Презентація на тему «Куди піти навчатися» (варіант 1)


Рейтинг презентації 5 на основі 1 голосів
Слайд #1
Презентація на тему «Куди піти навчатися» (варіант 1) - Слайд #1

Підготували
Учениця 7 (11) класу
Голуб Маргарита,
Куди піти навчатися?
Краснопільська гімназія
Краснопільського району
Сумської області


Слайд #2
Презентація на тему «Куди піти навчатися» (варіант 1) - Слайд #2

Часто чується фраза «як швидко летить час». Це насправді так. Судіть самі, адже зовсім недавно ви могли після виконання домашнього завдання сидіти за комп'ютером або йти грати у футбол з друзями у дворі. Роздуми на тему «куди поступати після 11 класу» виникають далеко до закінчення школи, але потім вони відкладаються. Часто школярі відтягують прийняття важливого у їхньому житті рішення, не розуміючи серйозності даного питання. «Ось ближче до випускного і буде видно, куди можна вступити після коледжу або школи» – дуже поширена думка.


Слайд #3
Презентація на тему «Куди піти навчатися» (варіант 1) - Слайд #3

1. Пробуй вступати відразу в кілька вузів
2. Не поспішай вступати на платне відділення 
3. Побоюйся шахраїв
4. Апелюй, але в міру
5. Запасайся довідками
6. Не забувай про пільги
7. Не женися за престижністю
8. Будь скромніше
9. Обери ВНЗ за інтересами
10. Забудь про телефон і шпаргалку
10 порад для вступника до ВНЗ


Слайд #4
Презентація на тему «Куди піти навчатися» (варіант 1) - Слайд #4

Київський національний університет ім. Шевченка
Харківський національний університет ім. Каразіна
Львівський національний університет ім. Франка
Одеський національний університет ім. Мечникова
Національний технічний університет України "Київский політехнічний інститут"
ТОП 5 ВНЗ України


Слайд #5
Презентація на тему «Куди піти навчатися» (варіант 1) - Слайд #5

Культура
Машинобудування та матеріалообробка
Медицина
Менеджмент і адміністрування
Металургія та матеріалознавство
Метрологія, вимірювальна техніка
Мистецтво
Міжнародні відносини
Морська техніка
Оброблювання деревини
Педагогічна освіта
Право
Природничі науки
Радіотехніка та зв'язок
Рибне господарство та аквакультура
Розробка корисних копалин
Факультети


Слайд #6
Презентація на тему «Куди піти навчатися» (варіант 1) - Слайд #6

Інформатика та обчислювальна техніка
Гуманітарні науки
Військові науки, національна безпека
Біотехнологія
Автоматика та управління
Електротехніка та електромеханіка
Електроніка
Економіка та підприємництво
Інформаційна безпека
Геодезія та землеустрій
Видавничо-поліграфічна справа
Авіаційна та ракетно-космічна техніка
Ветеринарія
Будівництво та архітектура
Журналістика та інформація
Енергетика та енергетичне машинобудування


Слайд #7
Презентація на тему «Куди піти навчатися» (варіант 1) - Слайд #7

Системні науки та кібернетика
Сільське господарство і лісництво
Соціальне забезпечення
Соціально-політичні науки
Сфера обслуговування
Текстильна та легка промисловість
Техніка та енергетика аграрного виробництва
Транспорт і транспортна інфраструктура
Фармація
Фізико-математичні науки
Фізичне виховання, спорт і здоров'я людини
Харчова промисловість
Хімічна технологія та інженерія
Цивільна безпека


Слайд #8
Презентація на тему «Куди піти навчатися» (варіант 1) - Слайд #8

Найбільший та найдавніший напрям підготовки. Тут навчаються близько семисот студентів. За напрямом підготовки «журналістика» Інститут готує фахівців з пресової, агенційної, теле-, фото-, радіожурналістики, міжнародної та журналістики новітніх медіа.
Студенти проходять практику в редакціях радіо та телебачення, в журналах та газетах, на медіа-порталах, в інформаційних агентствах та в іноземних ЗМІ.
Студенти мають можливість поєднувати навчання із цікавими проектами: створювати власні газети, організовувати зустрічі з відомими людьми, брати участь у майстер-класах, а також стати частиною колективу студентської радіостанції «Campus radio» та телеканалу «ІЖ-TV».
Випускники напряму «Журналістика» працюють авторами та ведучими теле- та радіопрограм, оглядачами, міжнародними журналістами, кореспондентами, журналістами на радіо, телебаченні, у друкованих ЗМІ та електронних виданнях.
Журналістика
Календар


