Презентація на тему «Ксенофобія» (варіант 2)


Рейтинг презентації 4.5 на основі 2 голосів
Слайд #1
Презентація на тему «Ксенофобія» (варіант 2) - Слайд #1

Ксенофобія-це страх або ненависть?
Презентацію підготували
учениці 11-Ф класу
Рискаль Анна
І Семененко Анна


Слайд #2
Презентація на тему «Ксенофобія» (варіант 2) - Слайд #2

Ксенофобія (від грец. ξένος (ксенос), що означає «чужинець», «незнайомець», та φόβος (фобос), що означає «страх») — поняття, що позначає нав'язливий страх стосовно чужинців чи просто чогось незнайомого, чужоземного або страх перед чужоземцями та ненависть до них. Вона виявляється у відповідних соціальних установках суб'єкта, забобонах і упередженнях, соціальних стереотипах, а також у його світогляді в цілому.


Слайд #3
Презентація на тему «Ксенофобія» (варіант 2) - Слайд #3

У сучасному світі ксенофобія є як соціальною, так і політичною проблемою. Кількість іноземців в Україні постійно зростає. Сам факт проживання іноземців в будь-якій державі обумовлює виникнення проблем взаємодії з місцевим етносом (етносами). І як тільки погіршується соціально-економічна ситуація, взаємини з «чужими» набувають рис культурної, етнічної, мовної, релігійної або іншої ворожнечі.


Слайд #4
Презентація на тему «Ксенофобія» (варіант 2) - Слайд #4

Останнім часом в Україні спостерігається тенденція до збільшення проявів ксенофобії. Причини цього явища полягають у зростанні соціальних та економічних проблем в суспільстві, неефективній політиці профілактики відповідних явищ у молодіжному середовищі.


Слайд #5
Презентація на тему «Ксенофобія» (варіант 2) - Слайд #5

Об'єктами ксенофобії можуть бути як конкретні групи – представники чужої релігії, раси, нації, держави тощо, так і всі «чужі».


Слайд #6
Презентація на тему «Ксенофобія» (варіант 2) - Слайд #6

До основних видів ксенофобії належать: релігійна, етнічна і «міжцивілізаційна» (по відношенню до інших культур і цілих груп країн). Бувають, звичайно, і інші види ксенофобії. Наприклад, по відношенню до сексуальних меншин. Разом з тим кожен з видів має свої підвиди.


Слайд #7
Презентація на тему «Ксенофобія» (варіант 2) - Слайд #7

Одним із проявів ксенофобії є дискримінація. Це позбавлення окремих осіб, груп або цілих співтовариств рівних соціальних, політичних або економічних прав; переслідування через етнічне походження, нераціональність, світогляд або інші соціальні чинники. Акти дискримінації можуть отримати загальне поширення, виконуватися відкрито або анонімно, це можуть бути як поодинокі, так і систематичні випадки.


Слайд #8
Презентація на тему «Ксенофобія» (варіант 2) - Слайд #8

Расова дискримінація – це будь-яке розрізнення, виняток, обмеження чи перевага, засновані на ознаках раси, кольору шкіри, громадянства, родового чи етнічного походження, метою або наслідком яких є скасування або применшення визнання, використання чи здійснення на рівних засадах прав людини та основних свобод у політичній, економічній, соціальній, культурній чи будь-яких інших галузях суспільного життя.


Слайд #9
Презентація на тему «Ксенофобія» (варіант 2) - Слайд #9

Надзвичайно руйнівною формою упередження є расизм – переконання у тому, що одна расова категорія від природи краща чи гірша іншої. Расизм- це дискримінація особистостей, суспільних груп або частини населення, політика переслідувань, принижень, насильства, нагнітання ворожнечі та неприязні, завдання шкоди за ознакою кольору шкіри, етнічною, релігійною або національною приналежністю.


Слайд #10
Презентація на тему «Ксенофобія» (варіант 2) - Слайд #10

Ксенофобські настрої сприймають боляче не лише особи, на яких вони спрямовані, але і їх носії. Ксенофобія одних відносно інших зустрічає зворотну, іноді ще жорстокішу реакцію, після чого її прояви зростають в геометричній прогресії, а їх взаємодія набуває конфліктного характеру.


Слайд #11
Презентація на тему «Ксенофобія» (варіант 2) - Слайд #11

Для людини, яка перебуває у стані ксенофобії, характерне неадекватне переживання цього почуття: побоювання, переляк, жах, тривога. Отже, прояви ксенофобії можуть варіювати за формою, в залежності від її інтенсивності у певного суб'єкта. Серед найбільш поширених форм поведінки «Ксенофобної людини» виокремлюють: уникання контактів, втечу, самоізоляцію, агресивну поведінку.


Слайд #12
Презентація на тему «Ксенофобія» (варіант 2) - Слайд #12

Таким чином, ксенофобія—це сила, що руйнує наше суспільство.