Презентація на тему «Гроші» (варіант 5)


Рейтинг презентації 5 на основі 1 голосівСлайд #1
Презентація на тему «Гроші» (варіант 5) - Слайд #1

Гроші. Різновиди грошей. Властивості грошей
Виконав Томечек Маріо


Слайд #2
Презентація на тему «Гроші» (варіант 5) - Слайд #2

Гроші — особливий товар, що є загальною еквівалентною формою вартості інших товарів. Гроші виконують функції мірила вартості та засобу обігу. Крім того, вони є засобами нагромадження та платежу. З утворенням світового ринку деякі національні гроші виконують функції світових.


Слайд #3
Презентація на тему «Гроші» (варіант 5) - Слайд #3

З найдавніших часів грішми були різні товари: хутра звірів, металеві сокири, мушлі каурі тощо. Однак завдяки своїм фізичним властивостям найбільш вживаним загальним еквівалентом вартості дуже швидко стають благородні метали: золото та срібло. Згодом вони набирають форми монет.


Слайд #4
Презентація на тему «Гроші» (варіант 5) - Слайд #4

Гроші виконують ряд важливих функцій:
Засіб нагромадження — це функція, що пов'язана із здатністю грошей бути засобом збереження вартості, представником абстрактної форми багатства.
Міра вартості — це функція, в якій гроші забезпечують вираження і вимірювання вартості товарів, надаючи їй форму ціни.
Засіб обігу — це функція, в якій гроші є посередником в обміні товарів і забезпечують їх обіг.
Засіб платежу — це функція, в якій гроші обслуговують погашення різноманітних боргових зобов'язань між суб'єктами економічних відносин, що виникають у процесі розширеного відтворення.
Світові гроші — це функція, в якій гроші обслуговують рух вартості в міжнародному економічному обороті і забезпечують реалізацію взаємовідносин між країнами.


Слайд #5
Презентація на тему «Гроші» (варіант 5) - Слайд #5

Гроші виступають основним інструментом функціонування ринкової економіки. Вони виконують свої функції у результаті безперервного руху в сфері обігу. В обігу гроші функціонують реально, як наявна цінність і тому повинні виступати в певній формі, яка забезпечувала б їм необхідну довіру з боку суб'єктів ринку та необхідні зручності і вигоди останнім.


Слайд #6
Презентація на тему «Гроші» (варіант 5) - Слайд #6

У сучасній грошовій системі функціонують:
Паперові гроші
Кредитні гроші.
Вексель
Банкнота
Чек
Кредитна
картка
Електронні гроші


Слайд #7
Презентація на тему «Гроші» (варіант 5) - Слайд #7

Паперові гроші - це грошові знаки, які випускаютьcя в обіг з метою заміни металевих грошей.


Слайд #8
Презентація на тему «Гроші» (варіант 5) - Слайд #8

Вексель –
-це письмове боргове зобов'язання встановленої законом форми, в якому вказані величина грошового боргу, строки його сплати, а також право його власника (векселетримача) вимагати від боржника (векселедавця) сплати боргу після закінчення встановленого строку. Векселі бувають простими і переказними.


Слайд #9
Презентація на тему «Гроші» (варіант 5) - Слайд #9

Банкнота - це вексель банку, за яким пред'явник може в будь-який час одержати гроші і яким банк замінює комерційний вексель.


Слайд #10
Презентація на тему «Гроші» (варіант 5) - Слайд #10

Чек - письмове розпорядження власника поточного рахунку в банку про виплату готівки або перерахування з його рахунку на інший рахунок певної суми грошей. Чеки бувають: іменні, на пред'явника і ордерні.


Слайд #11
Презентація на тему «Гроші» (варіант 5) - Слайд #11

Кредитна картка –
це іменний платіжно-розрахунковий документ, який засвідчує особу власника рахунка в банку і надає йому право на придбання товарів і послуг у кредит без оплати готівкою
ЕЛЕКТРОННІ ГРОШІ –
ЦЕ БАНКІВСЬКА СИСТЕМА ПЕРЕКАЗУ ГРОШОВИХ ЗАСОБІВ ЗА ДОПОМОГОЮ ЕОМ (КОМП'ЮТЕРА)


Слайд #12
Презентація на тему «Гроші» (варіант 5) - Слайд #12

Найбільш актуальними в сучасних умовах є такі властивості грошей:
стабільність вартості,
економічність,
тривалість використання,
однорідність,
подільність,
портативність.


Слайд #13
Презентація на тему «Гроші» (варіант 5) - Слайд #13

Стабільність вартості. Будь-яка форма грошей, якщо вона знецінюється, не може ефективно виконувати функцію засобу платежу і нагромадження вартості.
Економічність. Дає змогу суспільству мінімізувати витрати на виготовлення грошей і забезпечити ними потреби обороту.
Довгостроковість використання готівки. Є важливим способом забезпечення економічності готівки.
Однорідність грошей є властивістю, яка вимагається від усіх форм грошей. Тобто гроші повинні бути однорідними та взаємозамінюваними.


Слайд #14
Презентація на тему «Гроші» (варіант 5) - Слайд #14

Подільність. Для здійснення платежів швидко, без додаткових витрат, гроші повинні легко ділитися на будь-які частини.
Портативність. Вони мають бути такими, щоб їх легко було носити, зручно ними користуватися в повсякденному житті.


Слайд #15
Презентація на тему «Гроші» (варіант 5) - Слайд #15

Дякую за увагу!!!