Презентація на тему «Конкуренція» (варіант 2)


Рейтинг презентації 4 на основі 2 голосівСлайд #1
Презентація на тему «Конкуренція» (варіант 2) - Слайд #1

Конкуренція


Слайд #2
Презентація на тему «Конкуренція» (варіант 2) - Слайд #2

Конкуренція — економічний процес взаємодії і боротьби товаровиробників за найвигідніші умови виробництва і збуту товарів, за отримання найбільших прибутків.


Слайд #3
Презентація на тему «Конкуренція» (варіант 2) - Слайд #3

Конкуренція — це суперництво між суб'єктами ринкової економіки за найкращі умови виробництва, вигідну позицію на ринку. Вона є тією ринковою силою, що забезпечує взаємодію попиту і пропозиції, яка урівноважує ринкові ціни.


Слайд #4
Презентація на тему «Конкуренція» (варіант 2) - Слайд #4

Сфера дії
Внутрігалузева конкуренція являє собою суперництво підприємств однієї галузі, що випускають однакову продукцію: взуття, тканини, продукти харчування тощо. Вона спричинює виникнення ринкової вартості товару.
Міжгалузева конкуренція складніша: охоплює суперництво за сфери більш вигідного застосування капіталу. Внаслідок постійних переливів капіталу зі сфер менш прибуткових до сфер більш прибуткових, формуються ціни виробництва, які відбивають ці умови.


Слайд #5
Презентація на тему «Конкуренція» (варіант 2) - Слайд #5

За типом ринкової структури
Досконала (чиста) конкуренція
Недосконала конкуренція


Слайд #6
Презентація на тему «Конкуренція» (варіант 2) - Слайд #6

Досконала конкуренція
1)багато дрібних підприємств, що пропонують на ринку однорідну продукцію.
2)частка кожного підприємства в загальному обсязі ринкової пропозиції настільки незначна, що будь-яке його рішення про підвищення або зниження ціни не позначиться на ціні ринкової рівноваги. Діють вільні ціни.
3)для входу нових підприємств до галузі та виходу будь-якого підприємства з неї немає жодних перешкод.


Слайд #7
Презентація на тему «Конкуренція» (варіант 2) - Слайд #7

Недосконала конкуренція
Це конкуренція, яка тією чи іншою мірою пов'язана з певним обмеженням вільного підприємництва. Для недосконалої конкуренції характерна незначна кількість фірм у кожній сфері підприємницької діяльності, можливість якоїсь групи підприємств впливати на кон'юнктуру ринку. При недосконалій конкуренції існують жорсткі бар'єри для проникнення на конкретні ринки нових підприємців, немає близьких замінників продукту, що виробляється привілейованим виробником.


Слайд #8
Презентація на тему «Конкуренція» (варіант 2) - Слайд #8

За методами ведення конкурентної боротьби розрізняють цінову, нецінову, добросовісну і недобросовісну конкуренцію.


Слайд #9
Презентація на тему «Конкуренція» (варіант 2) - Слайд #9

Цінова конкуренція здійснюється маневруванням цінами з метою більш вигідного використання ринкової кон'юнктури. (збивання ціни)


Слайд #10
Презентація на тему «Конкуренція» (варіант 2) - Слайд #10

Нецінова конкуренція ґрунтується на технічних перевагах, вищій якості та більшій надійності товару, ефективніших методах збуту, використанні різних форм маркетингової комунікації, поліпшенні умов оплати.


Слайд #11
Презентація на тему «Конкуренція» (варіант 2) - Слайд #11

Добросовісна конкуренція — це таке суперництво, при якому дотримуються правових та етичних норм взаємовідносин з партнерами.


Слайд #12
Презентація на тему «Конкуренція» (варіант 2) - Слайд #12

Недобросовісна конкуренція включає технічне шпигунство, переманювання фахівців-професіоналів, підкуп працівників підприємства-конкурента, неправдиву рекламу (чорні технології)