Презентація на тему «Глобальні проблеми людства» (варіант 38)


Рейтинг презентації 5 на основі 1 голосів


Завантажити презентацію

Слайд #1
Презентація на тему «Глобальні проблеми людства» (варіант 38) - Слайд #1

Виконала
Учениця 11 класу
Кириченко маргарита
Глобальні проблеми людства


Слайд #2
Презентація на тему «Глобальні проблеми людства» (варіант 38) - Слайд #2

Зародження глобальних проблем
Політичні, економічні і соціальні проблеми, які стосуються інтересів усіх країн і народів, усього людства, називають глобальними. Глобальні проблеми виникли на рубежі XIX і XX ст., коли в результаті колоніальних завоювань усі заселені території світу були поділені між провідними країнами і втягнуті у світове господарство.


Слайд #3
Презентація на тему «Глобальні проблеми людства» (варіант 38) - Слайд #3

Класифікація
Усі глобальні проблеми можна поділити на політичні, економічні, демографічні, соціальні та екологічні.    Найнебезпечнішими для людства є політичні проблеми: а) війни і миру та гонки озброєнь в глобальному масштабі; б) економічного і політичного протистояння Сходу і Заходу, Півночі та Півдня; в) вирішення регіональних релігійних і військово-політичних конфліктів в Європі, Азії та Африці. 


Слайд #4
Презентація на тему «Глобальні проблеми людства» (варіант 38) - Слайд #4

На друге місце вийшли екологічні проблеми: знищення природних ресурсів; забруднення довкілля, збіднення генофонду Землі.    Дуже різноманітними в різних регіонах світу є демографічні проблеми. Для країн третього світу характерний "демографічний вибух", а в розвинених країнах спостерігається старіння і депопуляція населення. 


Слайд #5
Презентація на тему «Глобальні проблеми людства» (варіант 38) - Слайд #5

 Численні соціальні проблеми (охорона здоров'я, освіта, наука і культура, соціальне забезпечення) вимагають для свого вирішення великої кількості коштів і підготовки кваліфікованих спеціалістів. 


Слайд #6
Презентація на тему «Глобальні проблеми людства» (варіант 38) - Слайд #6

За останні два десятиріччя найбільших успіхів людство досягло у розв'язанні глобальних економічних проблем - сировинної і енергетичної. Проте у багатьох районах світу ці проблеми, так само як ще одна економічна проблема — продовольча, є дуже гострими. 


Слайд #7
Презентація на тему «Глобальні проблеми людства» (варіант 38) - Слайд #7

Політичні проблеми


Слайд #8
Презентація на тему «Глобальні проблеми людства» (варіант 38) - Слайд #8

Проблеми народонаселення
Переважна більшість населення світу живе в країнах, що розвиваються (4,2 млрд. осіб). До 2025 р. населення цих країн зросте ще на 3 млрд. осіб, що становитиме 95 % приросту населення світу.    Прогнозні розрахунки 00Н свідчать, що при сучасних темпах приросту населення у країнах Південної Азії і Африки, їх частка в населенні світу до кінця XXI ст. перевищить 60 %. 


Слайд #9
Презентація на тему «Глобальні проблеми людства» (варіант 38) - Слайд #9

Екологічні проблеми
Забруднення атмосфери


Слайд #10
Презентація на тему «Глобальні проблеми людства» (варіант 38) - Слайд #10

Забруднення гідросфери


Слайд #11
Презентація на тему «Глобальні проблеми людства» (варіант 38) - Слайд #11

Економічні проблеми
До цієї групи проблем відносять переважно енергетичну, сировинну та продовольчу.  Сировинна та енергетична проблеми мають багато спільного. Викликані вони, передусім недостатньою кількістю розвіданих запасів корисних копалин і дуже нераціональним їх використанням. Вже доводиться експлуатувати родовища, які знаходяться у гірших гірничо-геологічних умовах, у районах з екстремальними природними умовами, з нижчим вмістом корисних компонентів у рудах.


Слайд #12
Презентація на тему «Глобальні проблеми людства» (варіант 38) - Слайд #12

Усе це приводить до подорожчання сировинної та енергії, а значить, і всієї продукції згаданих галузей господарства. Тому основним шляхом вирішення сировинноенергетичної кризи є перехід до матеріало- і енергозберігаючих технологій, комплексного використання сировини, створення маловідхідного і безвідходного виробництв.


Завантажити презентацію