Презентація на тему «Гроші. Їх функції та види»Завантажити презентацію

Слайд #1
Презентація на тему «Гроші. Їх функції та види» - Слайд #1

Гроші. Їх функції та види.


Слайд #2
Презентація на тему «Гроші. Їх функції та види» - Слайд #2

«Гроші зачаровують людей.
Гроші мучать людей, які в поті чола заробляють їх.
Люди вигадують найоригінальніші способи, щоб роздобути їх,
і найрізноманітніші способи, щоб їх розтратити…
Люди зроблять майже все заради грошей…
Гроші зроблять майже все для людей.
Гроші – це загадка, яка змінює людей, приваблює і зачаровує…»


Слайд #3
Презентація на тему «Гроші. Їх функції та види» - Слайд #3

Роль грошей виконували
Хутра Кавові зерна
Ножі
Стріли
Зерно
Мушлі
Свійська худоба


Слайд #4
Презентація на тему «Гроші. Їх функції та види» - Слайд #4

Вимоги до товара-еквівалента
Подільність.
Однорідність.
Збережуваність.
Портативність.


Слайд #5
Презентація на тему «Гроші. Їх функції та види» - Слайд #5

Золото та срібло
Спочатку люди розраховувалися зливками.
Близько 500 р. до н. е. перський цар Дарій увів в обіг монети, замінивши ними натуральний обмін.


Слайд #6
Презентація на тему «Гроші. Їх функції та види» - Слайд #6

Паперові гроші
Китай, ХІІ ст. – вперше випущені в обіг.
У ХХ ст. паперові гроші остаточно витіснили з обігу золоті.
Еволюція грошей не завершилася, і в наш час цей процес триває.


Слайд #7
Презентація на тему «Гроші. Їх функції та види» - Слайд #7

ГРОШІ
Економічна категорія,
що позначає специфічний товар,
який у певному суспільстві
виступає в ролі загального
еквівалента
Певний запас коштів (активів),
що забезпечують здійснення
різноманітних економічних угод
Товар, що виступає
в ролі загального еквівалента,
який відображає вартість
усіх інших товарів


Слайд #8
Презентація на тему «Гроші. Їх функції та види» - Слайд #8

Функції грошей
засіб обігу – гроші є посередником при обміні товарів та послуг;
міра вартості – засіб кількісного виміру та порівняння відносних вартостей товарів на ринку;
засіб платежу – засіб відкладених платежів, які повинні здійснитися в майбутньому, при сплаті боргових зобов'язань, величина яких установлюється в грошовій формі;
засіб нагромадження – засіб накопичення купівельної спроможності, яка може бути використана на купівлю товарів у майбутньому.


Слайд #9
Презентація на тему «Гроші. Їх функції та види» - Слайд #9

ВИДИ ГРОШЕЙ
Готівкові
Реальні
(повноцінні)
мають власну внутрішню вартість
Монети з коштовних металів;
Золоті зливки.
Грошові знаки
(не мають внутрішньої вартості)
Банківські білети (банкноти) – гроші, що випускаються в обіг банком і забезпечуються його активами;
Казначейські білети – гроші, що випускаються державою від свого імені й забезпечуються державною власністю;
Розмінна (білонна) монета.
Безготівкові
Депозитні
Банківські рахунки – вклади, що передані власником грошей банку й використовуються останнім для кредитування інших суб'єктів економіки;
«Електронні гроші» - гроші на банківських рахунках, використання яких є можливим із допомогою електронної техніки.
Кредитні
(без фізичної передачі грошових знаків)
Чек – письмове розпорядження власника банківського рахунку перерахувати зазначену суму грошей на користь пред'явника чека;
Вексель – письмове грошове зобов'язання боржника щодо сплати зазначеної суми грошей власникові векселя в зазначений час.


Слайд #10
Презентація на тему «Гроші. Їх функції та види» - Слайд #10

Грошова маса – уся сукупність запасів грошей у всіх їх формах, які перебувають у розпорядженні суб'єктів грошового обігу в певний момент.
Рівняння Фішера
MV = PQ
M – грошова маса в обігу,
V – швидкість обігу грошей,
P – загальний рівень цін,
Q – обсяг товарів і послуг, що реалізуються.


Завантажити презентацію