Презентація на тему «Художні напрями мистецтва XX століття»Завантажити презентацію

Слайд #1
Презентація на тему «Художні напрями мистецтва XX століття» - Слайд #1

Художні напрями мистецтва XX століття


Слайд #2
Презентація на тему «Художні напрями мистецтва XX століття» - Слайд #2

Картина художнього життя XX ст. не порівнянна ні з однією з минулих епох за своєю різноманітністю і парадоксальністю. Вже не можна знайти минулої стильової єдності, відмічається як традиціоналізм, так і нестримне новаторство. Надзвичайно поширюється синтез мистецтв.


Слайд #3
Презентація на тему «Художні напрями мистецтва XX століття» - Слайд #3

Кожна людина впродовж свого життя шукає чогось високого, ідеального, з чого можна брати приклад і вдосконалюватися духовно. Не випадково митці ХХ ст. звертають особливу увагу на внутрішній світ людини, її психологію, буденне життя, переконання, на пошук ідеального в природі.
Модернізм
(новітній)
Авангардизм
(той, що попереду)
примітивізм
експресіонізм
екшн-пейтинг
абстракціонізм
оп-арт
дадаїзм
сюрреалізм
поп-арт
кубізм
футуризм
фовізм
ХХ ст.
символізм


Слайд #4
Презентація на тему «Художні напрями мистецтва XX століття» - Слайд #4

Модернізм
На початку XX ст. в сфері художньої творчості — у літературі, архітектурі, малярстві, музиці, театральному мистецтві — виникає безліч течій, груп, шкіл, які прийнято позначати збірним терміном «модернізм» (модерн — новий). У цьому терміні немає спроби вичленити яку-небудь спільну рису — очевидні різноманітність і різноплановість майстрів.


Слайд #5
Презентація на тему «Художні напрями мистецтва XX століття» - Слайд #5

Авангардизм
Умовна назва художніх рухів митців ХХ ст., що об'єднували тих кому були притаманні прагнення до докорінного оновлення художньої практики, розриву її зі старими принципами і традиціями, пошук нових, незвичних засобів виразу форми і змісту творів, взаємин митців із життям.


Слайд #6
Презентація на тему «Художні напрями мистецтва XX століття» - Слайд #6

Авангардизм в архітектурі


Слайд #7
Презентація на тему «Художні напрями мистецтва XX століття» - Слайд #7

Абстракціонізм
Один із напрямів образотворчого мистецтва ХХ ст. виник як складова частина руху за оновлення мистецтва на межі ХІХ і ХХ ст., пізніше названого авангардизмом. Частина авангардистів створювала мистецтво абстрактних форм (геометричних фігур, ліній, кольорових плям) – абстракціонізм. Засновниками абстракціонізму були російські художники В.Кандинський і К.Малевич, голландець П.Мондріан.


Слайд #8
Презентація на тему «Художні напрями мистецтва XX століття» - Слайд #8

Абстракціонізм в архітектурі


Слайд #9
Презентація на тему «Художні напрями мистецтва XX століття» - Слайд #9

Відомий представник
Казимир Малевич - народився 11(23) лютого 1878 р. на околиці Києва в польській сім'ї. У 1913 р. Малевич оформляв постановку футуристичної опери Матюшина “Победа над солнцем”, де ввів чорний квадрат у декорації та костюми героїв. Саме так – на театральній сцені, а не на полотні – вперше з'явився він глядачам.


Слайд #10
Презентація на тему «Художні напрями мистецтва XX століття» - Слайд #10

Картини Малевича


Слайд #11
Презентація на тему «Художні напрями мистецтва XX століття» - Слайд #11

Кубізм
Кубізм немов руйнував предмети на площині, зводячи їх форму до простих геометричних фігур чи розкладаючи їх на площини. Художники-кубісти прагнули проникнути за оболонку речей, зрозуміти їх потаємну сутність.Художники-кубісти: П.Пікассо («Авіньонські дівчата» – картина, яка започаткувала напрям кубізму, «Герніка», «Скрипка й виноград»), Ж.Брак («Кларнет і пляшка рому на каміні»), Ф.Леже («Будівельники»), Д.Стюарт, К.Карра («Метафізична муза»).П.Пікассо був під впливом кубістів лише на початку творчого шляху, пізніше він надавав перевагу традиційному мистецтву.


Слайд #12
Презентація на тему «Художні напрями мистецтва XX століття» - Слайд #12

Відомий представник
Пабло Пікассо - почав малювати з самого дитинства, перші уроки художньої майстерності Пікассо одержав у свого батька — вчителя малювання Х. Руїса, і незабаром володів ним досконало. В 8 років він малює свою першу серйозну картину маслом, Пікадора, з якою він не розлучався протягом всього життя.


