Презентація на тему «Історія української грошової одиниці»Завантажити презентацію

Слайд #1
Презентація на тему «Історія української грошової одиниці» - Слайд #1

Презентація на тему:Історія української грошової одиниці
Підготувала:черних аліна11-а клас


Слайд #2
Презентація на тему «Історія української грошової одиниці» - Слайд #2

Історія української гривні
Назва «гривня» походить від прикраси з золота або срібла у вигляді обруча, який носили на шиї (тобто — на «загривку»). Частіше за все це були м'яко закруглені обручі, з кінцями у вигляді голівок левів, прикрашені кольоровою емаллю.


Слайд #3
Презентація на тему «Історія української грошової одиниці» - Слайд #3

Перше згадування «гривні» у значенні грошової одиниці зустрічається в «Повісті минулих літ». Тобто вже у VIII-ІХ ст. при здійсненні торгових операцій, сплаті данини гривня використовувалась як міра ваги і лічби. В ХІ столітті слово «гривня» набуло іншого значення — вагового. Вага срібла могла складатися з певного числа однакових монет, тому поступово виник рахунок їх на штуки. Монетні гривні проіснували до середини — другої половини ХІІІ століття, лише новгородські існували до кінця XV століття. Гривна існувала до XVIII століття лише як вагова монета — «гривенка».


Слайд #4
Презентація на тему «Історія української грошової одиниці» - Слайд #4

Київська
В ті часи існувало декілька видів гривен. З XI ст. у Київській Русі в обігу були так звані «київські» гривни, які мали шестикутну форму і важили 150 г срібла — ці гроші існували до татаро-монгольського нашестя. Крім того, існували й «новгородські гривни», спочатку відомі лише у північно-західних землях, а від середини XIII ст. — уже на всій території Давньоруської держави. Вони мали вигляд довгих срібних паличок і важили 240 г. Перехідною від «київської» до «новгородської» була «чернігівська» гривна, за формою дуже близька до «київської», а за вагою — до «новгородської». Але найцікавіша форма у «волзької» гривни: майстри створювали її у вигляді маленького човна. Серед звичайних монет XIV ст. археологи часто знаходять також і «татарські гривни», що ними Південна Русь сплачувала данину Орді.
НОВГОРОДСЬКА
Часи Київської Русі


Слайд #5
Презентація на тему «Історія української грошової одиниці» - Слайд #5

Чернігівська
волзька


Слайд #6
Презентація на тему «Історія української грошової одиниці» - Слайд #6

Певні зміни у житті гривни виникли у XIII ст., коли для новгородських злитків срібла, поруч із назвою «гривна» почала вживатися назва «рубль». Усі монетні гривни, окрім новгородських, проіснували до середини — другої половини ХІІІ ст. Новгородські, найбільш життєздатні, — до кінця XV ст., і поступово були витіснені монетами чужоземних княжих дворів. Вже у XV ст. злитки взагалі виходять з обігу, а рубль залишається як грошово-лічильна одиниця. Саме рубль (українська назва — «карбованець») стає символом російської, а потім і радянської монетної системи. Гривна ж продовжувала існувати до XVIII століття лише як вагова монета — «гривенка». Вона, до речі, ділилася на 48 «злотників», а вони, в свою чергу, — на 25 «почок».


Слайд #7
Презентація на тему «Історія української грошової одиниці» - Слайд #7

Випуск гривневих банкнот розпочався завдяки прийняттю Центральною Радою Закону «Про грошову одиницю, биття монети та друк державних кредитових білетів» від 1 березня 1918, і 6 квітня перші гривневі банкноти з'явилися в обігу. Випуск гривень продовжився проголошенням гетьманату на чолі з Павлом Скоропадським, згодом був припинений і знову відновлений з приходом до влади Директорії.


