Презентація на тему «Художня фотографія» (варіант 1)


Рейтинг презентації 5 на основі 1 голосів
Слайд #1
Презентація на тему «Художня фотографія» (варіант 1) - Слайд #1

Художня фотографія
Комп ютерна графіка
Презентація
учениці 9-А класу
спеціалізованої школи №273
з поглибленим вивченням української мови та літератури
міста Києва
Данільченко Віталії.
Перевірила Лавренчук Т. С
.


Слайд #2
Презентація на тему «Художня фотографія» (варіант 1) - Слайд #2

Що таке фотографія?
Фотографія (фр. photographie від грец. Φως / φωτος - світло і γραφω - пишу; світлопис - техніка малювання світлом) - одержання і збереження статичного зображення на світлочутливому матеріалі (фотоплівці або фотографічній матриці) за допомогою фотокамери.Також фотографією або фотознімком, або просто знімком називають кінцеве зображення, отримане в результаті фотографічного процесу і розглядається людиною безпосередньо (мається на увазі як кадр проявленої плівки, так і зображення в електронному чи друкованому вигляді).У більш широкому сенсі, фотографія - це мистецтво отримання фотознімків, де основний творчий процес полягає в пошуку та виборі композиції, освітлення і моменту (або моментів) фотознімку. Такий вибір визначається умінням і навиком фотографа, а також його особистими уподобаннями і смаком, що характерно для будь-якого виду мистецтва.


Слайд #3
Презентація на тему «Художня фотографія» (варіант 1) - Слайд #3

Як досягти успіхів у художній фотографії?
Багато людей вважають, що для того, аби стати видатним фотографом, потрібно лише мати гроші для придбання гарного апарату. Насправді ж, фотоапарат це ще далеко не все. Аби чогось досягти, потрібно наполегливо працювати, вивчати композицію, читати різноманітні поради, дивитися роботи фотомайстрів, експериментувати і звичайно ж, фотографувати.


Слайд #4
Презентація на тему «Художня фотографія» (варіант 1) - Слайд #4

Як з'явилася фотографія?
З давніх-давен людина намагалась зобразити якимось чином кращі моменти свого життя. Це намагання привело до того, що на світі з'явилося таке мистецтво як фотографія. Впродовж довгого часу, відтоді як було зроблено першу фотографію, це заняття стало улюбленим для мільйонів людей.
Значний внесок у досягнення фототехніки внесли такі вчені, як французи А. Фізо, А. Клоде, угорець Й. Петцваль, російський А. Греков, американець С. Морзе і багато, багато інших.


Слайд #5
Презентація на тему «Художня фотографія» (варіант 1) - Слайд #5

У 1725 році А. П. Бестужев-Рюмін (1693-1766) хімік-любитель, згодом політичний діяч і Йоганн Гейнріх Шульце (1687-1744), фізик, професор Галльського університету в Німеччині виявили, що під впливом світла розчини солей заліза змінюють колір . У 1725 році, намагаючись приготувати речовину, що світиться, він випадково змішав крейду з азотною кислотою, в якій містилося трохи розчиненого срібла. Шульце звернув увагу на те, що коли сонячне світло потрапляло на білу суміш, то вона ставала темною, у той час як суміш, захищена від сонячних променів, абсолютно не змінювалася. Потім він провів декілька експериментів з літерами та фігурами, які вирізав з паперу і накладав на пляшку з приготованим розчином, - виходили фотографічні відбитки на посрібленому меле. Професор Шульце опублікував отримані дані в 1727 році, але у нього не було й думки постаратися зробити знайдені подібним чином зображення постійними. Він збовтував розчин у пляшці, і зображення пропадало. Цей експеримент, проте, дав поштовх цілій серії спостережень, відкриттів і винаходів в хімії, які менш ніж через століття привели до винаходу фотографії. У 1818 р. російський учений X. І. Гротгус (1785-1822)? він продовжив вивчення і встановив вплив температури на поглинання і випромінювання світла.


Слайд #6
Презентація на тему «Художня фотографія» (варіант 1) - Слайд #6

Перше закріплене зображення було зроблено в 1822 році французом Жозефом Нісефор Ньепсом (Nicéphore Niepce), але воно не збереглося до наших днів. Тому першої в історії фотографією вважається знімок «вид з вікна», отриманий Ньепсом в 1826 році за допомогою камери-обскури на олов'яної платівці, покритої тонким шаром асфальту. Експозиція тривала вісім годин при яскравому сонячному світлі. Перевагою методу Ньепса було те, що зображення виходило рельєфним (після протруювання асфальту), і його легко можна було розмножити в будь-якій кількості примірників.
Перша фотографія в світі, «Вид з вікна», 1826


Слайд #7
Презентація на тему «Художня фотографія» (варіант 1) - Слайд #7

У 1839 році француз Луї-Жак Манде Дагер (Jacques Daguerre) опублікував спосіб отримання зображення на мідній пластині, покритій сріблом. Після тридцятихвилинного експонування Дагер переніс пластину в темну кімнату і якийсь час тримав її над парами нагрітої ртуті. Як закріплювача зображення Дагер використовував кухонну сіль. Знімок вийшов досить високої якості - добре пророблені деталі як в світлах, так і в тінях, однак, копіювання знімка було неможливо. Свій спосіб одержання фотографічного зображення Дагер назвав дагеротипія.Практично в той же самий час англієць Вільям Генрі Фокс Тальбот винайшов спосіб отримання негативного фотографічного зображення, який назвав калотипией. В якості носія зображення Тальбот використав папір, просочений хлористим сріблом. Ця технологія поєднувала в собі високу якість і можливість копіювання знімків (позитиви друкувалися на аналогічній папері). Експозиція тривала близько години, на знімку - загратоване вікно будинку Тальбота.