Слайд #13
Презентація на тему «Художні напрями мистецтва XX століття» - Слайд #13

Відомий представник
Пабло Пікассо - почав малювати з самого дитинства, перші уроки художньої майстерності Пікассо одержав у свого батька — вчителя малювання Х. Руїса, і незабаром володів ним досконало. В 8 років він малює свою першу серйозну картину маслом, Пікадора, з якою він не розлучався протягом всього життя.


Слайд #14
Презентація на тему «Художні напрями мистецтва XX століття» - Слайд #14

Експресіонізм
Реалістичне мистецтво ХХ ст. часто використовувало досягнення і прийоми інших, нереалістичних художніх напрямів. Так, виразні засоби експресіонізму допомогли німецькій художниці К.Кольвіц гостро й однозначно виразити своє відношення до пригнічення, насильства, війни в графічних роботах «Повстання ткачів», «Селянська війна».


Слайд #15
Презентація на тему «Художні напрями мистецтва XX століття» - Слайд #15

Відомий представник
Василь Кандинський народився 16 (4) грудня 1866 р. в Москві, в заможній культурній сім'ї.
Это "Мир искусства" является
столь же реальним, как и бетон.
По этой причине, я предпочитаю
называть так называемое
"абстрактное искусство"
"конкретное искусство"..


Слайд #16
Презентація на тему «Художні напрями мистецтва XX століття» - Слайд #16

Відомий представник
Василь Кандинський народився 16 (4) грудня 1866 р. в Москві, в заможній культурній сім'ї.
Это "Мир искусства" является
столь же реальним, как и бетон.
По этой причине, я предпочитаю
называть так называемое
"абстрактное искусство"
"конкретное искусство"..


Слайд #17
Презентація на тему «Художні напрями мистецтва XX століття» - Слайд #17

Фовізм
Для фовізму характерні: підвищена світлість та прозорість, виразність кольору, організація художнього простору лише за допомогою кольору, відсутність традиційного світлотіньового моделювання, прагнення гармонізації виразних і декоративних властивостей кольору в єдиній композиції. До фовістів належали: А.Маттіс («Червоні риби», панно «Танець», «Музика»), А.Марке, Р.Дюфі.


Слайд #18
Презентація на тему «Художні напрями мистецтва XX століття» - Слайд #18

Футуризм
Футуристи захоплювались можливостями сучасної науки й техніки, успіх прогресу людства вбачали в розвитку машинної цивілізації. Художники-футуристи: Дж.Балла («Ластівки»), І.Тангі («Невидимки»).


Слайд #19
Презентація на тему «Художні напрями мистецтва XX століття» - Слайд #19

Дадаїзм
(Від франц.dadaisme - перен. незв'язний дитячий лепет) –авангардистська літературно –художня течія в 1916 – 1922 р.р., склалась в Швейцарії. Представники : А.Бретон, Т. Тцара, Р.Гюльзенбек, М.Янко, М. Дюшан, Ф. Пікабія, М. Ернст, Ж. Арп. У цій течії абсолютизувався авангардистський принцип, заперечувалися будь які авторитети і традиції. Дадаїсти не визнавали жодних ідеалів. Вони оголосили будь-який вибір твором мистецтва, якщо художник узяв його із звичайного середовища й дав йому назву. У 20-х роках ХХ ст. у Франції злився з сюрреалізмом, у Німеччині – з експресіонізмом.


Слайд #20
Презентація на тему «Художні напрями мистецтва XX століття» - Слайд #20

Символізм
Для нього характерні казкові сюжети і вільна фантазія. В Росії та на Україні модернізм і символізм склались в так званий національно-романтичний напрям, що спирався на героїчне билинне минуле, народні казки й пісні. Представники: М.Реріх, В.Васнєцов.


Слайд #21
Презентація на тему «Художні напрями мистецтва XX століття» - Слайд #21

Символізм в архітектурі


Слайд #22
Презентація на тему «Художні напрями мистецтва XX століття» - Слайд #22

Примітивізм
Видатний французький художник П.Гоген в пошуках спокою й гармонії покинув цивілізований світ і проживав на островах Тихого океану. Користуючись спрощеними і майже плоскими зображеннями предметів, він зображував природу, місцевих жителів («Таїтянки») – цей напрям в пізніше одержав назву примітивізм. До примітивістів належали: А.Руссо («Мавпи») у Франції, У.Альфред в Англії, Н.Гончаров в Росії («Московська вулиця»).


