Презентація на тему «Лексика української мови з погляду походження»


Рейтинг презентації 3.88 на основі 8 голосівСлайд #1
Презентація на тему «Лексика української мови з погляду походження» - Слайд #1

Лексика української мови з погляду походження. Власне українські слова
Підготувала
учениця 10 – Б класу
Алєксєєнко Вероніка


Слайд #2
Презентація на тему «Лексика української мови з погляду походження» - Слайд #2

У словах свої закони вічно мінливого руху,
У слові свої ознаки світла, тепла, ваги.
Слово – клітина мислі, артерія сили духу,
Тільки воно єднає різні людські береги.
П.Воронько


Слайд #3
Презентація на тему «Лексика української мови з погляду походження» - Слайд #3

Критерії розрізнення слів
Групи слів
Приклади
За значенням
-однозначні
-багатозначні
-подібні (синоніми)
-протилежні (антоніми)
суфікс
земля
думати – міркувати
високий – низький
За звучанням або написанням
-однойменні (омоніми)
коса (знаряддя) – коса (заплетене волосся)
За стильовою приналежністю
-терміни
-ділові штампи
-образно-художні
-побутові
пунктограма
ухвалити
хмарки – лебеді
миска
За емоційним забарвленням
-нейтральні
-емоційні
ранок
величний
За сферою вживання
-літературні
-діалектні
-професійні
-просторічні
півень
когут
креслити
белькотіти
За активністю вживання
-активного вжитку
-пасивного вжитку
палець
перст
За походженням
-питомі українські
-запозичені (іншомовні)
означення
дизайнер


Слайд #4
Презентація на тему «Лексика української мови з погляду походження» - Слайд #4

Власне українська лексика: хустка, свита, держава, людина.
Віддієслівні іменники на –ння (вагання, одруження).
Відприкметникові іменники на –ість (більшість, рівність, старанність).
Іменники – назви людей, за їхньою діяльністю із суфіксами –ник, -ач, -ій (гірник, викладач, водій).
Дієслова із суфіксом -ува- (виконувати, закопувати).
Дієслова із префіксами перед-, попід-, зне- (передбачити, попідгортати, знесилити).
Індоєвропейського
походження – назви частин тіла, тварин, рослин, явищ природи, житла, вимірів часу: мозок, вовк, сонце, двері, день
Праслов'янського походження - слова, наявні в усіх слов'янських мовах: плем'я, кінь, холодний, душа
Старослов'янізми – уро- чиста, церковна лексика:
врата, гординя, сотворити, велелюдний, чоло, уста
Споконвічна українська лексика


Слайд #5
Презентація на тему «Лексика української мови з погляду походження» - Слайд #5

ЛЕКСИКА УКРАЇНСЬКОЇ МОВИ ЗА ПОХОДЖЕННЯМ
Грецизми – релігійні поняття, терміни: ідіома, динаміка, апостол, ікона
Тюркізми – назви предметів побуту, продуктів, елементів одягу: тютюн, судак, балик, кайдани, табун
Латинізми – термінологія: вектор, директор, радіус, суфікс, рецепт
З англійської мови – назви сучасних професій, технологічних новацій: спонсор, тренер, комбайн, тролейбус
З німецької мови – назви різних предметів і явищ: ґрунт, шахта, бутерброд
З італійської мови – музичні терміни, слова зі сфери кулінарії: алегро, піаніно, піці, спагеті


Слайд #6
Презентація на тему «Лексика української мови з погляду походження» - Слайд #6

До найдавнішої і найбільш сталої частини словникового складу української мови належать:
а) назви родинних зв'язків: мати, дочка, брат, сестра, тато;
б) назви частин людського тіла: мозок, череп, брова, вухо, ніс, зуб, язик;
в) назви диких і свійських тварин, птахів, риб, комах, продуктів тваринництва: свиня, вівця, мед, молоко, вовна, олень, вовк, їжак, орел, муха, оса;
г) назви багатьох рослин: дерево, дуб, береза, ясен;
ґ) назви житла, господарських знарядь і занять, страв: дім, двері, двір, село, віз, колесо, молоти, орати;
д) назви небесних світил, часу і явищ природи: Сонце, Місяць, небо, день, ніч, вечір, весна, вогонь тощо.


Слайд #7
Презентація на тему «Лексика української мови з погляду походження» - Слайд #7

Іншомовні
Українські
Інтермецо, механік, кіно, масштаб, віньєтка, матч, канікули, кабінет, штепсель, бутерброд, абревіатура, інтеграл, комюніке, каучук, нетто
Зупинка, столяр, вікно, рогіз, внизу, грім, сніг, стіл, сутінки, хліб, високо, щоденник, око.
Око бачить далеко, а розум глибоко.
Іншомовні
Українські
Кенгуру, комплекс, ексадрилья, інструктор, портьєра, авангард, журі, прогрес, поет, філігрань, екіпаж, силікати, азимут, таксист, трансмісія
Нашвидку, молот, спів, соловейко, вітер, річ, колесо, покіс, політ, радощі
Уся радість життя у творчості.
Запишіть подані слова у дві колонки: 1)іншомовні; 2)українські.
І варіант. Кенгуру, комплекс, нашвидку, ескадрилья, інструктор, молот, портьєра, авангард, спів, соловейко, журі, прогрес, поет, вітер, річ, філігрань, екіпаж, колесо, покіс, політ, силікати, азимут, радощі, таксист, трансмісія.
ІІ варіант. Зупинка, інтермецо, механік, кіно, столяр, вікно, рогіз, масштаб, внизу, віньєтка, матч, канікули, грім, сніг, кабінет, штепсель, стіл, сутінки, бутерброд, хліб, абревіатура, інтеграл, комюніке, високо, каучук, нетто, щоденник, око.


