Презентація на тему «Конфлікт» (варіант 5)


Рейтинг презентації 5 на основі 1 голосів


Завантажити презентацію

Слайд #1
Презентація на тему «Конфлікт» (варіант 5) - Слайд #1

Конфлікт


Слайд #2
Презентація на тему «Конфлікт» (варіант 5) - Слайд #2

Конфлікт (з лат. conflictus – зіткнення) – особливий вид взаємодії, в основі якого лежать протилежні і несумісні цілі, інтереси, типи поведінки людей та соціальних груп, які супроводжуються негативними психологічними проявами.


Слайд #3
Презентація на тему «Конфлікт» (варіант 5) - Слайд #3

Характер конфлікту:деструктивнийконструктивний


Слайд #4
Презентація на тему «Конфлікт» (варіант 5) - Слайд #4

Деструктивний конфлікт переводить причини, що призвели до конфлікту, на “особистості”.


Слайд #5
Презентація на тему «Конфлікт» (варіант 5) - Слайд #5

Конструктивний конфлікт базується не на “особистостях”, а на виявленні об'єктивних причин незгоди.


Слайд #6
Презентація на тему «Конфлікт» (варіант 5) - Слайд #6

Види конфліктів:
 внутрішньоособистісні та зовнішньоособистісні (міжособистісні, конфлікти між особистістю та групою);
 прямі та непрямі;
 індивідуальні (внутрішньособистісні та зовнішньоособистісні) і групові.


Слайд #7
Презентація на тему «Конфлікт» (варіант 5) - Слайд #7

Міжособистісні конфлікти можуть бути спричинені:
 відмінностями в психологічних характеристиках людей;
“хибним образом конфлікту”;
різницею в поглядах та уявленнях;
різницею в цілях та інтересах конфліктуючих сторін.


Слайд #8
Презентація на тему «Конфлікт» (варіант 5) - Слайд #8

Причина конфлікту – діалектичне протиріччя, що його зумовлює, але воно може певний час і не виливатися в конфлікт.
конфліктоген – слово чи дія, що сприймаються як негативні однією із сторін і провокують початок конфліктної взаємодії.
конфліктна ситуація –негативно забарвлене зіткнення конфліктуючих сторін.


Слайд #9
Презентація на тему «Конфлікт» (варіант 5) - Слайд #9

Динаміка конфлікту – послідовна зміна стадій і етапів, які характеризують процес розгортання конфлікту від виникнення конфліктної ситуації до вирішення конфлікту.


Слайд #10
Презентація на тему «Конфлікт» (варіант 5) - Слайд #10

Стадії конфлікту:
 Виникнення конфліктної ситуації.
 Усвідомлення ситуації як конфліктної хоча би однією із сторін.
Стадія конфліктної поведінки або взаємодії.
 Стадія вирішення конфлікту.


Слайд #11
Презентація на тему «Конфлікт» (варіант 5) - Слайд #11

Способи управління конфліктом:
Ухилення від конфліктної взаємодії.
Згладжування конфлікту.
 Боротьба за перемогу в конфлікті.
Компроміс.
Співробітництво


Слайд #12
Презентація на тему «Конфлікт» (варіант 5) - Слайд #12

Методика вирішення конфлікту :
 “Зняти маски” і “стати самим собою”.
 Виявити і усвідомити справжню причину конфлікту.
 Відмовитися від принципу “перемога за будь-яку ціну”.
Знайти декілька можливих варіантів вирішення конфлікту.
 Оцінити варіанти і вибрати кращий.
 Переконати іншу сторону конфлікту у тому, що даний варіант є найоптимальніший
 Усвідомлювати й оберігати цінність взаємовідносин.


Слайд #13
Презентація на тему «Конфлікт» (варіант 5) - Слайд #13

Асертивність-“неконфліктна поведінка”, “уміння вирішувати конфлікти”
Поведінка людини на основі таких якостей:
повага до себе, почуття власної гідності, чесність, протидія маніпуляції;
повага до інших, дружелюбність, визнання права інших на власну точку зору, позицію, невикористання відносно інших маніпулятивних технологій;
 використання при вирішенні конфліктних ситуацій принципу співробітництва.
 


Слайд #14
Презентація на тему «Конфлікт» (варіант 5) - Слайд #14

Дякую за увагу.
Проект підготувала
Литвиненко
Світлана
11-А


Завантажити презентацію