Слайд #23
Презентація на тему «Художні напрями мистецтва XX століття» - Слайд #23

Сюрреалізм
(Від франц.surrealisme - надреалізм) напрям у мистецтві ХХ ст., що проголошував джерелом мистецтва сферу півсвідомості (інстинкти сновидіння, галюцинації) а його методом – розрив логічних зв'язків, замінених вільними асоціаціями. Сюрреалізм склався в 20-х роках ХХ ст., розвиваючи низку рис дадаїзму (письменники А.Бретон, Ф.Арп, Ж.Міро.). З 30-х років головною рисою сюрреалізму стала парадоксальна нелогічність поєднання предметів та явищ, яким надавалася предметно-пластична достовірність, яку можна було бачити (художники С. Далі, П.Блум, І.Тангі)


Слайд #24
Презентація на тему «Художні напрями мистецтва XX століття» - Слайд #24

Відомий представник
Сальвадор Далі – його картини становлять ірраціональні комбінації суто реальних предметів, які мають натуральний вигляд або парадоксальним способом деформовані. Це може бути людська фігура з картотечними шуфлядами у животі ("Антропоморфна шафа", 1936 р.), годинник-серветка, що звисає зі столу ("Збереження пам'яті", 1931 p.j, слони на довгих павучих ніжках ("Спокуса св.Антонія", 1946 р.) тощо.


Слайд #25
Презентація на тему «Художні напрями мистецтва XX століття» - Слайд #25

Картини С. Далі


Слайд #26
Презентація на тему «Художні напрями мистецтва XX століття» - Слайд #26

Поп-арт
Поп-а́рт (англ. pop-art, скорочення від англ. popular art, етимологію також пов'язують із англ. рор — уривчастий удар, плескіт) — напрям в образотворчому мистецтві 1950—1960-х років, що виник як реакція на абстрактний експресіонізм та використовує образи продуктів вжитку.


Слайд #27
Презентація на тему «Художні напрями мистецтва XX століття» - Слайд #27

Поп-арт в інтер'єрі


Слайд #28
Презентація на тему «Художні напрями мистецтва XX століття» - Слайд #28

Відомий представник
Е́нді Во́ргол — всесвітньо відомий американський митець карпато-русинського походження, один із засновників поп-арту та культова постать в історії сучасного мистецтва в цілому.Художник, ілюстратор, дизайнер, скульптор, письменник, продюсер,кінорежисер, видавець, колекціонер — він залишив по собі величезний творчий спадок і ще за життя став легендою.


Слайд #29
Презентація на тему «Художні напрями мистецтва XX століття» - Слайд #29

Роботи Е.Воргола


Слайд #30
Презентація на тему «Художні напрями мистецтва XX століття» - Слайд #30

Оп-арт
Оп-арт (від англ. op art (optical art)) або оптичне мистецтво - стиль сучасного мистецтва, який широко використовує оптичні ілюзії. Митці оп-арту досягають створення ілюзій руху або мерехтіння нерухомих об'єктів через зображення періодичних структур і влучне використання кольорів та форм. Зазвичай твори оп-арту носять абстрактний характер.


Слайд #31
Презентація на тему «Художні напрями мистецтва XX століття» - Слайд #31

Екшн-пейнтинг
Джексон Поллок першим серед американських живописців застосував незвичну техніку: він розстилав полотно на землі, наносив на нього фарбу, а потім бив по полотну палицею, яку використовував замість пензля. Іноді він просто ходив по полотні, тримаючи в руках продірявлену банку з фарбою і поливаючи свій майбутній витвір. Твори: «Одне», «Номер 1А».


Слайд #32
Презентація на тему «Художні напрями мистецтва XX століття» - Слайд #32

Постмодернізм
(Від лат. префікс пост-наступність, фр. Модернізм - сучасний., найновіший)
Загальна назва окреслених останніми десятиліттями тенденцій у мистецтві, що виникли після модернізму та авангардизму.
Мистецтво постмодернізму — це своєрідна лабораторія, де відбувається складний синтез рис, нашої доби, діалогічне розв'язання антиномій, накопичених попередніми епохами:• реалістична зображальність і фантасмагоричність;• гуманітарність і фізико-технічне орієнтування;• описовість і філософічність;


Слайд #33
Презентація на тему «Художні напрями мистецтва XX століття» - Слайд #33

Постмодернізм в архітектурі


Слайд #34
Презентація на тему «Художні напрями мистецтва XX століття» - Слайд #34

Хай-тек – стиль в архітектурі і дизайні останньої чв. ХХст.


Слайд #35
Презентація на тему «Художні напрями мистецтва XX століття» - Слайд #35

Знамениті на весь світ будівлі
Федеральна система доріг в США


Слайд #36
Презентація на тему «Художні напрями мистецтва XX століття» - Слайд #36

Панамський канал


Слайд #37
Презентація на тему «Художні напрями мистецтва XX століття» - Слайд #37

Сіднейський оперний театр


Завантажити презентацію