Презентація на тему «Кримінальне право. Поняття злочину»


Рейтинг презентації 5 на основі 1 голосів


Завантажити презентацію

Слайд #1
Презентація на тему «Кримінальне право. Поняття злочину» - Слайд #1

Кримінальне право. Поняття злочину
Презентацію
виконав учень 10-Б класу
Пащенко Олександр


Слайд #2
Презентація на тему «Кримінальне право. Поняття злочину» - Слайд #2

Кримінальне право


Слайд #3
Презентація на тему «Кримінальне право. Поняття злочину» - Слайд #3

Кримінальне право - це система юридичних норм,прийнятих Верховною Радою України,у яких визначається,які суспільно небезпечні діяння є злочинами і які покарання мають застосовуватися до осіб,що їх вчинили.


Слайд #4
Презентація на тему «Кримінальне право. Поняття злочину» - Слайд #4

Предмет правового регулювання у кримінальному праві
Метод правового регулювання відносин,що виникають у зв'язку з вчиненням злочину
Становлять кримінально-правові відносини,що виникають у зв'язку з вчиненням злочину і застосуванням за це певних покарань
Це метод правової охорони суспільних цінностей і відносин у вигляді застосування покарання
Суб'єкти кримінальних правовідносин-це особи,які вчинили злочин,і держава в особі правоохоронних органів.


Слайд #5
Презентація на тему «Кримінальне право. Поняття злочину» - Слайд #5

Функції кримінального права
Охоронна
Превентивна
Виховна


Слайд #6
Презентація на тему «Кримінальне право. Поняття злочину» - Слайд #6

Джерела кримінального права України:


Слайд #7
Презентація на тему «Кримінальне право. Поняття злочину» - Слайд #7

Джерела кримінального права України:


Слайд #8
Презентація на тему «Кримінальне право. Поняття злочину» - Слайд #8

Склад злочину - це сукупність встановлених кримінальним законом об'єктивних і суб'єктивних ознак,які характеризують злочин.


Слайд #9
Презентація на тему «Кримінальне право. Поняття злочину» - Слайд #9

Факультативні ознаки об'єктивної сторони злочину:
Місце
Певна територія,де відбувається суспільно небезпечне діяння і настають його суспільно небезпечні наслідки.
Час
Обста-новка
Засоби
Способи
Певний відрізок часу,протягом якого відбувається суспільно небезпечне діяння.
Конкретні умови,за яких вчиняється злочин.
Предмети матеріального світу,що застосовуються злочинцем при вчинені суспільно небезпечного діяння.
Сукупність прийомів та методів,що використовуються при вчинені злочину.
Місце
Час
Обста-новка
Засоби


Слайд #10
Презентація на тему «Кримінальне право. Поняття злочину» - Слайд #10

Ознаки суб'єктивної сторони злочину:
Умисел
Прямий
Непрямий
Необережність
Злочинна самовпе-вненість
Злочинна недбалість


Слайд #11
Презентація на тему «Кримінальне право. Поняття злочину» - Слайд #11

Види злочинів
Злочини
Залежно від об'єкта посягання
Проти держави
Проти власності
Проти особи
За формою вини
Умисні
необережні
Якщо за критерій береться корислива мета
Корисливі
некорисливі
Залежно від моменту закінчення злочину
Закінчені
незакінчені
За тяжкістю злочину
Невеликої тяжкості
Середньої
Тяжкі
Особливо тяжкі


Слайд #12
Презентація на тему «Кримінальне право. Поняття злочину» - Слайд #12

Стадії вчинення злочину
Готування до злочину
Замах на злочин
Закінчений злочин


Слайд #13
Презентація на тему «Кримінальне право. Поняття злочину» - Слайд #13

Готування до злочину
Діяння
Приклади
Підшукування засобів
Пристосовування засобів
Підшукування співучасників
Змова
Усунення перешкод
Інше умисне створення умов
Придбання отрути з метою вбивства
Переобладнання мисливської рушниці в обріз
Втягнення у злочин інших осіб шляхом підкупу
Організація групи(не менше 2 осіб)
Пошкодження замка перед пограбуванням
Виведення з ладу засобів зв'язку


Слайд #14
Презентація на тему «Кримінальне право. Поняття злочину» - Слайд #14

Закінчений злочин – діяння, яке містить усі ознаки складу злочину.
Добровільною відмовою при незакінченому злочині є остаточне припинення особою з власної волі готування до злочину ,якщо при цьому вона усвідомлювала можливість доведення злочину до кінця.


Слайд #15
Презентація на тему «Кримінальне право. Поняття злочину» - Слайд #15

Ознаки співучасті у злочині
Об'єктивні
Суб'єктивні
Участь у злочині двох або більше осіб
Співучасть можлива у скоєнні злочину шляхом як дії,та к і бездіяльності
Спільність дій учасників злочинів,наявність єдиного злочинного результату
Причиновий зв'язок між діянням кожного учасника злочину і єдиним злочинним результатом
Поінформованість кожного з учасників злочину про дії інших учасників
Умисний характер діяльності всіх співучасників
Поінформованість про мотив і мету вчинення злочину
Участь у злочині двох або більше осіб
Співучасть можлива у скоєнні злочину шляхом як дії,та к і бездіяльності
Спільність дій учасників злочинів,наявність єдиного злочинного результату


Слайд #16
Презентація на тему «Кримінальне право. Поняття злочину» - Слайд #16


Завантажити презентацію