Землі;
- жива істота, яка досягла найвищого розвитку на Землі, суб'єкт суспільно-історичної діяльності;
- біосоціальна істота, наділена мовою, свідомістю, вищими психічними функціями


Слайд #4
Презентація на тему «Людина. Особистість. Громадянин» (варіант 1) - Слайд #4

Природне середовище
Суспільне середовище
Людина є частиною природи як біологічна істота.
Людина істота соціальна і гине без суспільства.
Можливість людини пристосуватися до природного середовища.
Через суспільство людина пристосовується до природи.
Стан організму і психіки людини залежить від процесів, які відбуваються у Космосі та в глибинах нашої Землі.
Роль суспільного середовища у становленні та розвитку людини є переважаючим.


Слайд #5
Презентація на тему «Людина. Особистість. Громадянин» (варіант 1) - Слайд #5

Людина, яка має історично зумовлений ступінь розвитку, користується правами, що надаються суспільством та виконує обов'язки, які ним
Оригінальність, особливість особистості, яка проявляється в особливостях темпераменту, рисах характеру, специфіці інтересів тощо; те, що робить її не схожою на інших.
Особа
Індивідуальність


Слайд #6
Презентація на тему «Людина. Особистість. Громадянин» (варіант 1) - Слайд #6

Особистість
Персона
Кожна окрема людина, учасник соціальних відносин, що характеризується свідомою діяльністю, у процесі якої створює, відтворює та змінює соціальну реальність.
Поняття, вироблене для відображення соціальної природи людини, сприйняття її як суб'єкта соціокультурного життя, носія індивідуального начала, публічна людина.


Слайд #7
Презентація на тему «Людина. Особистість. Громадянин» (варіант 1) - Слайд #7

Громадянство – стійкий правовий
зв'язок людини з конкретною
державою.
Із конституції УкраїниСтаття 25 Громадянин України не може бути позбавлений громадянства і права змінити громадянство. Громадянин не може бути вигнаний за межі України або виданий іншій державі. Україна гарантує піклування та захист своїм громадянам, які перебувають за її межами.


Слайд #8
Презентація на тему «Людина. Особистість. Громадянин» (варіант 1) - Слайд #8

Громадянин́ — людина , яка належить до певної територіальної спільноти — міста , країни тощо.Ця приналежність є формально юридично оформленою.Як член певного соціуму громадянин має певні права та обов'язки, щодо цього соціуму і підпорядковується певним (прийнятим в громаді) нормам і законам


Слайд #9
Презентація на тему «Людина. Особистість. Громадянин» (варіант 1) - Слайд #9

Виконали: учениці 11-Б класу Алєксєйчук Ольга та Франовська Марія


Завантажити презентацію