Слайд #8
Презентація на тему «Художня фотографія» (варіант 1) - Слайд #8

Крім того, в 1833 році метод отримання фотографії за допомогою нітрату срібла опублікував франко-бразильський винахідник і художник Еркюль Флоранс. Свій метод він не запатентував і надалі не претендував на першість.Сам термін «малюнок» з'явився в 1839 році, його використовували одночасно і незалежно два астрономи - англійська, Джон Гершель, і німецька, Йоганн фон Медлер.


Слайд #9
Презентація на тему «Художня фотографія» (варіант 1) - Слайд #9

Види фотографії
Чорно-біла фотографія.
Кольорова фотографія.
Цифрова фотографія.


Слайд #10
Презентація на тему «Художня фотографія» (варіант 1) - Слайд #10

Основні жанри у фотографії як мистецтва
Портрет     Натюрморт     Пейзаж     Оголена натура     Флора і фауна     Макро     Репортаж


Слайд #11
Презентація на тему «Художня фотографія» (варіант 1) - Слайд #11

Що таке портрет?
Фото людини або групи людей, що передає індивідуальну схожість, що розкриває внутрішній світ і характер, що виявляє в образі типові риси епохи і соціального середовища.
Невідомий автор
Невідомий автор


Слайд #12
Презентація на тему «Художня фотографія» (варіант 1) - Слайд #12

Що таке натюрморт?
Натюрморт (фр. nature morte - «мертва природа») - зображення неживих предметів
Роботи фотографа Ірини
Бикової


Слайд #13
Презентація на тему «Художня фотографія» (варіант 1) - Слайд #13

Що таке пейзаж?
Пейзаж (фр. Paysage, від pays - країна, місцевість) - жанр фотографії в якому основним предметом зображення є дика або в тій чи іншій мірі перетворена людиною природа.


Слайд #14
Презентація на тему «Художня фотографія» (варіант 1) - Слайд #14

Флора і фауна
Заголовок говорить сам за себе. Це зображення рослин і тварин.


Слайд #15
Презентація на тему «Художня фотографія» (варіант 1) - Слайд #15

Що таке оголена натура?
Художній жанр, що зображає красу оголеного людського тіла. У більшості випадків автори оспівують красу жіночого тіла.
Невідомий автор


Слайд #16
Презентація на тему «Художня фотографія» (варіант 1) - Слайд #16

Що таке макро?
Фотографії, зняті на великих масштабах від 1:5 до 20:1 (тобто 1 см зображення на світлочутливому елементі фотоапарата відповідає 5-0,05 см об'єкта). Термін <<макрозйомка>>, як правило, застосовується до зображень, які зняті з дуже маленьких відстаней в результаті чого отримується на фотоплівці (матриці) зображення має розмір, порівнянний з розмірами об'єкта фотографування. схожість, що розкриває внутрішній світ і характер, що виявляє в образі типові риси епохи і соціального середовища.
David Maitland


Слайд #17
Презентація на тему «Художня фотографія» (варіант 1) - Слайд #17

Що таке репортаж?
Фотографії з місця події.
Невідомі автори


Слайд #18
Презентація на тему «Художня фотографія» (варіант 1) - Слайд #18

Що таке комп'ютерна графіка?
Комп'ютерна графіка (також машинна графіка) - область діяльності, в якій комп'ютери використовуються як інструмент для синтезу (створення) зображень, так і для обробки візуальної інформації, отриманої з реального світу. Також комп'ютерною графікою називають результат такої діяльності.


Слайд #19
Презентація на тему «Художня фотографія» (варіант 1) - Слайд #19

Двохвимірна графіка
Двовимірна (2D - від англ. Two dimensions - «два виміри») комп'ютерна графіка класифікується за типом представлення графічної інформації, і наступними з нього алгоритмами обробки зображень. Зазвичай комп'ютерну графіку розділяють на векторну, растрову та фронтальну.


Слайд #20
Презентація на тему «Художня фотографія» (варіант 1) - Слайд #20

Приклади двохмірної векторної графіки


Слайд #21
Презентація на тему «Художня фотографія» (варіант 1) - Слайд #21

Приклад растрової двохвимірної графіки


Слайд #22
Презентація на тему «Художня фотографія» (варіант 1) - Слайд #22

Приклад фронтальної графіки


Слайд #23
Презентація на тему «Художня фотографія» (варіант 1) - Слайд #23

Тривимірна графіка (3D)
Тривимірна графіка (3D - від англ. Three dimensions - «три виміри») оперує з об'єктами в тривимірному просторі. Зазвичай результати представляють собою плоску картинку, проекцію. Тривимірна комп'ютерна графіка використовується у комп'ютерних іграх, кіно.


Слайд #24
Презентація на тему «Художня фотографія» (варіант 1) - Слайд #24

Приклади трьохвимірної графіки
Кадр з мультиплікаційного фільму “Рататуй”.
3D гра.


Слайд #25
Презентація на тему «Художня фотографія» (варіант 1) - Слайд #25

Кінець