Презентація на тему «Кодекс чесного журналіста»


Рейтинг презентації 5 на основі 1 голосівСлайд #1
Презентація на тему «Кодекс чесного журналіста» - Слайд #1

Кодекс чесного журналіста
Київ, 10—15 травня 1994 р.
«Ми, журналісти, спираючись на міжнародні стандарти журналістської етики, підтримуємо умови цього Кодексу професійної етики журналістів і готові керуватися ними у своїй роботі.»


Слайд #2
Презентація на тему «Кодекс чесного журналіста» - Слайд #2

Конституція України ст. 34
«Кожному гарантується право на свободу думки і слова, на вільне вираження своїх поглядів і переконань.
Кожен має право вільно збирати, зберігати, використовувати і поширювати інформацію усно, письмово або в інший спосіб — на свій вибір.
Здійснення цих прав може бути обмежене законом в інтересах національної безпеки, територіальної цілісності або громадського порядку з метою запобігання заворушенням чи злочинам, для охорони здоров'я населення, для захисту репутації або прав інших людей, для запобігання розголошенню інформації, одержаної конфіденційно, або для підтримання авторитету і неупередженості правосуддя".


Слайд #3
Презентація на тему «Кодекс чесного журналіста» - Слайд #3

Кодекс професійної етики журналістів
Кодекси — це документи, що містять національні систематизовані моральні цінності, норми журналістської етики і правила поведінки, наприклад, Кодекс професійної етики українського журналіста в редакції 1997 p., зі змінами, внесеними на X з'їзді Національної спілки журналістів України 18 квітня 2002 р.


Слайд #4
Презентація на тему «Кодекс чесного журналіста» - Слайд #4

Десять міжнародних принципів професійної етики журналіста
1. Право людей на отримання правдивої інформації.
2. Вірність журналіста об'єктивній реальності.
3. Соціальна відповідальність журналіста.
4. Професійна чесність журналіста.
5. Загальнодоступність засобів масової інформації й участь громадськості в їх роботі.
6. Повага приватного життя.
7. Повага громадських інтересів.
8. Повага загальнолюдських цінностей і різноманіття культур.
9. Усунення війн та іншого зла, що протистоїть людству.
10. Сприяння новому міжнародному порядку в галузі інформації.


Слайд #5
Презентація на тему «Кодекс чесного журналіста» - Слайд #5

Шляхи отримання інформації
З офіційних джерел
Журналістське
розслідування
Купівля
інформації


Слайд #6
Презентація на тему «Кодекс чесного журналіста» - Слайд #6

Журналіст вважає неприпустимим:
а) викривлення фактів і наклеп;
б) приховування правдивої і поширення хибної інформації;
в) плагіат;
г) приховану рекламу;
д) використання службового становища, авторитету та професійних прав з корисливою метою.


Слайд #7
Презентація на тему «Кодекс чесного журналіста» - Слайд #7

Основні статті Кодексу
Головний обов'язок журналіста – сприяти забезпеченню права громадян на одержання оперативної інформації. Це зобов'язує його у своїй діяльності завжди бути об'єктивним, коректним, відповідальним за свою справу. Журналіст поширює і коментує лише ту інформацію, у правдивості якої переконаний. Він уникає неповноти або неточностей чи викривлень інформації, які могли б завдати моральної шкоди честі та гідності людини, неприпустимі з його боку недостовірні повідомлення. Журналіст відповідальний перед читачем, слухачем та глядачем.


Слайд #8
Презентація на тему «Кодекс чесного журналіста» - Слайд #8

2. При виконанні професійних обов'язків журналіст не може вдаватися до протизаконних, некоректних способів одержання інформації, використовувати своє службове становище в особистих цілях. Як тяжкий злочин мають сприймаються факти одержання ним за будь-яких обставин платні (хабаря) за поширення брехливої або утаювання достовірної інформації. Журналіст поважає осіб, які надають йому інформацію, не розголошує її джерел.


Слайд #9
Презентація на тему «Кодекс чесного журналіста» - Слайд #9

3. Журналіст має право відмовитися від виконання завдання редакції з підготовки та поширення власної інформації, якщо її зміст після редакційної правки зазнав істотних змін, що суперечать його переконанням або пов'язані з порушенням норм професійної етики.


Слайд #10
Презентація на тему «Кодекс чесного журналіста» - Слайд #10

4. Журналіст повинен уникати у своїх публікаціях та передачах образ з приводу національних, расових, етичних та релігійних поглядів і почуттів людей, протидіяти екстремізму та обмеженню громадянських прав за будь-якими ознаками. Він утримується від натяків або коментарів, що стосуються фізичних недоліків чи хвороб людини, зобов'язаний уникати вживання образливих висловів, ненормативної лексики.


