Презентація на тему «Глобальні проблеми людства» (варіант 36)Завантажити презентацію

Слайд #1
Презентація на тему «Глобальні проблеми людства» (варіант 36) - Слайд #1

Глобальні проблеми людства
Винушева Катерина


Слайд #2
Презентація на тему «Глобальні проблеми людства» (варіант 36) - Слайд #2

Глобальні проблеми людства  — комплекс проблем і ситуацій, що зачіпають життєві інтереси всіх народів світу,характеризуються динамізмом і вимагають для свого розв'язання колективних зусиль світової громадськості (екологічні проблеми, гонка озброєнь, хворобиі т. д.),від вирішення яких залежить подальший прогрес людства і збереження цивілізації.


Слайд #3
Презентація на тему «Глобальні проблеми людства» (варіант 36) - Слайд #3

Глобальні проблеми людства взаємопов'язані охоплюють всі сторони життя людей,стосуються всіх країн народів та верств населення,стосуються як поверхні землі, так і Світового океану, атмосфери планети, навколоземного та космічного простору. Вони призводять до великих економічних та соціальних збитків.


Слайд #4
Презентація на тему «Глобальні проблеми людства» (варіант 36) - Слайд #4

Глобальні проблеми людства є наслідком протистояння з одного боку природи, а з іншого — людської практики, культури людства, а також невідповідності або несумісності різноспрямованих тенденцій в ході розвитку самої людської культури. Природа існує за принципом негативного зворотного зв'язку (див. біотична регуляція довкілля), тоді як людська культура — за принципом позитивного зворотного зв'язку.


Слайд #5
Презентація на тему «Глобальні проблеми людства» (варіант 36) - Слайд #5

Філософські концепції
Катастрофа, катастрофізм
мальтузіанство
технократія, менеджеризм
утопізм, суспільство загального благоденства
фаталізм
гіліазм та апокаліпса, проблема апокаліпсису
кінець історії
теплова смерть усесвіту


Слайд #6
Презентація на тему «Глобальні проблеми людства» (варіант 36) - Слайд #6

Глобальні проблеми людства
Екологія:
- деградація земель
- екологічні проблеми сучасності
- озонові діри
- парниковий ефект
- проблема регулювання промислових викидів
- проблеми руйнування екосистем
- екологічні лиха
- проблеми геоактивності
- проблеми геліоактивності
- проблеми світового господарства
Економіка:
- Вичерпання факторів виробництва
- глобальна конкурентноспроможність
- економічна парадигма
- Інтеграція та дезінтеграція господарських ринків (інтеграційні утворення в Європі, Азії, Америці)
- затратні виробництва
- нові моделі економічного розвитку
- перерозподіл блага між традиційними та новими економіками
- Ресурсний потенціал сучасної цивілізації
- Сталий розвиток


Слайд #7
Презентація на тему «Глобальні проблеми людства» (варіант 36) - Слайд #7

Глобальні проблеми людства
Енергетика:
- Енергетична криза
- проблема безпеки АЕС, нових енергоблоків та наслідки виведення АЕС з експлуатації
- Аварії на атомних електростанціях (Японія, 1997, 2011)
Здоров'я:
- контроль народжуваності та демографічні програми у країнах, що розвиваються
- СНІД
- старіння людини
- санітарно-ветиринарний контроль проти пандемій та їх загроз (грип пташиний, грип свинячий)


Слайд #8
Презентація на тему «Глобальні проблеми людства» (варіант 36) - Слайд #8

Глобальні проблеми людства
Космос та космічні технології:
- космічне сміття та забруднення космосу
- Ноосферно-космічна цивілізація
Озброєння:
- контроль озброєнь
- контроль атомних технологій («Атомний клуб»)
Озброєння:
- контроль озброєнь
- контроль атомних технологій («Атомний клуб»)
Природа:
- межі розуміння природи
- самозародження речовини


Слайд #9
Презентація на тему «Глобальні проблеми людства» (варіант 36) - Слайд #9

Глобальні проблеми людства
Політика:
- взаємопристосування господарських механізмів та інституціональних структур на міждержавному і міжнародному рівнях
- гармонізація національної й міжнародної економічної політики
- уніфікація господарського законодавства
Промисловість:
- Постіндустріальна модель розвитку
- Третя промислова революція
Суспільство:
- гіпотеза другого демографічного переходу
- експорт демократії
- зближення націй (асиміляційний характер глобалізації)
- перенаселення
- продовольча проблема
- соціально-економічний розвиток
- цивілізаційний розвиток
- технологічна революція


Слайд #10
Презентація на тему «Глобальні проблеми людства» (варіант 36) - Слайд #10

Дякую за увагу!


Завантажити презентацію