Презентація на тему «Конфлікти» (варіант 6)Завантажити презентацію

Слайд #1
Презентація на тему «Конфлікти» (варіант 6) - Слайд #1

Конфлікти
Проблеми життя не вирішуються на поверхні, їх рішення – лише в глибині.
Л. Вітгенштейн
Підготували
Учениці 11 класу
Дергачова Ганна, Ленко Тетяна, Свириденко Єлизавета


Слайд #2
Презентація на тему «Конфлікти» (варіант 6) - Слайд #2

Конфлікт – це зіткнення протележних інтересів,думок,поглядів; серйозні розбіжності; гостра суперечка.


Слайд #3
Презентація на тему «Конфлікти» (варіант 6) - Слайд #3

КС(конфліктна ситуація)+І(інцидент)=К(конфликт)
КС-це протиріччя, що
нагромадилися створючи
причину конфлікту;
І-збіг обставин, що є
приводом конфлікту;
К-конфлікт.
Формула конфлікту


Слайд #4
Презентація на тему «Конфлікти» (варіант 6) - Слайд #4

Типи конфліктів


Слайд #5
Презентація на тему «Конфлікти» (варіант 6) - Слайд #5

Внутрішньоособовий конфлікт (конфлікт вимог). В даному типі конфлікту сторонами, які конфліктують, є різні компоненти духовної структури людини, причому це можуть бути компоненти одного рівня, наприклад, у ситуації боротьби мотивів або зіткнення двох життєвих принципів.


Слайд #6
Презентація на тему «Конфлікти» (варіант 6) - Слайд #6

Міжособовий конфлікт (діадний). Це більш поширений тип конфлікту, де в ролі учасників постають дві особи, кожна з яких є суб'єктом – носієм певних цінностей, інтересів та думок.


Слайд #7
Презентація на тему «Конфлікти» (варіант 6) - Слайд #7

Конфлікт між особистістю і групою. Виробничі та навчальні групи встановлюють певні норми поведінки. Кожен повинен додержуватися, дотримуватися їх, щоб отримати визнання даною неформальною групою як її учасник і тим самим задовольнити свої соціальні потреби. Однак, якщо очікування групи заходять у суперечності з очікуваннями окремої особистості, може виникнути конфлікт.


Слайд #8
Презентація на тему «Конфлікти» (варіант 6) - Слайд #8

Міжгруповий конфлікт. Будь-яка організація складається з певних формальних і неформальних груп, між якими можуть виникати конфлікти. Найчастіше конфлікт виникає через розбіжності в цілях чи інтересах функціональних структурних груп, які просто не в змозі мирно співіснувати, оскільки всередині будь-якої групи постійно відбувається динамічний розвиток, змінюються цілі, завдання, що поступово входять у суперечки.


Слайд #9
Презентація на тему «Конфлікти» (варіант 6) - Слайд #9

Загальними причинами виникнення конфліктів можна назвати зіткнення різнонаправлених :
Інтересів (в основі яких лежить конкурентна боротьба за доступ до наявних матеріальних та духовних ресурсів і цінностей)
ціннісних установок та цільових орієнтацій (які базуються на типі світогляду, досвіду, стереотипах світосприйняття)
Моделей діяльності ( від поведінки індивіда до діяльності організацій та соціальних систем).


Слайд #10
Презентація на тему «Конфлікти» (варіант 6) - Слайд #10

Шляхи подолання конфліктів
Окреслити основну проблему. Партнерам слід усвідомити спільне та відмінне в їхніх поглядах на проблему.
Визначити причини конфлікту. Для того, щоб конфлікт не повторювався, потрібно знати його причини.
Спробувати знайти можливі шляхи розв'язання конфлікту.
Визначити спільне рішення про вихід із конфлікту.
Реалізувати спільно спланований спосіб розв'язання конфлікту, оцінити ефективність зусиль, які доклали сторони для розвязання конфлікту.


Слайд #11
Презентація на тему «Конфлікти» (варіант 6) - Слайд #11

Творче завдання


Слайд #12
Презентація на тему «Конфлікти» (варіант 6) - Слайд #12

Список правил «Як уникнути конфліктів»
1. Стримуйте емоції.
2. Не накручуйте себе
«Менше думаю - більше сміюся ».
3. Вибирайте правильний час
4. Шукайте причину, а не наслідок.
5. Живете в моменті зараз
6. Не накопичуйте проблеми.
7. Не таїти образу
8. Не ображайте
9. Слідкуйте за тоном.
10. Не влаштовуйте істерик.
Запам'ятайте, при правильному підході, будь-яку агресію можна звести до мінімуму.


Слайд #13
Презентація на тему «Конфлікти» (варіант 6) - Слайд #13

Запитання до класу


Слайд #14
Презентація на тему «Конфлікти» (варіант 6) - Слайд #14

Дякуємо за увагу!


Завантажити презентацію