Слайд #9
Презентація на тему «Куди піти навчатися» (варіант 1) - Слайд #9

Дніпропетровський національний університет ім. Гончара (ДНУ)
Івано-Франківський університет права імені Короля Данила Галицького (ІФУП)
Київський міжнародний університет (КиМУ)
Київський національний університет імені Тараса Шевченка (КНУ)
Київський національний університет культури і мистецтв (КНУКіМ)
Харківський національний університет ім. Каразіна (ХНУ)
ВНЗ України з факультетом журналістики


Слайд #10
Презентація на тему «Куди піти навчатися» (варіант 1) - Слайд #10

Професійні спрямування: англійська мова та література; французська мова та література; німецька мова та література; іспанська мова та література; переклад (англійська мова); переклад (французька мова); переклад (німецька мова).Випускники факультету можуть працювати викладачами у вищих навчальних закладах, учителями та директорами шкіл, перекладачами та референтами на підприємствах, у державних закладах, туристичних фірмах, засобах масової інформації.
Філологія
Буклет


Слайд #11
Презентація на тему «Куди піти навчатися» (варіант 1) - Слайд #11

Дніпропетровський національний університет залізничного транспорту ім. академіка В. Лазаряна (ДНУЗТ)
Донецький національний університет (ДонНУ)
Київський національний лінгвістичний університет
Київський національний університет ім.Тараса Шевченка (КНУ)
Харківський національний педагогічний університет імені Г.С.Сковороди (ХНПУ)
Харківський національний університет імені В.Н. Каразіна (ХНУ)
ВНЗ України з факультетом філології


Слайд #12
Презентація на тему «Куди піти навчатися» (варіант 1) - Слайд #12

Випускники отримують фундаментальну пiдготовку з основних напрямiв сучасної фiзики та математики, поглиблену комп'ютерну пiдготовку та досвiд використання сучасного iнструментарiю iнформацiйних технологiй, що дає їм змогу на високому рiвнi займатися теоретичними та експериментальними дослiдженнями, викладати курси фiзики, математики та iнформатики, створювати й аналiзувати математичнi та комп'ютернi моделi процесiв, явищ i об'єктiв.
Випускники працюють науковцями, викладачами навчальних закладiв усiх рiвнiв акредитацiї, керiвниками розробок математичних моделей у наукових, виробничих, комерцiйних та банкiвських установах України та за кордоном.
Фізико-математичний факультет
Плакат


Слайд #13
Презентація на тему «Куди піти навчатися» (варіант 1) - Слайд #13

Національний педагогічний університет ім. Драгоманова (НПУ)
Національний авіаційний університет (НАУ)
Національний технічний університет "Харківський політехнічний інститут" (НТУ ХПІ)
Національний технічний університет України "Київський політехнічний інститут" (НТУУ КПІ)
Національний університет "Києво-Могилянська академія" (НаУКМА)
ВНЗ України з фізико-математичним факультетом


Слайд #14
Презентація на тему «Куди піти навчатися» (варіант 1) - Слайд #14

Усi кафедри факультету оснащенi сучасноюкомп'ютерною технiкою, що дозволяє широко впроваджувати в навчальнийпроцес тестування рiвня знань i практичних навичок у студентiв.
Кожна кафедра факультету є науковимколективом, що самостiйно планує наукову роботу, до виконання якоїзалучаються члени студентського наукового товариства. Тому, вже зiстудентської лави у майбутнiх науковцiв формуються спецiальнi навички,а щорiчнi пiдсумковi науковi конференцiї молодих учених i студентiввiдбуваються в оснащених аудиторiях.Лiкувально-консультативну роботуфахiвцi факультету проводять у базових вiддiленнях лiкарень,полiклiнiк. Крiм цього, ними в клiнiчну практику щорiчно впроваджуєтьсядесятки нових дiагностичних та лiкувальних методик
Медичний факультет
Брошура


Слайд #15
Презентація на тему «Куди піти навчатися» (варіант 1) - Слайд #15

Івано-Франківський національний медичний університет (ІФНМУ)
Київський медичний університет УАНМ (КМУ УАНМ)
Міжнародна академія екології та медицини
Національний медичний університет ім. Богомольця (НМУ)
Харківський національний медичний університет (ХНМУ)
ВНЗ України з медичним факультетом