Презентація на тему «Громадянське суспільство» (варіант 3)


Рейтинг презентації 3.83 на основі 6 голосівСлайд #1
Презентація на тему «Громадянське суспільство» (варіант 3) - Слайд #1

Громадянське суспільство


Слайд #2
Презентація на тему «Громадянське суспільство» (варіант 3) - Слайд #2

Громадянське суспільство — система інститутів, яка забезпечує самоорганізацію та розвиток населення; це сукупність громадянських і соціальних інституцій і організаційних заходів, які формують базис реально функціонуючого суспільства на противагу і доповнення виконавчих структур держави (незалежно від політичної системи).


Слайд #3
Презентація на тему «Громадянське суспільство» (варіант 3) - Слайд #3

Громадянське суспільство — історичний тип у розвитку людського суспільства, його конкретна якісна характеристика; це сфера самовиявлення і реалізації потреб та інтересів вільних індивідів через систему відносин (економічних, соціальних, релігійних, національних, духовних, культурних). Структурними елементами цієї системи є організації (політичні партії, громадські об'єднання, асоціації) та різні об'єднання (професійні, творчі, спортивні, конфесійні тощо), що охоплюють всі сфери суспільного життя і є своєрідним регулятором свободи людини.


Слайд #4
Презентація на тему «Громадянське суспільство» (варіант 3) - Слайд #4

Громадянське суспільство означає устрій суспільства з точки зору інтересів кожного його члена. Звідси і поняття ''громадянин" не просто людина або індивід, а особа, суб'єкт особистих прав, своїх законних повноважень, встановлених суспільством.
В широкому значенні громадянське суспільство включає всю безпосередньо не охоплену державою частину суспільства. Воно виникає як незалежна від неї сфера. В цьому значенні громадянське суспільство сумісно не тільки з демократією, але і з авторитаризмом. Лише тоталітаризм означає повну або часткову абсорбцію громадянського суспільства політичною владою.


Слайд #5
Презентація на тему «Громадянське суспільство» (варіант 3) - Слайд #5

 принципи функціонування громадянського суспільства:
економічний і політичний плюралізм
особиста свобода
публічність
загальна
поінформованість
справедливість
суворе дотримання законів
Пплюралізм — це характеристика політичної системи суспільства, за якої соціальні групи мають можливість висловлювати власні позиції через своїх представників у політичних і громадських організаціях.
Плюралізм передбачає різні позиції, погляди, що відображають розмаїтість інтересів у суспільстві.


Слайд #6
Презентація на тему «Громадянське суспільство» (варіант 3) - Слайд #6

Громадянське суспільство — це насамперед сукупність громадян одного суспільства, одного регіону, однієї країни чи регіонального об'єднання.
Приклади інституцій громадянського суспільства:
недержавна організація 
приватна добровільна організація 
народна організація
громада
посередницька організація волонтерів та позабюджетні
клуби місцевої громади
профспілка
об'єднання громадян за культурною, статевою і релігійною ознаками
харитативна організація
соціальні або спортивні клуби
кооператив
природоохоронна організація
професійна асоціація
академія
приватний бізнес
правничі інституції
організації споживачів
засоби масової інформації
добровільна дружина
релігійні організації
клуби за інтересами


Слайд #7
Презентація на тему «Громадянське суспільство» (варіант 3) - Слайд #7

Функції громадянського суспільства:
самоорганізація громадського механізму для виконання суспільних прав
противага владним структурам, головної заборони проти можливих спроб заволодіння владою
засіб соціалізації, що зменшує відчуженість індивідів та орієнтує їх на «суспільно корисні справи»
сприятливе суспільне середовище для поширення громадянської політичної культури і через неї — для зміцнення демократичного ладу, надання процесові демократизації незворотного характеру.


Слайд #8
Презентація на тему «Громадянське суспільство» (варіант 3) - Слайд #8

Стан громадянського суспільства визначається взаємодією багатьох чинників.
Важливими серед них є такі:
1. забезпечення свободи особи та особистої ініціативи;
2. відповідальність за наслідки власної дії;
3. здатність індивідів до громадського співробітництва заради індивідуальної і спільної вигоди та громадянського миру.


Слайд #9
Презентація на тему «Громадянське суспільство» (варіант 3) - Слайд #9

Отже:
Громадянське суспільство - продукт буржуазної епохи, ринку і демократії, сфера вільної гри приватновласницьких інтересів і індивідуалізму.
Воно формується здебільшого знизу, як результат розкріпачення індивідів, їхнього перетворення з підданих держави у вільних громадян-власників, готових взяти на себе господарську і політичну відповідальність.
Громадянське суспільство має складну структуру. Воно включає господарські, економічні, сімейні, релігійні і правові відносини, мораль і політичні відношення між індивідами як первинними суб'єктами політичного життя, партіями, групами інтересів та ін.
На відміну від держави, в громадянському суспільстві панують не вертикальні, а горизонтальні зв'язки, відношення конкуренції і солідарності між юридично вільними і рівноправними партнерами.