Презентація на тему «Головні члени речення»


Рейтинг презентації 5 на основі 1 голосів


Завантажити презентацію

Слайд #1
Презентація на тему «Головні члени речення» - Слайд #1

Головні члени речення
Урок
узагальнення і
систематизації вивченого


Слайд #2
Презентація на тему «Головні члени речення» - Слайд #2

Епіграф уроку:
Мандруємо разом! У добру путь!Цю землю Синтаксисом звуть!


Слайд #3
Презентація на тему «Головні члени речення» - Слайд #3

Мета уроку:
узагальнити і систематизувати вивчене учнями з теми «Головні члени речення»; удосконалювати вміння визначати граматичну основу речень, розпізнавати типи підметів та присудків за формою вираження, виконувати повний синтаксичний розбір речень; розвивати зв′язне мовлення, вдосконалювати будову речення; виховувати високу культуру мовлення.


Слайд #4
Презентація на тему «Головні члени речення» - Слайд #4

ПІДМЕТ -
головний член двоскладного речення
Означає предмет,
опредмечену дію
чи ознаку,
абстрактне
поняття,
істоту
тощо
Пов'язаний
з
присудком
Відповідає
на
питання
хто?
що?
Виражається
будь-якою
повнозначною
частиною мови,
крім прислівника,
а також
сполученням
двох і
більше
слів


Слайд #5
Презентація на тему «Головні члени речення» - Слайд #5

Способи вираження підмета
Підмет
може бути
виражений
іменником
займенником
числівником
прикметником,
числівником,
займенником,
дієприкметником
у значенні
іменника
сполученням числівника
з іменником
або двох
займенників
власною
назвою
інфінітивом
поєднанням
двох
іменників


Слайд #6
Презентація на тему «Головні члени речення» - Слайд #6

ПРИСУДОК -
головний член двоскладного речення
Означає дію,
стан,
ознаку
чи належність
Пов”язаний
з
підметом
Вживається
формами
дієслів
дійсного,
наказового
або
умовного
способу,
фрезеологіз-
мами
Відповідає
на питання
що робить
предмет?
що з ним
робиться?
який він є?
хто він
такий?


Слайд #7
Презентація на тему «Головні члени речення» - Слайд #7

простий
дієслівний
складений
дієслівний
складений
іменний
складний
ВИДИ ПРИСУДКІВ


Слайд #8
Презентація на тему «Головні члени речення» - Слайд #8

Дослідження-спостереження
Записати речення,
підкреслити головні члени речення,пояснити, чим
виражені присудки.
Солов′я збентежив трепет яблуневих віт.Десятків зо три вуликів стояло серед гайка. Хмари лебедині пливли над нами.


Слайд #9
Презентація на тему «Головні члени речення» - Слайд #9

Складений дієслівний присудок
Допоміжне дієслово
зі значенням:
а) початку дії,її тривалості
чи завершення (почати,
кинутися, продовжувати,
закінчувати,
припинити та ін.);
б) можливості чи
неможливості, волевияв-
лення (могти, уміти,
бажати, хотіти, вирішити,
намагатися та ін.)
Інфінітив
припинили
рухатися, хотів
повідомити,
вирішила
промовчати
+
=


Слайд #10
Презентація на тему «Головні члени речення» - Слайд #10

Замініть у поданих реченнях прості дієслівні присудки складеними дієслівними, дібравши для цього з довідки необхідні допоміжні дієслова. Утворені речення запишіть.
1.Осінь, поки непомітно, визирає з усіх шпаринок. 2.ОльгаДмитрівна міцно притискує дітей до серця і нестримно плаче від радості. 3.Улітку в спраглому небі гойдається вітер одвічних лип. 4.На сході багряно палав місяць. 5.Зроблю собі човна із мрій і весла із пісень. 6.Уже не кує зозуля в кленах...
Довідка. Почати, продовжувати,
хотіти, намагатися, закінчувати, не
переставати, переставати.


Слайд #11
Презентація на тему «Головні члени речення» - Слайд #11

Складений іменний присудок
Дієслово-
зв′язка,
що вказує
на час,
особу,
спосіб
Іменна частина,
виражена:
*іменником;
*прикметником;
*займенником;
*дієприкметником;
*фразеологізмом
був другом;
став розумнішим;
виявився своїм;
були переконані;
був лебединою
піснею
+
=


Слайд #12
Презентація на тему «Головні члени речення» - Слайд #12

Вибірково-розподільна робота.Виписати з речень присудки. І група – складені дієслівні. ІІ група – складені іменні.
Зоря на небі рожева вже починалась займатися. Повітря було насичене пахощами достиглих яблук. Ліси ставали густіші й густіші. Запалений вогонь мав зберігатися аж до весни. Він був на сьомому небі. Гості за святковим столом починали вести неквапну розмову. Будемо чекати ранку. Золоті ворота – парадний в′їзд до Києва.


Слайд #13
Презентація на тему «Головні члени речення» - Слайд #13

Завдання до казкиСпишіть, поставте,де потрібно, тире на місці пропущеної зв′язки.
Бджола відома трудівниця. Поезія це діло совісне. Паляниця хлібові сестриця.Працювати не в дудку грати.Витримка то запорука успіху. Тиха вода глибока.


Слайд #14
Презентація на тему «Головні члени речення» - Слайд #14

СКЛАДНИЙ ПРИСУДОК
Склад присудка
Приклади
Простий дієслівний +
складений іменний
Хлопець стояв перед усіма присоромлений
Складений дієслівний+
складений іменний
Спочатку він хотів бути художником.
Складений дієслівний +
Складений дієслівний
Потім спробував готуватися вступати на економічний


Слайд #15
Презентація на тему «Головні члени речення» - Слайд #15

Синтаксичний розбір речення
Два джмелі зранку почали поратися коло квіток.


Завантажити презентацію