Презентація на тему «Громадянське суспільство» (варіант 4)


Рейтинг презентації 5 на основі 1 голосів
Слайд #1
Презентація на тему «Громадянське суспільство» (варіант 4) - Слайд #1

Громадянське суспільство
Підготували
Коваль Максим
Левченко Олег


Слайд #2
Презентація на тему «Громадянське суспільство» (варіант 4) - Слайд #2

є сукупністю міжособових відносин і сімейних, суспільних, економічних, культурних, релігійних і інших структур, які розвиваються в суспільстві зовні кордонів і без втручання держави.
предстає у вигляді соціального, економічного і культурного простору, в якому взаємодіють вільні індивіди, реалізовуючі приватні інтереси і здійснюючі індивідуальний вибір.
 це сфера недержавних суспільних інститутів і відносин, сфера непримусової людської солідарності.
це сфера самовиявлення і реалізації потреб та інтересів вільних індивідів через систему відносин (економічних, соціальних, релігійних, національних, духовних, культурних).
Громадянське суспільство:


Слайд #3
Презентація на тему «Громадянське суспільство» (варіант 4) - Слайд #3

є сукупністю міжособових відносин і сімейних, суспільних, економічних, культурних, релігійних і інших структур, які розвиваються в суспільстві зовні кордонів і без втручання держави.
предстає у вигляді соціального, економічного і культурного простору, в якому взаємодіють вільні індивіди, реалізовуючі приватні інтереси і здійснюючі індивідуальний вибір.
 це сфера недержавних суспільних інститутів і відносин, сфера непримусової людської солідарності.
це сфера самовиявлення і реалізації потреб та інтересів вільних індивідів через систему відносин (економічних, соціальних, релігійних, національних, духовних, культурних).
Громадянське суспільство:


Слайд #4
Презентація на тему «Громадянське суспільство» (варіант 4) - Слайд #4

Виникнення громадянського суспільства пов'язується з появою громадянина як самостійного, індивідуального члена суспільства, який усвідомлює себе таким, наділений певним комплексом невідчужуваних прав і свобод і відповідає перед суспільством за всі свої дії.
ТЕОРІЯ ГРОМАДЯНСЬКОГО СУСПІЛЬСТВА.


Слайд #5
Презентація на тему «Громадянське суспільство» (варіант 4) - Слайд #5

Виникнення громадянського суспільства пов'язується з появою громадянина як самостійного, індивідуального члена суспільства, який усвідомлює себе таким, наділений певним комплексом невідчужуваних прав і свобод і відповідає перед суспільством за всі свої дії.
ТЕОРІЯ ГРОМАДЯНСЬКОГО СУСПІЛЬСТВА.


Слайд #6
Презентація на тему «Громадянське суспільство» (варіант 4) - Слайд #6

Виникнення громадянського суспільства пов'язується з появою громадянина як самостійного, індивідуального члена суспільства, який усвідомлює себе таким, наділений певним комплексом невідчужуваних прав і свобод і відповідає перед суспільством за всі свої дії.
ТЕОРІЯ ГРОМАДЯНСЬКОГО СУСПІЛЬСТВА.


Слайд #7
Презентація на тему «Громадянське суспільство» (варіант 4) - Слайд #7

Виникнення громадянського суспільства пов'язується з появою громадянина як самостійного, індивідуального члена суспільства, який усвідомлює себе таким, наділений певним комплексом невідчужуваних прав і свобод і відповідає перед суспільством за всі свої дії.
ТЕОРІЯ ГРОМАДЯНСЬКОГО СУСПІЛЬСТВА.


Слайд #8
Презентація на тему «Громадянське суспільство» (варіант 4) - Слайд #8

Головні ознаки громадянського суспільства:
розмежування компетенції держави і суспільства, незалежність інститутів громадянського суспільства від держави в рамках своєї компетенції;
демократія і плюралізм в політичній сфері;
ринкова економіка, основу якої складають недержавні підприємства;
середній клас як соціальна основа громадянського суспільства;
правова держава, пріоритет прав і свобод індивіда перед інтересами держави;
ідеологічний і політичний плюралізм;
свобода слова і засобів масової інформації.


Слайд #9
Презентація на тему «Громадянське суспільство» (варіант 4) - Слайд #9

Головні ознаки громадянського суспільства:
розмежування компетенції держави і суспільства, незалежність інститутів громадянського суспільства від держави в рамках своєї компетенції;
демократія і плюралізм в політичній сфері;
ринкова економіка, основу якої складають недержавні підприємства;
середній клас як соціальна основа громадянського суспільства;
правова держава, пріоритет прав і свобод індивіда перед інтересами держави;
ідеологічний і політичний плюралізм;
свобода слова і засобів масової інформації.


Слайд #10
Презентація на тему «Громадянське суспільство» (варіант 4) - Слайд #10

Структурні елементи громадянського суспільства мають відповідати певним вимогам:
1. Економічна система діє за принципами самоорганізації, саморегулювання та самоуправління;
2. Соціальна система має чітко виражене структурне оформлення;
3. Політична система виступає, з одного боку, в формі механізму узгодження соціальних інтересів у суспільстві, а, з іншого — як найбільш повне вираження загального національного інтересу.


Слайд #11
Презентація на тему «Громадянське суспільство» (варіант 4) - Слайд #11

Дякую за увагу!