Презентація на тему «Історичний аспек виникнення держави»


Рейтинг презентації 5 на основі 1 голосів
Слайд #1
Презентація на тему «Історичний аспек виникнення держави» - Слайд #1

Держава – це суверенне політичне утворення з визначеною територією, господарством і політичною владою.
ІСТОРИЧНИЙ АСПЕКТ ВИНИКНЕННЯ ДЕРЖАВИ


Слайд #2
Презентація на тему «Історичний аспек виникнення держави» - Слайд #2

Теорії походження держави
Теологічна
Патріархальна
Договірна
Психологічна
Теорія насильства
Органічна
Теорія технократизму
Історико-матеріалістична


Слайд #3
Презентація на тему «Історичний аспек виникнення держави» - Слайд #3

Теологічна теорія
Одним з її представників був Тома Аквінський(1225–1274). Його вчення побудовано на ієрархії форм — від Бога — чистого розуму — до духовного і матеріального світу. Проголошення походження держави від Бога обґрунтовує її вічність і непорушність, виправдовує найреакційніші держави, підкреслює думку про те, що будь-яке посягання на державу приречене на невдачу, оскільки влада вкладена в руки правителя Богом і покликана захищати благо всіх.


Слайд #4
Презентація на тему «Історичний аспек виникнення держави» - Слайд #4

Патріархальна теорія
Сутність її полягає у твердженні, що держава походить від сім'ї і є результатом історичного розвитку і розростання сім'ї, а отже абсолютна влада монарха — це продовження батьківської влади. З позиції Арістотеля в основі виникнення держави лежить політичне спілкування. З розростання патріархальної сім'ї з'являються адміністративно-територіальні одиниці (села, селища, міста), населення яких, спілкуючись, утворюють таку політичну організацію суспільства, як держава.


Слайд #5
Презентація на тему «Історичний аспек виникнення держави» - Слайд #5

Договірна теорія
Існує теорія, за якою люди домовилися встановити над собою інституцію — державу, яка відповідала б за додержання порядку, всезагальним інтересам та вимогам якої вони б підкорялися. Держава виникає внаслідок укладення людьми угоди між собою про свідоме самообмеження своєї свободи на користь загальних інтересів, спільного співіснування.


Слайд #6
Презентація на тему «Історичний аспек виникнення держави» - Слайд #6

Психологічна теорія
За цією теорією держава виникла завдяки особливим властивостям психіки людей. Начебто людській психіці притаманна потреба покори, наслідування, усвідомлення залежності від видатної особистості. Народ є інертною масою і не здатний приймати рішення, а тому потребує постійного керівництва. Представником цієї теорії був Л. Петражицький (1867–1931).


Слайд #7
Презентація на тему «Історичний аспек виникнення держави» - Слайд #7

Теорія насильства
За цією теорією держава виникла як результат завоювання одних племен іншими, поневолення одного народу іншим. На думку прихильників теорії, держава є тією силою, яку утворюють загарбники для утримання в покорі завойованих народів і зміцнення влади переможців. Представниками теорії були Гумплович, К. Каутський, Дюрінг та інші.


Слайд #8
Презентація на тему «Історичний аспек виникнення держави» - Слайд #8

Органічна теорія
Її обґрунтовував англійський філософ Г. Спенсер (1820–1903). Він проводив аналогію між державою і біологічним організмом. На думку Спенсера, держава, подібно біологічному організму, народжується, росте, мужніє, старіє і гине. Як і біологічний організм держава має політичне тіло: руки, ноги, голову, органи, що виконують відповідні функції.


Слайд #9
Презентація на тему «Історичний аспек виникнення держави» - Слайд #9

Теорія технократизму
Держава виникає як необхідний результат спілкування людини з технікою.


Слайд #10
Презентація на тему «Історичний аспек виникнення держави» - Слайд #10

Історико-матеріалістична теорія
Сутність цієї теорії полягає в тому, що держава виникає як результат розвитку і занепаду первісного ладу, розвитку способу виробництва, що і визначає соціальні зміни в суспільстві. Ця теорія включає в себе два підходи:
підхід радянської науки,;
підхід, що пов'язаний з ускладненням структури суспільства і суспільних відносин, виникнення «загальних справ» і необхідності удосконалення управління суспільством .


Слайд #11
Презентація на тему «Історичний аспек виникнення держави» - Слайд #11

Передумови виникнення держави


Слайд #12
Презентація на тему «Історичний аспек виникнення держави» - Слайд #12

До створення держави призводять різноманітні економічні, природно - кліматичні, соціальні, гуманітарні чинники.
Три великі розподіли праці:
відокремлення скотарства від землеробства;
відокремлення ремесла від землеробства;
відокремлення торгівлі від виробництва.