Презентація на тему «Художня культура і світ людини»


Рейтинг презентації 5 на основі 1 голосів


Завантажити презентацію

Слайд #1
Презентація на тему «Художня культура і світ людини» - Слайд #1

Художня культура і світ людини
Підготував учень 9-Бкласу
Комендант Олексій


Слайд #2
Презентація на тему «Художня культура і світ людини» - Слайд #2

Культура - могутній фактор соціального розвитку. Внутрішня суть людської особи як система його цінностей. Проблеми духовного розвитку людини сьогодні - обов'язкова умова виживання суспільства. Вплив художньої культури на думки, почуття, поводження людей.


Слайд #3
Презентація на тему «Художня культура і світ людини» - Слайд #3

Культура - могутній фактор соціального розвитку. Внутрішня суть людської особи як система його цінностей. Проблеми духовного розвитку людини сьогодні - обов'язкова умова виживання суспільства. Вплив художньої культури на думки, почуття, поводження людей.


Слайд #4
Презентація на тему «Художня культура і світ людини» - Слайд #4

Центральною фігурою  культури є людина, бо культура світ людини. Культура - це розвиток духовно-практичних здібностей і потенцій людини та їх втілення в індивідуальному розвитку людей. Через включення людини у світ культури, змістом якої є сама людина у всьому багатстві її здібностей, потреб і форм існування, реалізується як самовизначення особистості, так і її розвиток. Які ж основні пункти цього культивування? Питання складне, тому що ці опорні пункти по своєму конкретному змісту своєрідні в залежності від історичних умов.


Слайд #5
Презентація на тему «Художня культура і світ людини» - Слайд #5

Центральною фігурою  культури є людина, бо культура світ людини. Культура - це розвиток духовно-практичних здібностей і потенцій людини та їх втілення в індивідуальному розвитку людей. Через включення людини у світ культури, змістом якої є сама людина у всьому багатстві її здібностей, потреб і форм існування, реалізується як самовизначення особистості, так і її розвиток. Які ж основні пункти цього культивування? Питання складне, тому що ці опорні пункти по своєму конкретному змісту своєрідні в залежності від історичних умов.


Слайд #6
Презентація на тему «Художня культура і світ людини» - Слайд #6

Найважливіший момент у цьому процесі - формування розвиненого самосвідомості, тобто здатності до адекватної оцінки не тільки свого місця в суспільстві, а й своїх інтересів і цілей, здатності до планування свого життєвого шляху, до реалістичної оцінки різних життєвих ситуацій, готовності до реалізації раціонального вибору лінії поведінки і відповідальності за цей вибір, нарешті, здатності до тверезої оцінки своєї поведінки і своїх дій.


Слайд #7
Презентація на тему «Художня культура і світ людини» - Слайд #7

Найважливіший момент у цьому процесі - формування розвиненого самосвідомості, тобто здатності до адекватної оцінки не тільки свого місця в суспільстві, а й своїх інтересів і цілей, здатності до планування свого життєвого шляху, до реалістичної оцінки різних життєвих ситуацій, готовності до реалізації раціонального вибору лінії поведінки і відповідальності за цей вибір, нарешті, здатності до тверезої оцінки своєї поведінки і своїх дій.


Слайд #8
Презентація на тему «Художня культура і світ людини» - Слайд #8

Задача формування розвиненого самосвідомості надзвичайно складна, особливо якщо врахувати, що надійним ядром самосвідомості може і повинно бути світогляд як своєрідне загальне орієнтують початок, що допомагає не тільки розбиратися в різних конкретних ситуаціях, а й планувати, моделювати своє майбутнє.


Слайд #9
Презентація на тему «Художня культура і світ людини» - Слайд #9

Задача формування розвиненого самосвідомості надзвичайно складна, особливо якщо врахувати, що надійним ядром самосвідомості може і повинно бути світогляд як своєрідне загальне орієнтують початок, що допомагає не тільки розбиратися в різних конкретних ситуаціях, а й планувати, моделювати своє майбутнє.


Слайд #10
Презентація на тему «Художня культура і світ людини» - Слайд #10

Конструювання змістовної і гнучкої перспективи, яка представляє собою набір найважливіших ціннісних орієнтацій, займає особливе місце у самосвідомості особистості, в її самовизначенні, а поряд з цим характеризує і рівень культури особистості. Невміння конструювати, виробляти таку перспективу найчастіше обумовлено розмитістю самосвідомості особистості, відсутністю в ньому надійного світоглядного стрижня.


Слайд #11
Презентація на тему «Художня культура і світ людини» - Слайд #11

Конструювання змістовної і гнучкої перспективи, яка представляє собою набір найважливіших ціннісних орієнтацій, займає особливе місце у самосвідомості особистості, в її самовизначенні, а поряд з цим характеризує і рівень культури особистості. Невміння конструювати, виробляти таку перспективу найчастіше обумовлено розмитістю самосвідомості особистості, відсутністю в ньому надійного світоглядного стрижня.


Слайд #12
Презентація на тему «Художня культура і світ людини» - Слайд #12

Таке невміння найчастіше спричиняє за собою кризові явища в розвитку людини, що знаходять своє вираження в злочинній поведінці, у настроях крайньої безвихідності, в різних формах дезадаптації.


Слайд #13
Презентація на тему «Художня культура і світ людини» - Слайд #13

Таке невміння найчастіше спричиняє за собою кризові явища в розвитку людини, що знаходять своє вираження в злочинній поведінці, у настроях крайньої безвихідності, в різних формах дезадаптації.


Слайд #14
Презентація на тему «Художня культура і світ людини» - Слайд #14

Дозвіл власне людських проблем буття на шляхах культурного розвитку і самовдосконалення вимагає вироблення чітких світоглядних установок. Це тим більш важливо, якщо врахувати, що людина не тільки чинне, але і самоізменяющееся істота, одночасно і суб'єкт, і результат своєї діяльності.


Слайд #15
Презентація на тему «Художня культура і світ людини» - Слайд #15

Дозвіл власне людських проблем буття на шляхах культурного розвитку і самовдосконалення вимагає вироблення чітких світоглядних установок. Це тим більш важливо, якщо врахувати, що людина не тільки чинне, але і самоізменяющееся істота, одночасно і суб'єкт, і результат своєї діяльності.


Слайд #16
Презентація на тему «Художня культура і світ людини» - Слайд #16

Дякую за Увагу


Завантажити презентацію