Презентація на тему «Культура мовлення як показник загального культурного рівня розвитку суспільства»


Рейтинг презентації 4 на основі 3 голосівСлайд #1
Презентація на тему «Культура мовлення як показник загального культурного рівня розвитку суспільства» - Слайд #1

Культура мовлення як показник загального культурного рівня розвитку суспільства.
Культура мовлення
як показник загального культурного рівня
розвитку суспільства


Слайд #2
Презентація на тему «Культура мовлення як показник загального культурного рівня розвитку суспільства» - Слайд #2

Актуальність роботи
Культура мовлення забезпечує високий рівень спілкування, ефективне здійснення всіх функцій мови, ушляхетнює стосунки між людьми, сприяє підвищенню загальної культури особистості та суспільства в цілому.
Через культуру мовлення відбувається культивування самої мови, її вдосконалення.


Слайд #3
Презентація на тему «Культура мовлення як показник загального культурного рівня розвитку суспільства» - Слайд #3

Вбираючи в себе знання, відображені в мовленні, людина вибудовує власний внутрішній світ, або мікрокосм, формує себе як особистість.


Слайд #4
Презентація на тему «Культура мовлення як показник загального культурного рівня розвитку суспільства» - Слайд #4

Мета роботи – дослідити сучасний стан культури мовлення українців, з'ясувати її роль у підвищенні загального культурного розвитку суспільства.


Слайд #5
Презентація на тему «Культура мовлення як показник загального культурного рівня розвитку суспільства» - Слайд #5

Завдання :
проаналізувати мовлення української молоді;
охарактеризувати негативні моменти в спілкуванні наших сучасників;
зробити аналіз майбутнього української мови у зв'язку з розвитком культури мовлення;
довести необхідність удосконалення культури мовлення громадян.


Слайд #6
Презентація на тему «Культура мовлення як показник загального культурного рівня розвитку суспільства» - Слайд #6

Об'єкт дослідження – культура мовлення представників різних вікових груп та взаємозв'язок між культурою спілкування й загальним рівнем культури суспільства.
Предмет дослідження – це найбільш розповсюджені помилки, які допускають у своєму мовленні українці.


Слайд #7
Презентація на тему «Культура мовлення як показник загального культурного рівня розвитку суспільства» - Слайд #7

У роботі було використано такі методи дослідження, як аналіз, узагальнення й систематизація зібраного матеріалу, діагностичні методи опитування та бесіди.


Слайд #8
Презентація на тему «Культура мовлення як показник загального культурного рівня розвитку суспільства» - Слайд #8

Культура мовлення суспільства – це чи не найяскравіший показник стану його моральності, духовності, культури взагалі. Словесний бруд, що заполонив мовлення наших співгромадян, мовленнєвий примітивізм, вульгарщина – тривожні симтоми духовного нездоров'я народу.
Експериментально доведено, що грубе слово як негативний подразник діє кілька секунд, але реакція на нього триває декілька годин і навіть днів. Як наслідок – порушення нервової та серцево-судинної діяльності людини, її хвороба, а іноді смерть.
Тому висока культура мовлення – це не інтелігентська забаганка, а життєва необхідність для народу.


Слайд #9
Презентація на тему «Культура мовлення як показник загального культурного рівня розвитку суспільства» - Слайд #9

Практична значимість
Отримані в ході дослідження результати можуть бути використані на уроках української мови з метою підвищення рівня культури мовлення учнів.