Презентація на тему «Кримінальний кодекс України»


Рейтинг презентації 5 на основі 1 голосів


Завантажити презентацію

Слайд #1
Презентація на тему «Кримінальний кодекс України» - Слайд #1

Кримінальний кодекс України
Виконала учениця 42 групиКириченко Поліна


Слайд #2
Презентація на тему «Кримінальний кодекс України» - Слайд #2

Кримінальний кодекс України - це прийнятий Верховною Радою України нормативно-правовий акт, у якому встановлені підстави і принципи кримінальної відповідальності, злочинність і караність діянь, підстави звільнення від кримінальної відповідальності і покарання.


Слайд #3
Презентація на тему «Кримінальний кодекс України» - Слайд #3

Кримінальний закон має такі значення:
охоронне
регулятивне
інформаційне
запобіжне


Слайд #4
Презентація на тему «Кримінальний кодекс України» - Слайд #4

Кримінальний кодекс України має своїм завданням правове забезпечення:
охорони прав і свобод людини і громадянина;
охорони власності;
громадського порядку та громадської безпеки;
охорони довкілля;
конституційного устрою України від злочинних посягань;
забезпечення миру і безпеки людства;
запобігання злочинам.


Слайд #5
Презентація на тему «Кримінальний кодекс України» - Слайд #5

Загальна частина чинного КК складається із 15 розділів:
«Загальні положення»,
«Закон про кримінальну відповідальність»
«Злочин, його види та стадії»
«Особа, яка підлягає кримінальній відповідальності (суб'єкт злочину)»
«Вина та її форми», «Співучасть у злочині»
«Повторність, сукупність та рецидив злочинів»
«Обставини, що виключають злочинність діяння»
«Звільнення від кримінальної відповідальності»
«Покарання та його види»
«Призначення покарання»
«Звільнення від покарання та його відбування»,«Судимість»
«Примусові заходи медичного характеру та примусове лікування»
«Особливості кримінальної відповідальності та покарання неповнолітніх».


Слайд #6
Презентація на тему «Кримінальний кодекс України» - Слайд #6

Сучасний КК України (станом на березень 2013 р.) є значно реформованим, порівняно з початковою його редакцією прийнятою 5 квітня 2001 р., проте законодавчі зміни до нього не носять системного впорядкованого характеру.


Слайд #7
Презентація на тему «Кримінальний кодекс України» - Слайд #7

КК виходить зі своєї підлеглості Конституції України й відтворює конституційний принцип "Nullum crimen, nulla poena sine leqe" – "немає злочину, немає покарання без вказівки на це в законі".


Слайд #8
Презентація на тему «Кримінальний кодекс України» - Слайд #8

Дякую за увагу!


Завантажити презентацію