Презентація на тему «Конфлікт» (варіант 4)


Рейтинг презентації 3.25 на основі 4 голосів
Слайд #1
Презентація на тему «Конфлікт» (варіант 4) - Слайд #1

«Конфлікти»
Виконала
Учениця 11 класу
Харьковська Оксана


Слайд #2
Презентація на тему «Конфлікт» (варіант 4) - Слайд #2

Мета:
Сформувати поняття про конфлікт,його походження,розвиток і шляхи вирішення.


Слайд #3
Презентація на тему «Конфлікт» (варіант 4) - Слайд #3

Поняття “конфлікт”
Конфлікт – зіткнення людей (груп людей) на грунті перетину їх інтересів.
Суб'єкт конфлікту
Інтереси
Суб'єкт конфлікту
Об'єкт конфлікту
Причина конфлікту – зіткнення інтересів


Слайд #4
Презентація на тему «Конфлікт» (варіант 4) - Слайд #4

Здавна проблематика конфлікту була предметом вивчення філософів.
Конфуцій давньокитайский
мислитель
(551-479 до н.е)
Платон давньогрецький філософ
(428-348 до н.е)
Аристотель
Давньогрецьий філософ
(384-322 до н.е)


Слайд #5
Презентація на тему «Конфлікт» (варіант 4) - Слайд #5

Структура конфлікту
Формула конфлікту
КС(конфліктна ситуація)+І(інцидент)=К(конфликт)
КС – це протиріччя, що
нагромадилися створючи
причину конфлікту;
І-збіг обставин, що є
приводом конфлікту;
К-конфлікт.


Слайд #6
Презентація на тему «Конфлікт» (варіант 4) - Слайд #6

Типи конфліктів


Слайд #7
Презентація на тему «Конфлікт» (варіант 4) - Слайд #7

Міжособисті


Слайд #8
Презентація на тему «Конфлікт» (варіант 4) - Слайд #8

Між особистістю
і групою


Слайд #9
Презентація на тему «Конфлікт» (варіант 4) - Слайд #9

Міжгрупові


Слайд #10
Презентація на тему «Конфлікт» (варіант 4) - Слайд #10

Типи конфліктних особистостей
демонстративний;
ригідний;
педант;
безконфліктний.
29.08.2014


Слайд #11
Презентація на тему «Конфлікт» (варіант 4) - Слайд #11

Способи протікання конфліктів
Конфронтація
Суперництво
Конкуренція
Пасивне протистояння, прихований тиск на опонента
Відкрите протистояння із застосуванням сили
Боротьба
«по правилам»


Слайд #12
Презентація на тему «Конфлікт» (варіант 4) - Слайд #12

Стратегія поведінки суб'єктів конфлікту
Суперництво
Співпраця
Компроміс
Ухиляння
Пристосування


Слайд #13
Презентація на тему «Конфлікт» (варіант 4) - Слайд #13

Вирішення конфліктів
Стиль компромісу. Застосовуючи стиль компромісу,людина дещо поступається своїми інтересами,щоб задовольнити їх частков,інша сторона робить те саме.
Стиль співпраці. Використовуючи,стиль співпраці,людина бере активну участь у вирішенні конфлікту та відстоює свої інтереси,але при цьому намагається співпрацювати з іншою людиной
Стиль пристосування. Він означає,що людина діє сумісно з іншою не намагаючись відстоювати власні інтереси.Людина діє в такому стилі, коли «жертвує» своїми інтересами на користь іншої людини,поступаючись їй чи жаліючи її.


Слайд #14
Презентація на тему «Конфлікт» (варіант 4) - Слайд #14

Стиль ухиляння. Він реалізується тоді,коли людина не відстоює свої права,не співпрацює ні з ким для вирішення проблеми чи просто ухиляється від розв'язання конфлікту.
Стиль суперництва. Людина,яка використовуює цей стиль, досить активна і в переважній більшості іде до вирішення конфлікту своїм власним шляхом; вона не дуже зацікавлена у співпраці з і ншими людьми, зате здатна на вольові рішення.


Слайд #15
Презентація на тему «Конфлікт» (варіант 4) - Слайд #15

Позитивні наслідки конфлікту
проблема вирішена так, що це влаштовує всі сторони;
 спільно прийняте рішення швидше і краще втілюється в життя;
 набувається досвід співпраці, який може використовуватися в майбутньому;
 відносини між людьми поліпшуються;
 розбіжності розглядаються як зло, що приводить до поганих наслідків.


Слайд #16
Презентація на тему «Конфлікт» (варіант 4) - Слайд #16

Негативні наслідки конфлікту
загострюються конкурентні відносини між людьми;
  відсутнє прагнення до добрих відносин;
  уявлення про протилежну сторону як про ворога;
  переконання, що проблема важливіша, ніж її рішення;
  почуття образи, поганий настрій.