Презентація на тему «Комунікація»Завантажити презентацію

Слайд #1
Презентація на тему «Комунікація» - Слайд #1

Комунікація. Дискусія.Правила її ведення.


Слайд #2
Презентація на тему «Комунікація» - Слайд #2

Визначимо місце дискусії в системі вербальної комунікації.
Ознайомимося з правилами ведення дискусії.
Навчимося практично їх використовувати.


Слайд #3
Презентація на тему «Комунікація» - Слайд #3

культурою мовлення
логічністю викладу думок
культурою спілкування


Слайд #4
Презентація на тему «Комунікація» - Слайд #4

Дискусія (discussio) – розгляд, дослідження


Слайд #5
Презентація на тему «Комунікація» - Слайд #5

Дискусія - публічне обговорення певного суперечливого питання або проблеми
(Тлумачний словник tttукраїнської мови)


Слайд #6
Презентація на тему «Комунікація» - Слайд #6

Методи ведення дискусії
«Мозковий штурм» «Дерево рішень»
Дебати Ток-шоу


Слайд #7
Презентація на тему «Комунікація» - Слайд #7

Основні вимоги культури спору
Уміння чітко виділити предмет спору.
Визначення позицій полемістів.
Правильне оперування поняттями в спорі.
Уміння переконувати.


Завантажити презентацію