Презентація на тему «Консерватизм»


Рейтинг презентації 4 на основі 3 голосівСлайд #1
Презентація на тему «Консерватизм» - Слайд #1

Консерватизм
Підготувала учениця 11-вг класу
Чугунова Ірина


Слайд #2
Презентація на тему «Консерватизм» - Слайд #2

Консерватизм – визначення ідейно-політичних, ідеологічних і культурних течій, що спираються на ідею традиції та спадкоємності в соціальному та культурному житті
Головні принципи:
відмова від революції;
  неприйняття будь-яких утопічних теорій, що припускають радикальне перевлаштування суспільства.


Слайд #3
Презентація на тему «Консерватизм» - Слайд #3

Основоположники сучасного консерватизму є американські політологи Д. Аллен С. Хантінгтон
Хантінгтон запропонував розуміти консерватизм більш широко - не як набір ідей, а як те, що виникає щоразу в ситуації змін прагнення зберегти і зміцнити деякі найважливіші інститути та принципи суспільного життя (в різні епохи вони можуть бути різними).


Слайд #4
Презентація на тему «Консерватизм» - Слайд #4

Неможливість створення нового суспільного устрою за заздалегідь розробленим планом «з листа», без опори на історичні традиції та інститути;
Будь-яка поспішна і радикальна зміна громадського порядку є нерозумною;
Непорушність установленого соціального порядку;
Основні ідеї класичного консерватизму:


Слайд #5
Презентація на тему «Консерватизм» - Слайд #5

Непорушність інститутів, що лежать в основі «здорового і природного» соціального порядку - родини, релігії та приватної власності;
 Допущення тільки поступового, ненасильницької зміни суспільного життя.
Основні ідеї класичного консерватизму:


Слайд #6
Презентація на тему «Консерватизм» - Слайд #6

Сучасний консерватизм визнав багато цінностей нашого часу:
Ринкову економіку;
Вільну конкуренцію;
Індивідуальні права і свободи;
Правову рівність громадян.
Але при цьому зберіг тверду прихильність своїм принципам!


Слайд #7
Презентація на тему «Консерватизм» - Слайд #7

Повага до сильної держави як гаранту громадського порядку та моральних засад суспільства;
Повага до недоторкання і непорушних суспільних цінностей;
Визнання юридичної, але неприйняття економічного і соціального рівностей;
Вимога взаємної довіри і взаємодопомоги громадян і держави.
Принципи консерватизму:


Слайд #8
Презентація на тему «Консерватизм» - Слайд #8

Основні різновиди та напрямки сучасного консерватизму
Націонал-консерватизм;
Ліберальний консерватизм;
Технократичний консерватизм;
Релігійний консерватизм.


Слайд #9
Презентація на тему «Консерватизм» - Слайд #9

Націонал-консерватизм
Це варіант консерватизму, що концентрується більше на національних інтересах, ніж стандартний консерватизм, а також відстоюванні культурної та етнічної ідентичності, не будучи при цьому відверто націоналістичним і не підтримуючи вкрай правий підхід.


Слайд #10
Презентація на тему «Консерватизм» - Слайд #10

Націонал-консерватори Німеччини


Слайд #11
Презентація на тему «Консерватизм» - Слайд #11

Націонал-консерватизм
В Європі національні консерватори, як правило — євроскептики.
Націонал-консерватизм пов'язаний з соціальним консерватизмом, і як такий може бути в значній мірі орієнтованим на традиційну сімейну та соціальну стабільність. Багато національних консерваторів таким чином, є соціальними консерваторами.


Слайд #12
Презентація на тему «Консерватизм» - Слайд #12

Націонал-консервативні партії Європи
 Албанія — Республіканська партія Албанії
 Італія — Брати Італії
 Литва — Порядок і справедливість
 Люксембург — Альтернативна Партія Демократичних Реформ
 Сан-Марино — Люди Сан-Марино
 Сербія — Сербська прогресивна партія
 Словаччина — Народна партія — Рух за демократичну Словаччину
 Швеція — Шведські демократи


Слайд #13
Презентація на тему «Консерватизм» - Слайд #13

Ліберальний консерватизм
Ліберальний консерватизм є варіантом консерватизму, який об'єднує консервативні цінності та політику із певним нахилом до лібералізму.  Поступово загальна консервативна ідеологія прийняла позицію економічних лібералів, і термін ліберальний консерватизм став просто консерватизмом. 


Слайд #14
Презентація на тему «Консерватизм» - Слайд #14

Ліберальний консерватизм
Це справедливо для країн, у яких ліберальна економіка є давньою традицією, як наприклад у США, а тому вважається консервативною цінністю. В інших країнах, таких як Італія чи Іспанія, в яких ліберальні консерватори були однією із основних політичних сил, терміни лібералізм та консерватизм можуть вважатися синонімами.
Ліберальний консерватизм в Україні відроджується лише в середині 70-х рр. у дисидентському русі.


Слайд #15
Презентація на тему «Консерватизм» - Слайд #15

Релігійний консерватизм
Релігійні консерватори намагаються застосувати у політиці ідеологічні вчення, а часом і вплинути на закони. Релігійний консерватизм часто перебуває в конфлікті із тим сучасним культурним середовищем, в якому живуть віруючі. Нерідко релігійні консерватори закликають до повернення до першооснов і засуджують реалії сучасного життя, вбачаючи в ньому корупцію, гріховність та єресь. Як приклад можна навести радикальних реформаторів часів протестантської Реформації, реставраціоналізм 19-го століття й чимало сучасних релігійних течій.


Слайд #16
Презентація на тему «Консерватизм» - Слайд #16

Релігійний консерватизм
Нерідко релігійні консерватори закликають до повернення до першооснов і засуджують реалії сучасного життя, вбачаючи в ньому корупцію, гріховність та єресь. Як приклад можна навести радикальних реформаторів часів протестантської Реформації, реставраціоналізм 19-го століття й чимало сучасних релігійних течій.


Слайд #17
Презентація на тему «Консерватизм» - Слайд #17

Багато політичних сил і сьогодні відстоюють ідеї консерватизму.