Презентація на тему «Кримінальне право» (варіант 3)


Рейтинг презентації 5 на основі 1 голосів


Завантажити презентацію

Слайд #1
Презентація на тему «Кримінальне право» (варіант 3) - Слайд #1

Кримінальне право
Виконав:
Учень 10 класу
Фурка тарас


Слайд #2
Презентація на тему «Кримінальне право» (варіант 3) - Слайд #2

Кримінальне право – це сукупність юридичних норм, що встановлюють, які суспільно небезпечні діяння є злочинами і які покарання застосовуються до осіб, що їх вчинили.


Слайд #3
Презентація на тему «Кримінальне право» (варіант 3) - Слайд #3

Предмет та метод кримінального права
Предмет кримінального права
відносини, що виникають у зв'язку з вчиненням злочину і застосуванням відповідних покарань
Метод кримінального права
метод правової охорони суспільних цінностей і відносин;
метод застосування до особи, що вчинила злочин, покарання.


Слайд #4
Презентація на тему «Кримінальне право» (варіант 3) - Слайд #4

Кримінальний закон - це ухвалений у запровадженому порядку правовий акт, який містить юридичні норми, що регулює охорону інтересів держави, прав та свобод громадян від злочинів шляхом застосування до винних покарання, яке визначає підстави і принципи кримінальної відповідальності


Слайд #5
Презентація на тему «Кримінальне право» (варіант 3) - Слайд #5

Джерело кримінального права
Єдине джерело кримінального права
Кримінальний кодекс України


Слайд #6
Презентація на тему «Кримінальне право» (варіант 3) - Слайд #6

Злочин та його ознаки
Злочином визнається передбачене кримінальним законом суспільно небезпечне діяння (дія або бездіяльність), яке посягає на конституційний устрій України, особистість, відносини власності, виборчі, трудові та інші особисті права і свободи громадян, а також інше суспільно небезпечне діяння, яке посягає на правопорядок.
Ознаки злочину
Суспільна небезпека
Протиправність
Винність
Караність


Слайд #7
Презентація на тему «Кримінальне право» (варіант 3) - Слайд #7

Види злочинів
Види злочинів
невеликої тяжкості передбачено позбавлення волі на строк не більше 2 років
середньої тяжкості передбачено позбавлення волі на строк не більше 5 років
тяжкий
передбачено позбавлення волі на строк не більше 10 років
особливо тяжкий передбачено позбавлення волі на строк понад 10 років


Слайд #8
Презентація на тему «Кримінальне право» (варіант 3) - Слайд #8

Стадії злочину
Стадії злочину
Підготовка
Закінчений злочин
Замах


Слайд #9
Презентація на тему «Кримінальне право» (варіант 3) - Слайд #9

Кримінальна відповідальність та її підстави
Кримінальна відповідальність - вид юридичної відповідальності, який передбачає обов'язок особи, що вчинила злочин, перетерпіти визначені позбавлення особистого або майнового характеру за вчинене
Підставою кримінальної відповідальності є наявність у скоєному особою діянні ознак конкретного складу злочину, передбаченого кримінальним законом


Слайд #10
Презентація на тему «Кримінальне право» (варіант 3) - Слайд #10

Склад злочину
Об'єкт Суб'єкт
Об'єктивна Суб'єктивна
сторона сторона
Склад злочину


Слайд #11
Презентація на тему «Кримінальне право» (варіант 3) - Слайд #11

Об'єкт злочину
Об'єкт злочину - суспільні відносини, що охороняються кримінальним законом, на які посягає злочинець
Конституційний устрій України;
особистість;
відносини власності;
виборчі, трудові та інші особисті права і свободи громадян;
суспільна безпека;
правопорядок.


Слайд #12
Презентація на тему «Кримінальне право» (варіант 3) - Слайд #12

Об'єктивна сторона злочину характеризується ознаками:
Об'єктивна сторона злочину характеризується ознаками:
суспільно небезпечне діяння (дія або бездіяльність);
суспільно небезпечні наслідки;
причинний зв'язок між діянням і небезпечними наслідками, що настали;
місце вчинення злочину;
час вчинення злочину;
спосіб вчинення злочину;
обстановка вчинення злочину.


