Презентація на тему «Інфляція та її види»


Рейтинг презентації 5 на основі 1 голосів


Завантажити презентацію

Слайд #1
Презентація на тему «Інфляція та її види» - Слайд #1

Інфляція та її види
Виконала учениця
11-А класу
НВК №2
Куйдан Юлія


Слайд #2
Презентація на тему «Інфляція та її види» - Слайд #2

Інфля́ція ( від лат. inflatio — «роздування») — тривале зростання загального рівня цін, що, відповідно, є свідченням зниження купівельної спроможності грошей.


Слайд #3
Презентація на тему «Інфляція та її види» - Слайд #3

Інфляція є наслідком порушення законів грошового обігу. Вона проявляється в зростанні середнього рівня цін і в переповненні каналів грошового обігу грошовими засобами. 


Слайд #4
Презентація на тему «Інфляція та її види» - Слайд #4

Рівень інфляції вимірюється за допомогою індексу цін. Індекс цін визначається як відношення ціни "ринкового кошика" даного року до ціни "ринкового кошика" базового року.


Слайд #5
Презентація на тему «Інфляція та її види» - Слайд #5

Розрізняють два основні види інфляції: інфляцію попиту та інфляцію витрат.


Слайд #6
Презентація на тему «Інфляція та її види» - Слайд #6

Інфляція попиту
Інфляція попиту проявляється в знеціненні грошей внаслідок переповнення ними каналів обігу, тобто вона виникає тоді, коли сукупний попит перевищує сукупну пропозицію. Основними причинами цієї інфляції є


Слайд #7
Презентація на тему «Інфляція та її види» - Слайд #7

Інфляція попиту
Інфляція попиту проявляється в знеціненні грошей внаслідок переповнення ними каналів обігу, тобто вона виникає тоді, коли сукупний попит перевищує сукупну пропозицію. Основними причинами цієї інфляції є


Слайд #8
Презентація на тему «Інфляція та її види» - Слайд #8

Інфляція витрат
Інфляція витрат зумовлена зростанням витрат на виробництво одиниці продукції . Унаслідок цього зменшується пропозиція товарів і послуг у масштабі всієї економіки. Це викликає зростання цін.


Слайд #9
Презентація на тему «Інфляція та її види» - Слайд #9

Інфляція в Україні
Перші роки становлення незалежної суверенної України супроводжувалися значними економічними труднощами. У головному вони пов'язані з переходом від тотально-планової системи організації виробництва до ринкової економіки. 


Слайд #10
Презентація на тему «Інфляція та її види» - Слайд #10

Перші роки існування України як незалежної держави супроводжувалися величезним збільшенням цін і характеризувалися високою динамікою їх зростання. Так у 1991 р. інфляція склала 390 % за рік, у 1992 р. — 2100 %, а в 1993 р. — 10 256 % за рік. Цей рік став піком інфляційного процесу. 


Слайд #11
Презентація на тему «Інфляція та її види» - Слайд #11

В Україні інфляція викликана цілою низкою причин, що в поєднанні з повною руйнацією господарчого механізму призвело до дуже тяжких наслідків. Цей важкий інфляційний період тривав практично до грошової реформи 1996 p., після якої інфляція значно зменшилась.


Слайд #12
Презентація на тему «Інфляція та її види» - Слайд #12

Дякую за увагу!


Завантажити презентацію