Презентація на тему «Класицизм» (варіант 1)


Рейтинг презентації 5 на основі 1 голосівСлайд #1
Презентація на тему «Класицизм» (варіант 1) - Слайд #1

Автор проекту:
Загородня Катерина
Класицизм


Слайд #2
Презентація на тему «Класицизм» (варіант 1) - Слайд #2

Класици́зм (англ. classicism, від лат. classicus — зразковий) — напрям в європейському мистецтві, який уперше заявив про себе в італійській культурі XVI—го ст. Найбільшого розквіту досягає у Франції (XVII ст.). Певною мірою притаманний мистецтву усіх країн Європи, у деяких зберігав свої позиції аж до першої чверті XIX ст.
Що ж таке класицизм??


Слайд #3
Презентація на тему «Класицизм» (варіант 1) - Слайд #3

Класици́зм (англ. classicism, від лат. classicus — зразковий) — напрям в європейському мистецтві, який уперше заявив про себе в італійській культурі XVI—го ст. Найбільшого розквіту досягає у Франції (XVII ст.). Певною мірою притаманний мистецтву усіх країн Європи, у деяких зберігав свої позиції аж до першої чверті XIX ст.
Що ж таке класицизм??


Слайд #4
Презентація на тему «Класицизм» (варіант 1) - Слайд #4

Раціоналізм;
наслідування зразків античного мистецтва;
нормативність, встановлення вічних та непорушних правил і законів;
обов'язкове дотримання канонічних правил написання творів;
у галузі мови класицизм ставив вимоги ясності та чистоти, ідеалом була мова афористична, понятійна, яка відповідала б засадам теорії трьох стилів;
Визначальні риси класицизму


Слайд #5
Презентація на тему «Класицизм» (варіант 1) - Слайд #5

аристократизм, орієнтування на вимоги, смаки вищої-суспільної верстви;
встановлення ієрархії жанрів, серед яких найважливішими вважалися античні;
поділ жанрів на «серйозні», «високі» (трагедія, епопея, роман, елегія, ідилія) та «низькі», «розважальні» (травестійна поема, комедія, байка, епіграма).
Визначальні риси класицизму


Слайд #6
Презентація на тему «Класицизм» (варіант 1) - Слайд #6

Франсуа де Малерб,
П'єр Корнель,
Жан Расін,
Жан-Батист Мольєр,
М. де Лафайєт,
Франсуа де Ларошфуко,
Ж. де Лабрюйєр,
Жан Лафонтен,
Вольтер,
Жан-Жак Руссо
Представники:


Слайд #7
Презентація на тему «Класицизм» (варіант 1) - Слайд #7

французький поет, критик і перекладач давньоримської літератури;
розробляв популярні в XVI столітті жанри: ода , станси , сонет, пісня ;
Серед античних авторів він надавав перевагу Сенеці , Овідієві , Марціалу;
висунув один із провідних принципів класицизму — принцип ясності;
Франсуа де Малерб


Слайд #8
Презентація на тему «Класицизм» (варіант 1) - Слайд #8

французький драматург, «батько французької трагедії», один із творців класицизму у французькій літературі;
значення Корнеля для французького театру полягає насамперед у створенні національної державної трагедії.
П'єр Корнель


Слайд #9
Презентація на тему «Класицизм» (варіант 1) - Слайд #9

французький драматург,
один із «Великої Трійці» драматургів Франції XVII століття, поруч з Корнелем та Мольєром.
критика вишуканої літератури сучасності з її «досконалими героями»;
намагання повернути літературу до життя, до реальних людей, до реальних людських відносин;
література і театр покликані морально виховувати читача;
правдоподібність сценічної дії;
Жан Расін


Слайд #10
Презентація на тему «Класицизм» (варіант 1) - Слайд #10

французький письменник, драматург і актор,
один із засновників «Ілюстр Театр» 1643,
пізніше його провідний актор,
творчість Мольєра мала чималий вплив на подальший розвиток світової драматургії.
Жан-Батист Мольєр


Слайд #11
Презентація на тему «Класицизм» (варіант 1) - Слайд #11

французький поет,
байкар,
родоначальник нового виду байки у світовій літературі.
Член Французької академії з 1684.
Жан Лафонтен


Слайд #12
Презентація на тему «Класицизм» (варіант 1) - Слайд #12

французький письменник,
філософ-деїст,
мав абсолютичні погляди.
написав безліч творів, які ввійшли в скарбничку класицизму і просвітництва.
Вольтер


Слайд #13
Презентація на тему «Класицизм» (варіант 1) - Слайд #13

Шедевром українського класицизму стає героїко-комічна поема Івана Котляревського «Енеїда» — твір бурлескний і травестійний. Поширюється також травестійна ода байка. «Низькі» класицистичні жанри превалюють і в драматургії («Москаль-чарівник» та «Наталка Полтавка» І. Котляревського, «Сватання на Гончарівці» та «Шельменко-денщик» Г. Квітки-Основ'яненка), а в доробку Г. Квітки-Основ'яненка розвивається нетипова для літератури класицизму проза. З «високих» жанрів на зламі XVIII–XIX століть була поширена ода (І. Фальковський, І. Максимович, І. Шатович), яка створювалася з приводу урочистих дат або візитів світських і церковних можновладців.
Український класицизм


Слайд #14
Презентація на тему «Класицизм» (варіант 1) - Слайд #14

Шедевром українського класицизму стає героїко-комічна поема Івана Котляревського «Енеїда» — твір бурлескний і травестійний. Поширюється також травестійна ода байка. «Низькі» класицистичні жанри превалюють і в драматургії («Москаль-чарівник» та «Наталка Полтавка» І. Котляревського, «Сватання на Гончарівці» та «Шельменко-денщик» Г. Квітки-Основ'яненка), а в доробку Г. Квітки-Основ'яненка розвивається нетипова для літератури класицизму проза. З «високих» жанрів на зламі XVIII–XIX століть була поширена ода (І. Фальковський, І. Максимович, І. Шатович), яка створювалася з приводу урочистих дат або візитів світських і церковних можновладців.
Український класицизм


Слайд #15
Презентація на тему «Класицизм» (варіант 1) - Слайд #15

Таким у загальних обрисах постав класицизм — не тільки як напрям у літературі та мистецтві XVII—XVIII століть, а й тип художньої творчості зі специфічними засадами, чуттям і розумінням форми, як одна із констант європейської художньої культури. В Україні цей тип художньої творчості з'явився із заснуванням Києво-Могилянської академії (1632) і значного поширення набув наприкінці XVII — на початку XVIII століття.
Висновок:


Слайд #16
Презентація на тему «Класицизм» (варіант 1) - Слайд #16