Презентація на тему «Конфлікти» (варіант 7)


Рейтинг презентації 5 на основі 1 голосів


Завантажити презентацію

Слайд #1
Презентація на тему «Конфлікти» (варіант 7) - Слайд #1

КонфліктиПідготувала Міщук Яна


Слайд #2
Презентація на тему «Конфлікти» (варіант 7) - Слайд #2

Конфлікт – це зіткнення протележних інтересів, думок, поглядів; серйозні розбіжності; гостра суперечка.
Що таке
«конфлікт»?


Слайд #3
Презентація на тему «Конфлікти» (варіант 7) - Слайд #3

Формула конфлікту:
КС (конфліктна ситуація )+ І (інцидент) = К (конфлікт)
КС - це протиріччя, що
нагромадилися створючи
причину конфлікту;
І - збіг обставин, що є
приводом конфлікту.


Слайд #4
Презентація на тему «Конфлікти» (варіант 7) - Слайд #4

1.Внутрішньоособовий конфлікт;
2.Міжособовий конфлікт;
3.Конфлікт між особистістю і групою;
4.Міжгруповий конфлікт.
ОСНОВНІ ТИПИ КОНФЛІКТУ


Слайд #5
Презентація на тему «Конфлікти» (варіант 7) - Слайд #5

Внутрішньоособовий конфлікт (конфлікт вимог). В даному типі конфлікту сторонами, які конфліктують, є різні компоненти духовної структури людини, причому це можуть бути компоненти одного рівня, наприклад, у ситуації боротьби мотивів або зіткнення двох життєвих принципів.


Слайд #6
Презентація на тему «Конфлікти» (варіант 7) - Слайд #6

Міжособовий конфлікт (діадний). Це більш поширений тип конфлікту, де в ролі учасників постають дві особи, кожна з яких є суб'єктом – носієм певних цінностей, інтересів та думок.


Слайд #7
Презентація на тему «Конфлікти» (варіант 7) - Слайд #7

Конфлікт між особистістю і групою. Виробничі та навчальні групи встановлюють певні норми поведінки. Кожен повинен додержуватися, дотримуватися їх, щоб отримати визнання даною неформальною групою як її учасник і тим самим задовольнити свої соціальні потреби. Однак, якщо очікування групи заходять у суперечності з очікуваннями окремої особистості, може виникнути конфлікт.


Слайд #8
Презентація на тему «Конфлікти» (варіант 7) - Слайд #8

Міжгруповий конфлікт. Будь-яка організація складається з певних формальних і неформальних груп, між якими можуть виникати конфлікти. Найчастіше конфлікт виникає через розбіжності в цілях чи інтересах функціональних структурних груп, які просто не в змозі мирно співіснувати, оскільки всередині будь-якої групи постійно відбувається динамічний розвиток, змінюються цілі, завдання, що поступово входять у суперечки.


Слайд #9
Презентація на тему «Конфлікти» (варіант 7) - Слайд #9

• розподіл ресурсів (вони завжди обмежені, а претендує на їх використання кілька сторін):
• різниця у цілях (спеціалізація, конкретизація та дроблення на підрозділи передбачає їх різну стратегічну спрямованість);
• взаємозалежність у досягненні результату (вимагає співробітництва, хоча, реалізовуючи власні завдання, люди інколи нехтують іншими);
• різниця в уяві та цінностях (відсутність об'єктивної оцінки ситуації):
• незадовільні комунікації (відсутність повної та достовірної інформації);
• різниця у досвіді та манері поведінки;
• різка зміна подій чи умов.
ПРИЧИНИ КОНФЛІКТУ:


Слайд #10
Презентація на тему «Конфлікти» (варіант 7) - Слайд #10

Способи конфліктів:
Пристосування – згладжування. протиріч, навіть на шкоду своїх інтересів
Компроміс - взаємні поступки.
Співробітництво - спільне вироблення рішень, що задовольняє інтереси сторін.
Ігнорування - спроба (або прагнення) виходу з конфліктної ситуації, не вирішуючи її.
Суперництво - відкрита боротьба за свої інтереси, завзяте відстоювання своєї позиції.


Слайд #11
Презентація на тему «Конфлікти» (варіант 7) - Слайд #11

Виникнення конфліктної ситуації, її гострота, схильність до розвитку чи, навпаки, до згасання, залежить від особистих якостей людей, які беруть участь у ситуації. При цьому конфлікт швидко вирішується, якщо хоча б один з учасників конфліктної ситуації володіє: між особовими методами (стилями) вирішення конфліктних ситуацій. Є шість таких стилів: ухилення, згладжування, примушування, компроміс і вирішення проблем.


Слайд #12
Презентація на тему «Конфлікти» (варіант 7) - Слайд #12

Дякую за увагу!


Завантажити презентацію