Презентація на тему «Громадська думка та її функції»


Рейтинг презентації 5 на основі 1 голосів


Завантажити презентацію

Слайд #1
Презентація на тему «Громадська думка та її функції» - Слайд #1

Громадська думка та її функції
Учениці 41 групи
Шаповал Марії


Слайд #2
Презентація на тему «Громадська думка та її функції» - Слайд #2

Громадська думка — специфічний вияв масової свідомості, що виражається в оцінках (вербальних і невербальних) і характеризує ставлення людей до суспільно значущих подій і фактів, актуальних проблем суспільного життя.
Класичний латинський вислів: “Vox populi – deus vox”
(“ Глас народу – глас божий”) Отже, навіть вибори у демократичній державі можна вважати опитуванням громадської думки щодо тих чи інших політичних сил та їх програм.


Слайд #3
Презентація на тему «Громадська думка та її функції» - Слайд #3

Громадська думка формується внаслідок висловлювань групи людей, обєднаних спільними інтересами. Вона формується не з будь-яких питань, а лише із суспільно значущих. Громадську думку характеризують такі риси, як вагомість, авторитетність, стабільність.


Слайд #4
Презентація на тему «Громадська думка та її функції» - Слайд #4

Громадська думка відіграла важливу роль у політиці ще з античних часів. У Давній Греції влада опиралася на підтримку народних зборів, метою яких було виявити громадську думку з первних питань або вплинути на неї. А от тирани всіх часів були змушені прикриватися анонімним схвальним “голосом народу”, аби якнайдовше залишатися при владі.


Слайд #5
Презентація на тему «Громадська думка та її функції» - Слайд #5

Отже, громадська думка є важливим інструментом контролю суспільства за владою,а представлення громадської думки в усіх її варіаціях у ЗМІ є також способом участі громадян у формуванні державної політики. Громадська думка в демократичних суспільствах є також формою “зворотного зв'язку” влади із суспільством, що є необхідним для дієвого та ефективного державного управління.


Слайд #6
Презентація на тему «Громадська думка та її функції» - Слайд #6

Громадська думка може виконувати низку функцій:
Відображення певної позиції щодо того або іншого суспільного явища, дій владних структур;
Консультативна – громадська думка радить владі, як вирішити ту чи іншу соціальну проблему;
Віднайдення рішень безспосередньо громадськістю щодо розв'язання проблем життя суспільства.
Інформаційна - надання інформації про суб'єкнивний світ людини, її ставлення до подій і явищ дійсності.
Нормативна або регулятивна - формує соціальні, політичні, культурні, моральні правила і норми в суспільств, цінності та їх установки.
Оціночна - виявляється у формуванні ціннісного судження з якогось питання.
Прогностична, що уможливлює прогнозування суспільних змін, виявлення та усунення деструктивних факторів у суспільному житті.
Виховна,що забезпечує вплив на поведінку людини.
Критична, що вказує на наявні в суспільстві недоліки шляхом проведення мітингів,демонстрацій,страйків,виступів.
Узагальнюючи зміст цих функціх, можна сказати, що головна функція громадської думки – соціальний контроль.


Слайд #7
Презентація на тему «Громадська думка та її функції» - Слайд #7

Соціальний контроль може бути використаний в регулюванні багатьох сфер суспільного життя. Так, у галузі соціальних відносин соціальний контроль допомагає реалізовувати принципи соціальної справедливості та політики, концентрує увагу на розв'язанні екологічних проблем. У галузі економіки він дозволяє з'ясовувати ставлення населення до економічних реформ, або ж достіджувати ефективність реклами чи споживчий попит.


Слайд #8
Презентація на тему «Громадська думка та її функції» - Слайд #8

Як вже зазначилось, особливу роль відіграє дослідження громадської думки у політичному житті суспільства. Недарма громадська думка активно досліджує під час передвиборчих компаній. При цьому зазвичай ці дослідження проводяться у формі визначення рейтингу певної політичної сили.
Рейтинг- показник (оцінка) діяльності, популярності, авторитету якоїсь особи, організації, групи, програми у певний час.


Завантажити презентацію