Слайд #11
Презентація на тему «Кодекс чесного журналіста» - Слайд #11

5. Журналіст у своїх повідомленнях не втручається у судові справи, поки ведеться слідство, уникає характеристик людей, запідозрених у злочині, але вина яких не встановлена вироком суду, що набрав законної сили.


Слайд #12
Презентація на тему «Кодекс чесного журналіста» - Слайд #12

6. Журналіст дорожить власним авторитетом та репутацією, несе не лише юридичну, а й моральну відповідальність перед суспільством за правильність повідомлень і справедливість суджень, поширених за власним підписом, під псевдонімом чи анонімно, але з його відома та згоди.


Слайд #13
Презентація на тему «Кодекс чесного журналіста» - Слайд #13

7. Журналіст у своїй професійній поведінці не має права ставити особисті інтереси понад усе. Замовчування чи поширення ним інформації шляхом одержання незаконних винагород або подання її як такої, що містить наклеп, упередженість, необгрунтовані звинувачення, – неприпустимі. Привласнення чужих думок і творів, матеріалів частково чи повністю (плагіат) суперечить професійній етиці журналіста, є підставою для осуду його з боку колег і оцінюється ними як ганебний вчинок.


Слайд #14
Презентація на тему «Кодекс чесного журналіста» - Слайд #14

8. Журналіст у практичній діяльності не піддається тискові владних структур, особливо в тих випадках, коли йому нав'язують чужу чи хибну думку, орієнтують на фальсифікацію фактів. Він вважає непристойним використовувати свою репутацію і службове становище для поширення матеріалів з метою наживи, самореклами, у кар'єристських цілях та керуючись прагненням догодити певним силам чи особам.


Слайд #15
Презентація на тему «Кодекс чесного журналіста» - Слайд #15

9. Журналіст покликаний постійно працювати над підвищенням власного фахового рівня, плекати свою основну зброю – слово, суворо дотримуватися конституційних норм функціонування української та інших мов в Україні, рішуче виступати проти фактів неповаги до державної мови, приниження її ролі та значення у житті суспільства.


Слайд #16
Презентація на тему «Кодекс чесного журналіста» - Слайд #16

10. Журналіст поважає і відстоює професійні права колег, дотримується норм і правил поведінки у редакційному колективі. Він повинен бути уособленням скромності, наполегливості і працелюбності. Його моральний обов'язок – допомога у фаховому становленні молодих журналістів на шляху до творчого визнання, виявляти професійну солідарність з колегами по інформаційній діяльності як в Україні, так і за її межами.


Слайд #17
Презентація на тему «Кодекс чесного журналіста» - Слайд #17

11. Порушення журналістом положень цього Кодексу піддається громадському осудові, розглядається на зборах редакційних колективів, у первинних організаціях Національної спілки журналістів та радами професійної етики, що створюються при правліннях регіональних організацій НСЖУ.


Слайд #18
Презентація на тему «Кодекс чесного журналіста» - Слайд #18

Заслужені журналісти України
Олекса́ндр Рафка́тович Абду́ллин
Зураб Григорьевич Аласания
 Ірина Володимирівна Геращенко
Олександр Кондратьевич Глушко
Дмитро Михайлович Кешель
Світлана Володимирівна Криворучко
Анатолій Петрович Марущак
Петро Мусійович Перебийніс
В'ячеслав Володимирович Піховшек
Олена Юріївна Притула
Роман Скрипін
Юрій Ярославович Стець
Римма Едуардівна Філь
Віктор Федорович Чамара
Сергій Володимирович Шевченко


Слайд #19
Презентація на тему «Кодекс чесного журналіста» - Слайд #19

Заслужені журналісти України
Олекса́ндр Рафка́тович Абду́ллин
Зураб Григорьевич Аласания
 Ірина Володимирівна Геращенко
Олександр Кондратьевич Глушко
Дмитро Михайлович Кешель
Світлана Володимирівна Криворучко
Анатолій Петрович Марущак
Петро Мусійович Перебийніс
В'ячеслав Володимирович Піховшек
Олена Юріївна Притула
Роман Скрипін
Юрій Ярославович Стець
Римма Едуардівна Філь
Віктор Федорович Чамара
Сергій Володимирович Шевченко


Слайд #20
Презентація на тему «Кодекс чесного журналіста» - Слайд #20

День журналістики – 6 червня