Презентація на тему «Громадянське суспільство» (варіант 5)


Рейтинг презентації 5 на основі 1 голосів


Завантажити презентацію

Слайд #1
Презентація на тему «Громадянське суспільство» (варіант 5) - Слайд #1

Громадянське суспільство –цесукупність існуючих в суспільстві відносин, що не є державно-політичними і перебувають поза сферою впливу держави.


Слайд #2
Презентація на тему «Громадянське суспільство» (варіант 5) - Слайд #2

Громадянське суспільство
Громадянське суспільство — це сфера самовияву вільних громадян і добровільно сформованих асоціацій і організацій, обмежених відповідними законами від прямого втручання і довільної регламентації з боку державної влади.


Слайд #3
Презентація на тему «Громадянське суспільство» (варіант 5) - Слайд #3

Громадянське суспільство:
є сукупністю міжособових відносин і сімейних, суспільних, економічних, культурних, релігійних і інших структур, які розвиваються в суспільстві зовні кордонів і без втручання держави.
предстає у вигляді соціального, економічного і культурного простору, в якому взаємодіють вільні індивіди, реалізовуючі приватні інтереси і здійснюючі індивідуальний вибір.
 це сфера недержавних суспільних інститутів і відносин, сфера непримусової людської солідарності.
це сфера самовиявлення і реалізації потреб та інтересів вільних індивідів через систему відносин (економічних, соціальних, релігійних, національних, духовних, культурних).


Слайд #4
Презентація на тему «Громадянське суспільство» (варіант 5) - Слайд #4

Головні ознаки громадянського суспільства:
розмежування компетенції держави і суспільства, незалежність інститутів громадянського суспільства від держави в рамках своєї компетенції;
демократія і плюралізм в політичній сфері;
ринкова економіка, основу якої складають недержавні підприємства;
середній клас як соціальна основа громадянського суспільства;
правова держава, пріоритет прав і свобод індивіда перед інтересами держави;
ідеологічний і політичний плюралізм;
свобода слова і засобів масової інформації.


Слайд #5
Презентація на тему «Громадянське суспільство» (варіант 5) - Слайд #5

У громадянського суспільства, як складного явища, є своя структура, яку складають:
вільні, рівноправні, самостійні індивіди. В особистісному відношенні член громадянського суспільства – це вільна людина, яка володіє почуттям особистої гідності. В економічному плані її самостійність виявляється в тому, що вона постає одночасно як власник і як трудівник.
недержавні об'єднання громадян (родина, церква, партії, профспілки, клуби, рухи). У громадянському суспільстві кожен має можливість задовольнити споконвічну тягу людини до спілкування – за віковими, інтелектуальними, економічними, спортивними, релігійними, політичними інтересами;
суспільні стосунки між індивідами і їх об'єднаннями, що розвиваються на основі рівності та самоврядування.


Завантажити презентацію