Слайд #8
Презентація на тему «Історія української грошової одиниці» - Слайд #8

Гривня за часів УНР
Проголосивши своїм Третім універсалом утворення Української Народної Республіки, Центральна Рада запровадила в Україні нову національну валюту. Первісно такою валютою було визначено український карбованець, вартість якого дорівнювала 17,424 долі щирого золота (1 доля = 0,044 г золота). Ухвалою Центральної Ради від 19 грудня 1917 року було видруковано перший грошовий знак Української Народної Республіки — купюру вартістю у 100 карбованців. Автором оформлення грошового знака був визначний український художник-графік Георгій Іванович Нарбут.


Слайд #9
Презентація на тему «Історія української грошової одиниці» - Слайд #9

Гривня за часів УНР
Проголосивши своїм Третім універсалом утворення Української Народної Республіки, Центральна Рада запровадила в Україні нову національну валюту. Первісно такою валютою було визначено український карбованець, вартість якого дорівнювала 17,424 долі щирого золота (1 доля = 0,044 г золота). Ухвалою Центральної Ради від 19 грудня 1917 року було видруковано перший грошовий знак Української Народної Республіки — купюру вартістю у 100 карбованців. Автором оформлення грошового знака був визначний український художник-графік Георгій Іванович Нарбут.


Слайд #10
Презентація на тему «Історія української грошової одиниці» - Слайд #10

Гривня за часів Скоропадського та Директорії
Гетьман Павло Скоропадський, прийшовши до влади в Україні у квітні 1918 року, відновив як основну грошову одиницю Української Держави карбованець, що поділявся на 200 шагів. Розмінна монета у вигляді марок-шагів була випущена у обіг 8 липня 1918 р. Після переходу влади в Україні у грудні 1918 року до рук Директорії на чолі з Володимиром Винниченком та Симоном Петлюрою основною грошовою одиницею відновленої УНР знову було проголошено гривню.


Слайд #11
Презентація на тему «Історія української грошової одиниці» - Слайд #11

Хронологія введення грошових знаків УНР та Української Держави
5 січня 1918 року — 100 карбованців (ескіз Г.Нарбута)
6 квітня 1918 року — 25 та 50 карбованців (Народна назва — «лопатки» (з-за зображеного на них селянина з лопатою), ескізи О.Красовського)
17 жовтня 1918 року — 10, 100 та 500 («горпинки») гривень (ескізи Г.Нарбута)
жовтень 1918 року — 1000 та 2000 гривень (ескізи І.Мозолевського)
серпень 1919 року — 10 («раки») та 1000 карбованців (ескізи Григорія 3олотова), 100 карбованців (ескіз Г.Нарбута) та 250 карбованців («канарейки», ескіз Б.Романовського)
жовтень 1919 року — 25 карбованців (ескіз А.Приходька).


Слайд #12
Презентація на тему «Історія української грошової одиниці» - Слайд #12

Радянські часи
1924 року було встановлено курс нового радянського карбованця, який дорівнював 1/10 червінця. Ця подія стала моментом остаточного утвердження радянської валюти.


Слайд #13
Презентація на тему «Історія української грошової одиниці» - Слайд #13

Гривня в сучасній Україні


Слайд #14
Презентація на тему «Історія української грошової одиниці» - Слайд #14

Купонокарбованці: від рубля до гривні
Після проголошення незалежності у серпні 1991 року Україна взяла на себе питання фінансового забезпечення функціонування економіки. На виконання постанови Президії Верховної Ради України «Про введення в обіг на території республіки купонів багаторазового використання» від 9 вересня 1991 року Національний банк України ввів в обіг купони багаторазового використання з 10 січня 1992 року. З введенням купонів у готівковому обігу в Україні одночасно опинились дві валюти — радянські рублі та українські купонокарбованці. Для розрахунків за продовольчі та промислові товари приймались винятково купонокарбованці; для розрахунків за послуги, та інших видів платежів приймались як рублі так і купонокарбованці за курсом 1 до 1-го.


