Презентація на тему «Класифікація проектів з трудового навчання»


Рейтинг презентації 5 на основі 1 голосів


Завантажити презентацію

Слайд #1
Презентація на тему «Класифікація проектів з трудового навчання» - Слайд #1

Класифікація проектів з трудового навчання
Виконалаучениця 10 класуЛисяна Валерія


Слайд #2
Презентація на тему «Класифікація проектів з трудового навчання» - Слайд #2

Навчальні проекти, що виконуються школярами на уроках трудового навчання, можна класифікувати за такими ознаками:


Слайд #3
Презентація на тему «Класифікація проектів з трудового навчання» - Слайд #3

Навчальні проекти, що виконуються школярами на уроках трудового навчання, можна класифікувати за такими ознаками:


Слайд #4
Презентація на тему «Класифікація проектів з трудового навчання» - Слайд #4

Потребують добре обміркованої структури, визначеної мети, актуальності предмета дослідження для всіх учасників, його соціальної значущості. Вони повністю підпорядковані логіці дослідження і мають відповідну структуру; обґрунтування теми дослідження, аргументації її актуальності, визначення предмета і об'єкта, завдань і методів, висунення гіпотез розв'язання проблеми і шляхів її розв'язання.
Дослідницькі проекти


Слайд #5
Презентація на тему «Класифікація проектів з трудового навчання» - Слайд #5

Результат діяльності учасників чітко визначено з самого початку, він орієнтований на їх соціальні інтереси (документ, рекомендації, проект шкільного саду). Проект потребує складання сценарію всієї діяльності його учасників з визначенням функцій кожного з них. Особливо важливою с охорона організація координаційної роботи у вигляді поетапних обговорень та презентації отриманих результатів і можливих засобів їх упровадження у практику.
Практико-орієнтовані проекти


Слайд #6
Презентація на тему «Класифікація проектів з трудового навчання» - Слайд #6

Спрямовані на збирання інформації про який-небудь об'єкт, на ознайомлення учасників проекту з цією інформацією, її аналіз і узагальнення фактів. Ці проекти потребують добре продуманої структури, можливості систематичної корекції у ході роботи над проектом. Структуру цього проекту можна позначити наступним чином: мета проекту, його актуальність, методи отримання (літературні джерела, засоби масової інформації, бази даних, Internet) та оброки інформації (її аналіз, узагальнення, зіставлення з відомими фактами, аргументовані висновки), результат (стаття, реферат, відеофільм). Такі проекти можуть бути частиною будь-якого іншого проекту.
Інформаційні проекти


Слайд #7
Презентація на тему «Класифікація проектів з трудового навчання» - Слайд #7

Не мають детально опрацьованої структури спільної діяльності учасників, вона розвивається, підпорядковуючись кінцевому результату, прийнятій групою логіці спільної діяльності, інтересам учасників проекту. Вони заздалегідь домовляються про заплановані результати і форму їх представлення - звіт, реферат, відеофільм тощо.
Творчі проекти


Слайд #8
Презентація на тему «Класифікація проектів з трудового навчання» - Слайд #8

Не мають детально опрацьованої структури спільної діяльності учасників, вона розвивається, підпорядковуючись кінцевому результату, прийнятій групою логіці спільної діяльності, інтересам учасників проекту. Вони заздалегідь домовляються про заплановані результати і форму їх представлення - звіт, реферат, відеофільм тощо.
Творчі проекти


Слайд #9
Презентація на тему «Класифікація проектів з трудового навчання» - Слайд #9

Виконуються у рамках одного навчального предмета.
Предметні проекти


Слайд #10
Презентація на тему «Класифікація проектів з трудового навчання» - Слайд #10

Це такі проекти, де в процесі їх виконання використовуються знання з інших дисциплін.
Інтегровані проекти


Слайд #11
Презентація на тему «Класифікація проектів з трудового навчання» - Слайд #11

Це такі проекти, де в процесі їх виконання використовуються знання з інших дисциплін.
Інтегровані проекти


Слайд #12
Презентація на тему «Класифікація проектів з трудового навчання» - Слайд #12

Це такі проекти, де в процесі їх виконання використовуються знання з інших дисциплін.
Інтегровані проекти


Слайд #13
Презентація на тему «Класифікація проектів з трудового навчання» - Слайд #13

Це такі проекти, де в процесі їх виконання використовуються знання з інших дисциплін.
Інтегровані проекти


Слайд #14
Презентація на тему «Класифікація проектів з трудового навчання» - Слайд #14

При виконанні групових і колективних проектів учителю необхідно поділити обов'язки між учнями та визначити відповідальність кожного за виконання проекту в цілому.
Групові і колективні проекти


Слайд #15
Презентація на тему «Класифікація проектів з трудового навчання» - Слайд #15

При виконанні групових і колективних проектів учителю необхідно поділити обов'язки між учнями та визначити відповідальність кожного за виконання проекту в цілому.
Групові і колективні проекти


Слайд #16
Презентація на тему «Класифікація проектів з трудового навчання» - Слайд #16

Реалізація проекту за кілька уроків з програми предмета.
Короткотривалі


Слайд #17
Презентація на тему «Класифікація проектів з трудового навчання» - Слайд #17

Реалізація проекту від тижня до місяця.
Середньої тривалості


Слайд #18
Презентація на тему «Класифікація проектів з трудового навчання» - Слайд #18

Реалізація проекту охоплює кілька місяців.
Довготривалі


Слайд #19
Презентація на тему «Класифікація проектів з трудового навчання» - Слайд #19

На практиці частіше доводиться мати справу зі змішаними типами проектів.


Слайд #20
Презентація на тему «Класифікація проектів з трудового навчання» - Слайд #20

ДЯКУЮ ЗА УВАГУ


Завантажити презентацію