Презентація на тему «Інфляція» (варіант 3)


Рейтинг презентації 5 на основі 1 голосівСлайд #1
Презентація на тему «Інфляція» (варіант 3) - Слайд #1

Виконали: Безнос Сара
Турецька Любов
ІНФЛЯЦІЯ


Слайд #2
Презентація на тему «Інфляція» (варіант 3) - Слайд #2

Інфляція - являє собою стійку тенденцію зростання загального рівня цін.


Слайд #3
Презентація на тему «Інфляція» (варіант 3) - Слайд #3

Стала - це означає, що інфляція - тривалий процес, стійка тенденція, і тому її слід відрізняти від стрибка цін:


Слайд #4
Презентація на тему «Інфляція» (варіант 3) - Слайд #4

загального рівня цін - інфляція не означає зростання всіх цін в економіці. Ціни на різні товари можуть вести себе по-різному: підвищуватися, знижуватися, залишатися без зміни.
Важливо, щоб збільшився загальний індекс цін - дефлятор ВВП. Процесом, протилежним інфляції, є дефляція (deflation) - стійка тенденція зниження загального рівня цін


Слайд #5
Презентація на тему «Інфляція» (варіант 3) - Слайд #5

ВИДИ ІНФЛЯЦІЇ(Якщо критерієм виступає темп інфляції)
Помірена
Гіперінфляція
Галопуюча
Висока інфляція


Слайд #6
Презентація на тему «Інфляція» (варіант 3) - Слайд #6

Помірна інфляція
вимірюється відсотками на рік і рівень якої складає до 10% на рік. Темп інфляції на рівні 3 - 4% на рік покладається нормальним для сучасної економіки, вважається стимулом для збільшення випуску і носить назву природного рівня інфляції (natural rate of inflation)


Слайд #7
Презентація на тему «Інфляція» (варіант 3) - Слайд #7

Галопуюча інфляція
вимірюється відсотками на рік, але темп якій виражається двозначними числами і яка вважається серйозною економічною проблемою для розвинених країн


Слайд #8
Презентація на тему «Інфляція» (варіант 3) - Слайд #8

Висока інфляція
вимірюється відсотками на місяць, може скласти 200 - 300 і більше відсотків на рік (зауважимо, що при підрахунку інфляції за рік використовується формула «складного відсотка») і спостерігається в багатьох країнах, що розвиваються, і країнах з перехідною економікою


Слайд #9
Презентація на тему «Інфляція» (варіант 3) - Слайд #9

Гіперінфляція
вимірюється відсотками на тиждень і навіть на день, рівень якої становить 40 - 50% на місяць або більше 1000% на рік. Класичними прикладами гіперінфляції є ситуація в Німеччині в січні 1922 - грудні 1924 року, коли темпи зростання рівня цін становили 1012, і в Угорщині (серпень 1945 - липень 1946 року), коли рівень цін за рік виріс в 3,8 х 1027 раз при середньомісячному зростанні в 198 разів


Слайд #10
Презентація на тему «Інфляція» (варіант 3) - Слайд #10

Причини інфляції
Якщо критерієм виділення типів інфляції виступає причина инфляции, то розрізняють
Інфляція
попиту
Інфляція витрат


Слайд #11
Презентація на тему «Інфляція» (варіант 3) - Слайд #11

Інфляція попиту( demand – pull inflation )
причиною служить збільшення сукупного попиту. Зростання сукупного попиту може бути викликаний або збільшенням будь-якого з компонентів сукупних витрат (споживчих, інвестиційних, державних і чистого експорту), або зростанням пропозиції грошей.


Слайд #12
Презентація на тему «Інфляція» (варіант 3) - Слайд #12

Інфляція витрат
причиною є скорочення сукупної пропозиції, що відбувається в результаті зростання витрат. Інфляція витрат веде до стагфляції - одночасного спаду виробництва і зростання рівня цін


Слайд #13
Презентація на тему «Інфляція» (варіант 3) - Слайд #13

Наслідки інфляції
Зниження
купівельної спроможності грошей


Слайд #14
Презентація на тему «Інфляція» (варіант 3) - Слайд #14

Купівельна спроможність грошей
– це та кількість товарів і послуг, яку можна купити на одну грошову одиницю.
Якщо ціни на товари зростають, то купівельна спроможність грошей падає. Якщо Р - рівень цін, то купівельна спроможність грошей буде дорівнює 1 / Р


Слайд #15
Презентація на тему «Інфляція» (варіант 3) - Слайд #15

Наслідки інфляції
Від інфляції страждають
Люди
с фіксированим
прибутком
Вкладники
Кредитори


Слайд #16
Презентація на тему «Інфляція» (варіант 3) - Слайд #16

Наслідки інфляції
Від інфляції виграють
Позачальники
Уряд


Слайд #17
Презентація на тему «Інфляція» (варіант 3) - Слайд #17

Наслідки гіперінфляції
Крах
фінансової
системи
Ріст
Соціальної
Напруги
Руйнування
благоустрою