Слайд #15
Презентація на тему «Історія української грошової одиниці» - Слайд #15

Купони 1991 року


Слайд #16
Презентація на тему «Історія української грошової одиниці» - Слайд #16

Купони 1991 року


Слайд #17
Презентація на тему «Історія української грошової одиниці» - Слайд #17

Поступово, у квітні 1992 року, весь готівковий обіг заповнився купонокарбованцями. У листопаді 1992 року рублі були замінені на карбованці і у безготівковому обігу.
Хоча купони багаторазового використання планувалось ввести для використування лише на 4—6 місяців, вони проіснували до 1996 року, взявши на себе весь інфляційний удар.


Слайд #18
Презентація на тему «Історія української грошової одиниці» - Слайд #18

Поступово, у квітні 1992 року, весь готівковий обіг заповнився купонокарбованцями. У листопаді 1992 року рублі були замінені на карбованці і у безготівковому обігу.
Хоча купони багаторазового використання планувалось ввести для використування лише на 4—6 місяців, вони проіснували до 1996 року, взявши на себе весь інфляційний удар.


Слайд #19
Презентація на тему «Історія української грошової одиниці» - Слайд #19

Поступово, у квітні 1992 року, весь готівковий обіг заповнився купонокарбованцями. У листопаді 1992 року рублі були замінені на карбованці і у безготівковому обігу.
Хоча купони багаторазового використання планувалось ввести для використування лише на 4—6 місяців, вони проіснували до 1996 року, взявши на себе весь інфляційний удар.


Слайд #20
Презентація на тему «Історія української грошової одиниці» - Слайд #20

Поступово, у квітні 1992 року, весь готівковий обіг заповнився купонокарбованцями. У листопаді 1992 року рублі були замінені на карбованці і у безготівковому обігу.
Хоча купони багаторазового використання планувалось ввести для використування лише на 4—6 місяців, вони проіснували до 1996 року, взявши на себе весь інфляційний удар.


Слайд #21
Презентація на тему «Історія української грошової одиниці» - Слайд #21

Після поразки Директорії гривня припинила своє існування до 1991 року, коли в квітні 1991 року розпочалася робота над випуском нових грошей для Української РСР. В обіг гривня ввійшла згідно з Указом Президента України Леоніда Кучми «Про грошову реформу в Україні» від 25 серпня 1996. Грошова реформа в Україні проводилася 2—16 вересня 1996 року, і з того часу гривня є грошовою одиницею України.
СИМВОЛ СУЧАСНОЇ ГРИВНІ


Слайд #22
Презентація на тему «Історія української грошової одиниці» - Слайд #22

2 березня 1992 року були затверджені номінали монет: 1, 2, 3, 5, 10, 15, 20, 25, 50 копійок і 1 гривня. 25 серпня 1996 року в засобах масової інформації було оголошено Указ Президента України Леоніда Кучми «Про грошову реформу в Україні». Відповідно до Указу Президента України та статей 99 і 102 Конституції України протягом 2 — 16 вересня 1996 року в Україні була проведена грошова реформа. В обіг введено національну валюту України — гривню. В обігу знаходяться банкноти номінальною вартістю 1, 2, 5, 10, 20, 50, 100, 200 і 500 гривень.
Валюта 1996-2003
Історія нової гривні


Слайд #23
Презентація на тему «Історія української грошової одиниці» - Слайд #23

ВИПУСК 2003-2013


Слайд #24
Презентація на тему «Історія української грошової одиниці» - Слайд #24

Одна копійка
діаметр 16,0 мм, товщина — 1,20 мм, вага — 1,50 г, нержавіюча сталь
Розмінні та обігові монети України


Слайд #25
Презентація на тему «Історія української грошової одиниці» - Слайд #25

П'ять копійок
Десять копійок


Слайд #26
Презентація на тему «Історія української грошової одиниці» - Слайд #26

Двадцять п'ять копійок
П'ятдесят копійок


Слайд #27
Презентація на тему «Історія української грошової одиниці» - Слайд #27

ОДНА ГРИВНЯ
ОДНА ГРИВНЯ «Володимир Великий»


Завантажити презентацію