Презентація на тему «Література другої половини XIX століття»


Рейтинг презентації 5 на основі 1 голосів


Завантажити презентацію

Слайд #1
Презентація на тему «Література другої половини XIX століття» - Слайд #1

Література другої половини XIX століття


Слайд #2
Презентація на тему «Література другої половини XIX століття» - Слайд #2

Література другої половини 19 століття — умовний період в історії літератури від середини XIX століття до 1890-х років.


Слайд #3
Презентація на тему «Література другої половини XIX століття» - Слайд #3

Художньо-зображальні системи
Просвітництво
Реалізм
Натуралізм
Романтизм
Поєднання напрямків
Передмодернізм


Слайд #4
Презентація на тему «Література другої половини XIX століття» - Слайд #4

Просвітництво
Для розвинених літератур Сходу у 19 ст. характерними були  просвітницькі тенденції, що набули тут ряд специфічних особливостей, відмінних від західного Просвітництва. Одним з основних стимулів східної просвіти було усвідомлення необхідності протистояти Європі, що нерідко поєднувалось з антиколоніальними тенденціями.


Слайд #5
Презентація на тему «Література другої половини XIX століття» - Слайд #5

Реалізм
Незважаючи на значну нерівномірність літературного розвитку та велику різноманітність художніх напрямків, для цього періоду можна виділити домінанту літературного процесу — це інтенсивний розвиток реалізму, що по різному проявляється у різному історико-культурному оточенні, але має певні спільні риси.
Гі де Мопассан
Ілюстрація до роману «Любий друг» Гі де Мопассана.


Слайд #6
Презентація на тему «Література другої половини XIX століття» - Слайд #6

Реалізм у Росії
У цей період російська література стає однією з найрозвиненіших у світі, що в наступні періоди частково втрачається. У Росії формується тип письменника-громадянина, який бере активну участь у різних соціально-політичних перипетіях, а часто і в революційній боротьбі (Олександр Герцен, Микола Чернишевський).
Олександр Іванович Герцен
Чернишевський Микола Гаврилович


Слайд #7
Презентація на тему «Література другої половини XIX століття» - Слайд #7

Натуралізм
(франц. naturalisme, від лат. naturalis — природний) — напрям у літературі та мистецтві Європи і США, що виник і склався в останні десятиріччя 19 ст. на основі філософії позитивізму (О. Конт) й естетичної теорії І. Тена. На теорію й практику натуралізму великий вплив зробили успіхи природничих наук у 2-й пол. 19 ст.
Еміль Золя


Слайд #8
Презентація на тему «Література другої половини XIX століття» - Слайд #8

Романтизм
Хоч у цей період визначальним є художньо-зображальна система реалізму, але не переривається становлення і розвиток літератури романтизму. Останній найінтенсивніше розвивається у країнах, для яких було характерне пізніше формування реалізму. Чітко розмежувати ці два напрями неможливо, бо хронологічно вони співіснували.
Віктор Гюго


Слайд #9
Презентація на тему «Література другої половини XIX століття» - Слайд #9

Поєднання напрямківромантизму та реалізму
Марк Твен
Волт Вітмен


Слайд #10
Презентація на тему «Література другої половини XIX століття» - Слайд #10

Передмодернізм
Досить складний комплекс являють собою нові нереалістичні течії кінця століття, точніше його останньої третини. Сукупність цих напрямків часто називають передмодернізмом.
Шарль П'єр Бодлер
Поль Марі Верлен
Артюр Рембо


Слайд #11
Презентація на тему «Література другої половини XIX століття» - Слайд #11

Презентацію підготувала учениця 6-А класу Анжела Слюсаренко
Кінець


Завантажити презентацію