Слайд #13
Презентація на тему «Кримінальне право» (варіант 3) - Слайд #13

Суб'єктивна сторона. Вина
Суб'єктивна сторона - це внутрішня сторона злочину, яка охоплює психічні процеси, свідомість, волю особи в момент вчинення злочину
Вина - психічне ставлення особи до вчиненого нею суспільно небезпечного діяння та його наслідків
Умисел
прямий
непрямий
Необережність
злочинна самовпевненість
злочинна недбалість


Слайд #14
Презентація на тему «Кримінальне право» (варіант 3) - Слайд #14

Обставини, що виключають злочинність діяння
Обставини, що виключають злочинність діяння:
необхідна оборона;
затримання особи, що вчинила злочин;
крайня необхідність;
фізичний або психічний примус;
виконання наказу або розпорядження;
діяння, пов'язані з ризиком;
виконання спеціального завдання з попередження чи розкриття злочинної діяльності злочинної групи чи злочинної організації.


Слайд #15
Презентація на тему «Кримінальне право» (варіант 3) - Слайд #15

Покарання є заходом примусу, що застосовується від імені держави за вироком суду до особи, визнаної винною у вчиненні злочину, і полягає в передбаченому законом обмеженні прав і свобод засудженого


Слайд #16
Презентація на тему «Кримінальне право» (варіант 3) - Слайд #16

Групи покарань
Додаткові покарання
позбавлення військового, спеціального звання, рангу, чину або кваліфікаційного класу;
конфіскацію майна.
Основні покарання
громадські роботи;
виправні роботи;
службові обмеження для військовослужбовці;
арешт;
обмеження волі;
тримання в дисциплінарному батальйоні військовослужбовців;
позбавлення волі на певний строк;
довічне позбавлення волі.
Покарання, що можуть призначатися і як основні, і як додаткові
штраф;
позбавлення права обіймати певні посади або займатися певною діяльністю.
Групи покарань


Слайд #17
Презентація на тему «Кримінальне право» (варіант 3) - Слайд #17

Метою покарання є виправлення засуджених, а також попередження скоєння нових злочинів як засудженими, так й іншими особами. Покарання - несе особі, яка вчинила злочин, певні позбавлення. Однак покарання не має на меті заподіяння фізичних страждань або приниження людської гідності.


Слайд #18
Презентація на тему «Кримінальне право» (варіант 3) - Слайд #18

Обставини, що пом'якшують покарання
добровільне відшкодування завданого збитку, або усунення заподіяної шкоди;
вчинення злочину внаслідок збігу важких особистих сімейних чи інших обставин;
вчинення злочину під впливом погрози, примусу, або через матеріальну службову чи іншу залежність;
вчинення злочину під впливом сильного душевного хвилювання, викликаного неправомірними або аморальними діями потерпілого;
вчинення злочину з перевищенням меж крайньої необхідності;
вчинення злочину неповнолітніми;
щире каяття або активне сприяння розкриттю злочину;
вчинення злочину вагітною жінкою;
виконання спеціального завдання з попередження чи розкриття злочинної діяльності організованої групи чи злочинної організації, поєднане з вчиненням злочину у випадках, передбачених Кримінальним кодексом.


Слайд #19
Презентація на тему «Кримінальне право» (варіант 3) - Слайд #19

Обставини, що обтяжують покарання:
вчинення злочину особою, яка вчинила злочин повторно та рецидив злочинів;
вчинення злочину групою осіб за попередньою змовою;
вчинення злочину на ґрунті расової, національної та релігійної ворожнечі;
вчинення злочину у зв'язку з виконанням потерпілим службового або громадського обов'язку;
заподіяння злочином тяжких наслідків;
учинення злочину щодо малолітнього, особи похилого віку або особи, що перебуває в безпорадному стані;
вчинення злочину щодо жінки, яка завідомо для винного перебуває у стані вагітності;
вчинення, злочину з особливою жорстокістю;
вчинення злочину з використанням умов воєнного або надзвичайного стану, інших надзвичайних подій;
вчинення злочинів загально небезпечним способом;
вчинення злочину особою, яка перебуває в стані алкогольного сп'яніння або у стані, викликаному вживанням наркотичних або інших одурманюючих засобів;
вчинення злочину щодо особи яка перебуває в матеріальній, службовій та іншій залежності від винного;
вчинення злочину з використанням малолітнього або особи, що страждає психічним захворюванням чи недоумством.


Слайд #20
Презентація на тему «Кримінальне право» (варіант 3) - Слайд #20

Дякую за увагу


Завантажити презентацію