Презентація на тему «Конфлікти та їх види»Завантажити презентацію

Слайд #1
Презентація на тему «Конфлікти та їх види» - Слайд #1

Конфлікти та їх види


Слайд #2
Презентація на тему «Конфлікти та їх види» - Слайд #2

Що таке конфлікт?
Конфлікт — це зіткнення протилежно спрямованих, несумісних одна з одною тенденцій (потреб, інтересів, ціннісних орієнтацій, соціальних установок, планів тощо) у свідомості окремо взятого індивіда, в міжособистісних взаємодіях та міжособистісних стосунках індивідів чи груп людей.


Слайд #3
Презентація на тему «Конфлікти та їх види» - Слайд #3

Залежно від сфери життедіяльності людей він поділяється на:
Виробничі
Громадські
Політичні
Побутові


Слайд #4
Презентація на тему «Конфлікти та їх види» - Слайд #4

Типи конфліктів
«Реальний конфлікт» — це конфлікт, який об'єктивно існує і адекватно сприймається.
«Випадковий конфлікт» — залежить від обставин.
«Зміщений конфлікт» — реальний конфлікт, за яким приховується інший конфлікт.
«Помилково дописаний конфлікт» — конфлікт, що помилково тлумачиться.
«Латенний конфлікт» — конфлікт, який має відбутися, але не виникає тому, що не усвідомлюється.
«Хибний конфлікт» — у цьому випадку реальних підстав для конфлікту не існує.


Слайд #5
Презентація на тему «Конфлікти та їх види» - Слайд #5

Конфліктоло́гія — вчення про конфлікт, його генезу, протікання, наслідки тощо.


Слайд #6
Презентація на тему «Конфлікти та їх види» - Слайд #6

Статистика


Слайд #7
Презентація на тему «Конфлікти та їх види» - Слайд #7

Система Томаса Кілмена


Слайд #8
Презентація на тему «Конфлікти та їх види» - Слайд #8

Виходячи із важливості проблеми, можна обрати стратегію поведінки в конфліктній ситуації:
- знайти спосіб уникнення конфлікту;
- розробити компромісне рішення;
- заспокоїтися і змиритися з тим, що хоче робити партнер;
- зачекати, щоб знайти підходяще вирішення;
- продовжувати робити те, що робите, поки не знайдеться спосіб підвищити комфортність іншої людини в цій ситуації.


Слайд #9
Презентація на тему «Конфлікти та їх види» - Слайд #9

Пам'ятай! Як вирішувати конфлікт ти вибираєш сам,але і за наслідки ти відповідатимеш теж сам.Твоє життя в твоїх руках.


Слайд #10
Презентація на тему «Конфлікти та їх види» - Слайд #10

Джерела
http://info-library.com
https://www.google.com


Завантажити презентацію