Презентація на тему «Глобальні проблеми людства» (варіант 34)Завантажити презентацію

Слайд #1
Презентація на тему «Глобальні проблеми людства» (варіант 34) - Слайд #1

Глобальні проблеми людства
Екологічна та Демографічна


Слайд #2
Презентація на тему «Глобальні проблеми людства» (варіант 34) - Слайд #2

Глобальні проблеми - це найбільш суттєві проблеми які, торкаються всього людства і для свого розв'язання вимагають колективних зусиль світового співтовариства.


Слайд #3
Презентація на тему «Глобальні проблеми людства» (варіант 34) - Слайд #3

Так як глобальні проблеми стосуються всього світу, то для їх подолання необхідна співпраця в загальнопланетарному масштабі. Потрібно, щоб кожна людина була зацікавлена у вирішенні цих проблем.


Слайд #4
Презентація на тему «Глобальні проблеми людства» (варіант 34) - Слайд #4

Найактуальнішими проблемами сьогодення є: проблема війни і миру, екологічна, сировинна, енергетична, демографічна, продовольча…


Слайд #5
Презентація на тему «Глобальні проблеми людства» (варіант 34) - Слайд #5

Екологічна проблема
Забруднення атмосфери
Забруднення гідросфери
Забруднення довкілля
Скорочення флори та фауни


Слайд #6
Презентація на тему «Глобальні проблеми людства» (варіант 34) - Слайд #6

Причини екологічних проблем:
1
Бурхливі темпи зростання виробництва
2
Нераціональне природокористування
3
Забруднення навколишнього середовища відходами виробництва та суспільства


Слайд #7
Презентація на тему «Глобальні проблеми людства» (варіант 34) - Слайд #7

Штучна радіація


Слайд #8
Презентація на тему «Глобальні проблеми людства» (варіант 34) - Слайд #8

Парниковий ефект»до 2030 очікується підвищення температури на 2-4 С


Слайд #9
Презентація на тему «Глобальні проблеми людства» (варіант 34) - Слайд #9

Шляхи вирішення
Світова спільнота виходить з того, що головний шлях вирішення екологічної проблеми – така організація виробничої та невиробничої діяльності людей, яка забезпечить нормальний «экорозвиток» – перетворення навколишнього середовища в інтересах всього людства і кожної людини.


Слайд #10
Презентація на тему «Глобальні проблеми людства» (варіант 34) - Слайд #10

Заходи щодо поліпшення довкілля
технологічні — розробка і впровадження нових технологій, очисних споруд, видів палива;
економічні - вкладання коштів у розвиток нових, ресурсозберігаючих технологій;
освітянсько-виховні - формування екологічної культури, насамперед у молоді.


Слайд #11
Презентація на тему «Глобальні проблеми людства» (варіант 34) - Слайд #11

Демографічна проблема
Це сукупність соціально-демографічних проблем сучасності, що зачіпають інтереси всього людства.


Слайд #12
Презентація на тему «Глобальні проблеми людства» (варіант 34) - Слайд #12

проблема демографічної кризи розвинутих країн, яка привела до швидкого старіння та зменшення кількості населення (процес депопуляції);


Слайд #13
Презентація на тему «Глобальні проблеми людства» (варіант 34) - Слайд #13

проблема швидкого росту чисельності населення в країнах, що розвиваються.


Слайд #14
Презентація на тему «Глобальні проблеми людства» (варіант 34) - Слайд #14

Шляхи вирішення
Країни світу зрозуміли необхідність регулювання чисельності населення.
Країни, що розвиваються намагаються його зменшити з допомогою певних заборон. Так, уряд самої багатолюдної країни - КНР поставив за мету обмежити народжуваність, заборонивши сім'ям мати більше однієї дитини.


Слайд #15
Презентація на тему «Глобальні проблеми людства» (варіант 34) - Слайд #15

Розвинуті країни створюють умови для збільшення його чисельності за рахунок покращення репродуктивного здоров'я, пропагування здорового способу життя, морального заохочення відповідального батьківства , зниження материнської смертності, забезпечення адресної підтримки малозабезпечених сімей з дітьми та окремих категорій населення.


Слайд #16
Презентація на тему «Глобальні проблеми людства» (варіант 34) - Слайд #16

Виконалаучениця 10 класуГорбушина Дар'я


Завантажити презентацію