Презентація на тему «Громадянство» (варіант 2)


Рейтинг презентації 3.6 на основі 5 голосів
Слайд #1
Презентація на тему «Громадянство» (варіант 2) - Слайд #1

Громадянство
Це стійкий правовий зв'язок фізичної особи з державою, що виражається в сукупності їх взаємних прав та обов'язків.


Слайд #2
Презентація на тему «Громадянство» (варіант 2) - Слайд #2

план:
1. Статус фізичної особи
- громадянин
- іноземець
- біженець
- апатрид
- біпатрид
2. Громадянство України
- умови набуття
- умови вибуття
3. Громадянство дітей


Слайд #3
Презентація на тему «Громадянство» (варіант 2) - Слайд #3

Статус фізичної особи
Громадянин:
Це людина, яка належить до певної територіальної спільноти —міста, країни тощо. Ця приналежність є формально юридично оформленою. Як член певного соціуму громадянин має певні права та обов'язки, щодо цього соціуму і підпорядковується певним (прийнятим в громаді) нормам і законам.


Слайд #4
Презентація на тему «Громадянство» (варіант 2) - Слайд #4

Статус фізичної особи
Іноземець
 Це громадянин, підданий іншої держави, країни; чужоземець, чужинець. Дослівно — «особа з інших земель».
 це людина з її невід'ємними правами, свободами та обов'язками


Слайд #5
Презентація на тему «Громадянство» (варіант 2) - Слайд #5

Статус фізичної особи
Біженець:
Це особа, яка не є громадянином України і внаслідок обґрунтованих побоювань стати жертвою переслідувань за ознаками раси, віросповідання, національності, громадянства , належності до певної соціальної групи або політичних переконань перебуває за межами країни своєї громадянської належності та не може користуватися захистом цієї країни або не бажає користуватися цим захистом внаслідок таких побоювань, або, не маючи громадянства і перебуваючи за межами країни свого попереднього постійного проживання, не може чи не бажає повернутися до неї внаслідок зазначених побоювань


Слайд #6
Презентація на тему «Громадянство» (варіант 2) - Слайд #6

Статус фізичної особи
Апатриди:
Це особи без громадянства, тобто особи, що не мають громадянства будь-якої держави, їхнє правове становище визначається законодавством держави перебування і, за деякими винятками, прирівнюється до правового статусу власних громадян.


Слайд #7
Презентація на тему «Громадянство» (варіант 2) - Слайд #7

Статус фізичної особи
Біпатриди:
Це належність особи одночасно до громадянства двох або більше держав.


Слайд #8
Презентація на тему «Громадянство» (варіант 2) - Слайд #8

Громадянство України
Громадянство — це стійкий правовий зв'язок особи з конкретною державою.
. Держава визнає і гарантує права та свободи людини, захищає її за межами держави. В свою чергу, громадянин має дотримуватися законів і приписів держави, виконувати встановлені обов'язки


Слайд #9
Презентація на тему «Громадянство» (варіант 2) - Слайд #9

Громадянство України
Громадянами України є:
1. усі громадяни колишнього СРСР, які на момент проголошення незалежності України (24.08.1991 р.) постійно проживали на території України;
2. особи, незалежно від раси, кольору шкіри, політичних, релігійних та інших переконань, статі, етнічного та соціального походження, майнового стану, місця проживання, мовних чи інших ознак
3. особи, які набули громадянство України відповідно до законів України та міжнародних договорів України.


Слайд #10
Презентація на тему «Громадянство» (варіант 2) - Слайд #10

Громадянство України
Умовами прийняття до громадянства України є:
1) визнання і дотримання Конституції України та законів України;
2) зобов'язання припинити іноземне громадянство або не перебування в іноземному громадянстві
3) безперервне проживання на законних підставах на території України протягом останніх п'яти років.
4)володіння державною мовою або її розуміння в обсязі, достатньому для спілкуванні.
5) наявність законних джерел існування.


Слайд #11
Презентація на тему «Громадянство» (варіант 2) - Слайд #11

Громадянство України
Громадянство України припиняється:
1) внаслідок виходу із громадянства за клопотанням громадянина України
2) внаслідок втрати громадянства України:
3) за підставами, передбаченими міжнародними договорами України.


Слайд #12
Презентація на тему «Громадянство» (варіант 2) - Слайд #12

Громадянство дітей
Порядок зміни громадянства дітей:
1.  При зміні громадянства батьків, внаслідок якої обоє стають  громадянами якоїсь країни або обоє виходять з  громадянства  якоїсь  країни,  змінюється відповідно громадянство їх дітей, які не  досягли  14  років.  Якщо  відомий один із батьків дитини, то при зміні громадянства  цього  батька  відповідно змінюється громадянство дитини, яка не досягла 14 років.
2. Якщо батьки дитини мають різне громадянство,  то   дитина  може  набути громадянство одного з батьків, який за це буде клопотати, і обов'язково  при згоді другого батька. Якщо  громадянином  країни  стає  один  з  батьків,  а другий  залишається  особою без  громадянства,  дитина,  яка  проживає   на території цієї країни, стає  громадянином цієї  країни.  Якщо  громадянином країни стає один з батьків, а другий залишається  особою без  громадянства, дитина, яка проживає поза  межами  країни,  може  набути  громадянства цієї країни за клопотанням про це батька, який набуває громадянства цієї країни.


Слайд #13
Презентація на тему «Громадянство» (варіант 2) - Слайд #13

Громадянство дітей
3. Дитина, яка є іноземним громадянином або особою без громадянства і  яку усиновляють громадяни якоїсь країни, стає громадянином цієї країни.
4. Дитина, яка є іноземним громадянином і яку усиновлює подружжя, один з  якого є громадянином якоїсь країни, а  другий  –  особою  без  громадянства,  стає громадянином цієї країни.
 5.Дитина, яка є особою без громадянства і яку усиновляє подружжя, один з якого є громадянином якоїсь країни, стає громадянином цієї країни.
6.  Дитина, яка є іноземним громадянином і яку усиновляє подружжя, один  з якого є громадянином  однієї  країни,  а  другий  іншої,  стає  громадянином однієї з країн батьків за згодою усиновителів.