Презентація на тему «Колообіг речовин і потоки енергії як основні системоутворювальні чинники» (варіант 3)


Рейтинг презентації 4.5 на основі 2 голосів
Слайд #1
Презентація на тему «Колообіг речовин і потоки енергії як основні системоутворювальні чинники» (варіант 3) - Слайд #1

Колообіг речовин і потоки енергії як основні системоутворювальні чинники
Вплив антропогенних чинників на колообіги речовин, потоки енергії та інформації


Слайд #2
Презентація на тему «Колообіг речовин і потоки енергії як основні системоутворювальні чинники» (варіант 3) - Слайд #2

Колообіги речовин і енергії є ландшафтноутворювальними процесами, оскільки до них залучені всі компоненти ландшафту чи природного середовища


Слайд #3
Презентація на тему «Колообіг речовин і потоки енергії як основні системоутворювальні чинники» (варіант 3) - Слайд #3

У результаті надмірного антропогенного впливу, надходження у навколишнє середовище продуктів техногенезу у процеси колообігів залучається все більше нових речовин. Так, із надр Землі щорічно добувають 120-140 млрд. тонн корисних копалин, із яких тільки 10 % реалізується в необхідну для людей продукцію. Решта видобутих речовин потрапляє у природні геосистеми і залучається у процеси колообігів.


Слайд #4
Презентація на тему «Колообіг речовин і потоки енергії як основні системоутворювальні чинники» (варіант 3) - Слайд #4

Узагальнюючим процесом колообігів вважають біогеохімічний цикл.
біогеохімічний цикл – незамкнутий і незворотний процес колообігів речовин і потоків енергії між компонентами біосферної цілісності.


Слайд #5
Презентація на тему «Колообіг речовин і потоки енергії як основні системоутворювальні чинники» (варіант 3) - Слайд #5

біогеохімічний цикл включає колообіг хімічних елементів з неорганічної природи через рослинні і тваринні організми назад у неорганічну природу.
Колообіги хімічних елементів:
Колообіг Карбону
Колообіг Нітрогену
Колоообіг Фосфору
Колообіг Сульфуру
Колообіг Оксигену


Слайд #6
Презентація на тему «Колообіг речовин і потоки енергії як основні системоутворювальні чинники» (варіант 3) - Слайд #6

Колообіг карбону


Слайд #7
Презентація на тему «Колообіг речовин і потоки енергії як основні системоутворювальні чинники» (варіант 3) - Слайд #7

Колообіг нітрогену
Нітроген на Землі є газоподібний молекулярний азот атмосфери та зв'язаний азот літосфери


Слайд #8
Презентація на тему «Колообіг речовин і потоки енергії як основні системоутворювальні чинники» (варіант 3) - Слайд #8

Колообіг фосфору
Фосфор належить до головних органогенних елементів, який живі організми вживають у достатньо великій кількості.


Слайд #9
Презентація на тему «Колообіг речовин і потоки енергії як основні системоутворювальні чинники» (варіант 3) - Слайд #9

Колообіг сульфуру
Традиційні моделі кругообігу сірки свідчать, що близько 50% сірки з'являється в атмосфері за рахунок її біологічних перетворень наземними і водними екосистемами. Вважається, що внаслідок мікробіологічних процесів у цих природних екосистемах сірка вивітрюється у вигляді сірководню.


Слайд #10
Презентація на тему «Колообіг речовин і потоки енергії як основні системоутворювальні чинники» (варіант 3) - Слайд #10

Колообіг оксигену


Слайд #11
Презентація на тему «Колообіг речовин і потоки енергії як основні системоутворювальні чинники» (варіант 3) - Слайд #11

Вплив господарської діяльності на колообіги речовини і потоки енерії
На сучасному етапі багатостороння діяльність людства охоплює всі ланки колообігів і вносить кількісні та якісні зміни у колообіги речовини і потоки енергії, ставлячи під загрозу їх безперебійне функціонування і нормальні умови життєдіяльності людини.


Слайд #12
Презентація на тему «Колообіг речовин і потоки енергії як основні системоутворювальні чинники» (варіант 3) - Слайд #12

У результаті відбуваються зміни геохімічних параметрів навколишнього середовищ, окремих його компонентів, що значною мірою негативно впливає на живі організми та здоров'я людей


Слайд #13
Презентація на тему «Колообіг речовин і потоки енергії як основні системоутворювальні чинники» (варіант 3) - Слайд #13

Часто хімічна ріновага з навколишньому середовищі порушується через недосконалість технологічних процесів, унаслідок високих втрат сировини під час видобутку, збагачення і транспортування, а також у результаті розсіювання матеріалів під час їх зношування. Так, лише через невідповідальність технологій очищення сучасними маштабам виробництва в атмосферу щороку потрапляє близько 1 млрд. тонн аерозолів і газів. Особливо великим є внесення людством в біосферу таких елементів, як Na, Cl, Fe, Ti, B, F, Cu, Zn і Ba.


Слайд #14
Презентація на тему «Колообіг речовин і потоки енергії як основні системоутворювальні чинники» (варіант 3) - Слайд #14

На колообіги основних біофільних елементів значно впливають такі види антропогенної діяльності.
Ці чинники спричинюють порушення і послаблення функціонування зв'язків ґрунту й рослинності, океану й рослинності тощо.


Слайд #15
Презентація на тему «Колообіг речовин і потоки енергії як основні системоутворювальні чинники» (варіант 3) - Слайд #15

Трансформація характеру підстильної поверхні геосистеми внаслідок розорювання, зведення лісів,меліорації тощо, призводить до зміни величини альбедо, а через неї – і до зміни структури радіаційного балансу.


Слайд #16
Презентація на тему «Колообіг речовин і потоки енергії як основні системоутворювальні чинники» (варіант 3) - Слайд #16

Відповідно змінюються і частка відбитої
радіації, і тепловий режим нижніх шарів
атмосфери.


Слайд #17
Презентація на тему «Колообіг речовин і потоки енергії як основні системоутворювальні чинники» (варіант 3) - Слайд #17

Зміна ланок колообігу води є причиною скорочення запасів прісних підземних вод, що ускладнює і без того актуальну проблему їх дефіциту.


Слайд #18
Презентація на тему «Колообіг речовин і потоки енергії як основні системоутворювальні чинники» (варіант 3) - Слайд #18

Висновки
Колообіги речовин і потоки енергії в природі є
системоутворювальними процесами,оскільки
вони пов'язують у єдине ціле компоненти природ-
нього середовища. Сукупність колообігів формує
так звані біогеохімічні цикли – незамкнуті і нез-
воркотні потоки енергії і колообіги речовин між
основними компонентами природного середо -
вища .


Слайд #19
Презентація на тему «Колообіг речовин і потоки енергії як основні системоутворювальні чинники» (варіант 3) - Слайд #19

Висновки
Зміна ланок колообігів речовин і потоків енергії
процесами господарської діяльності спричиняє
зміну геохімічної ситуації в середовищі енергетичного,водного,теплового балансів,призводить до
формування геохімічних аномалій,скорочення
запасів підземних вод,поживних речовин тощо.