Слайд #8
Презентація на тему «Лексика української мови з погляду походження» - Слайд #8

До поданих іншомовних слів доберіть питомі українські синоніми:
Процент, фон, аплодисменти, аграрний, дискусія, індустрія, експлуатація, настурція, аероплан, паралельний, фотографія, еквівалент, журнал, еволюція, корпорація, перпендикуляр, потенційний.
Довідка: світлина, тло, обговорення, промисловість, спілка, визиск, красоля, літак, можливий, відповідник, розвиток, оплески, сільськогосподарський, рівнобіжний, прямовис, відсоток, часопис.


Слайд #9
Презентація на тему «Лексика української мови з погляду походження» - Слайд #9

Подані слова записати в дві колонки: у праву — нейтральні, у ліву — емоційно забарвлені.
Швидко, якби, два, батько, річка, чудовий, земля, Місяць, жито, зірка естради, інженер, океан, спека, жага, з-понад, хлопчисько, нездоланний, благодатний, телевізор, конференція, приватний, вітер, вітрище, пелюсточки, печінка, яблуня, величавий, страйк, хоробрість, оренда, дядюган, дбайливий, щиро, хижак, якісно, майбутнє, ластівка, тривога, охайність, мрійливість, мрійник, газета, екстремальний, лежить колодою, кепкувати, здійснений, лестощі, оксамитові ручки, атлас, винагорода, комедія, лімерик, геро- страти, знахідка, діти, набридло, лицар, ладо, меморіал, листоноша, чужбинонька, хлоп'ята, манівцями.


Слайд #10
Презентація на тему «Лексика української мови з погляду походження» - Слайд #10

Тест
1. Лексика - це …
а) синоніми, антонімиб) словниковий склад мовив) застарілі словаг) омоніми, пароніми


Слайд #11
Презентація на тему «Лексика української мови з погляду походження» - Слайд #11

2. Неологізми – це слова, які …
а) з'являються у мовіб) запозичені з інших мовв) колись вживались часто, а тепер майже не використовуютьсяг) вживаються лише в мові людей певної місцевості


Слайд #12
Презентація на тему «Лексика української мови з погляду походження» - Слайд #12

3. Архаїзми – це слова, які …
а) з'являються у мовіб) запозичені з інших мовв) колись вживались часто, а тепер майже не використовуютьсяг) вживаються лише в мові людей певної місцевості


Слайд #13
Презентація на тему «Лексика української мови з погляду походження» - Слайд #13

4. Укажіть групу слів-синонімів:
а) дивний, неймовірний, великийб) м'який, лагідний, пухкийв) розумний, недурний, мудрийг) тихий, беззвучний, сонячний


Слайд #14
Презентація на тему «Лексика української мови з погляду походження» - Слайд #14

5. Позначити рядок, в якому всі пари слів є антонімами:
а) високо – низько, далеко – близько, іти - бігтиб) сльози – сміх, широко – вузько, чорний - білийв) весело - смішно, стій – іди, встань - сядьг) темно – світло, правда – честь, біле - світле


Слайд #15
Презентація на тему «Лексика української мови з погляду походження» - Слайд #15

6. Словник, який пояснює значення слів:
а) етимологічнийб) тлумачнийв) орфографічнийг) фразеологічний


Слайд #16
Презентація на тему «Лексика української мови з погляду походження» - Слайд #16

7. Вкажіть групи слів за їх походженням:
а) синоніми, антонімиб) омоніми, паронімив) власне українські та запозиченіг) діалектні та професійні


Слайд #17
Презентація на тему «Лексика української мови з погляду походження» - Слайд #17

8. До якої групи за вживанням належать слова?
1.діалектизмиt А скайп, блютуз, флеш-моб
2.неологізми Б боярин, космсорг, раднаргосп
3.історизми В обкладинка, йогурт, каталог
4.архаїзми Г ланіти, десниця, рать
Д когут, кобіта, бараболя


Слайд #18
Презентація на тему «Лексика української мови з погляду походження» - Слайд #18

Запозиченими є всі слова рядка
А стіна, географія, поні
Б тополя,спорт, театр
В директор, музей,цирк
Г брошура, монітор, мрія
Д розум, партер, альбом


Слайд #19
Презентація на тему «Лексика української мови з погляду походження» - Слайд #19

Доберіть антоніми до поданих слів.
як-небудьttА нишком
явноtttБ підступно
3. щироtttВ природно
4.tштучноtttГ старанно
Д поспіхом


Слайд #20
Презентація на тему «Лексика української мови з погляду походження» - Слайд #20

11. Лексичну помилку допущено в рядку
А виключити світло
Б навколишнє середовище
В заслуговує на увагу
Г стерегтись автомобіля
Д привести до успіху


Слайд #21
Презентація на тему «Лексика української мови з погляду походження» - Слайд #21

12. Лексичну помилку допущено в рядку
А передплата на газети
Б більша половина учнів
В заходи щодо поліпшення
Г прасувати білизну
Д виконати впродовж дня