Презентація на тему «Гендерні стереотипи» (варіант 2)


Рейтинг презентації 5 на основі 1 голосів


Завантажити презентацію

Слайд #1
Презентація на тему «Гендерні стереотипи» (варіант 2) - Слайд #1

Гендерні стереотипи
Виконала учениця 11 класу Вус Каріна


Слайд #2
Презентація на тему «Гендерні стереотипи» (варіант 2) - Слайд #2

Гендерні стереотипи – це уявлення в суспільстві про соціальні ролі чоловіків і жінок, їх психологічні та фізіологічні особливості.
Термін варто відрізняти від поняття ґендерна роль, що означає набір очікуваних зразків поведінки (норм) для чоловіків і жінок. Поява ґендерних стереотипів обумовлена тим, що модель ґендерних відносин історично вибудовувалася таким чином, що статеві відмінності переважали над індивідуальними, якісними відмінностями в особистості чоловіка і жінки.


Слайд #3
Презентація на тему «Гендерні стереотипи» (варіант 2) - Слайд #3

Гендерні стереотипи утворилися на основі того, що статева ідентичність відчувається більш яскраво, ніж всі інші ідентичності.До гендерних стереотипів можна віднести цілу низку поглядів і тверджень, як от те, що чоловікам приписують такі якості як рішучість, наполегливість, відвага, впевненість в собі, вміння вести підприємницьку діяльність. Жінкам – нерішучість, пасивність, обережність. Чоловіків вважають більше схильними до лідерства, ніж жінки, більш амбіційними.


Слайд #4
Презентація на тему «Гендерні стереотипи» (варіант 2) - Слайд #4

Гендерні стереотипи, це певним чином атавізми, поняття, що виникли давно і при певних умовах, а з плином часу втратило свою актуальність. Наприклад, розвиток сучасного суспільства, технологічний прорив зрівнюють працю чоловіків і жінок, тому уявлення про те, що саме чоловік є “здобутчиком” і годувальником родини є застарілим. Високооплачувана робота вже не є фізично важкою, сьогодні і жінки, і чоловіки працюють приблизно в однакових умовах, забезпечуючи родину на рівні.


Слайд #5
Презентація на тему «Гендерні стереотипи» (варіант 2) - Слайд #5

Розрізняють психологічні та соціальні функції гендерних стереотипів.
Психологічні функції:
Когнітивна функція;
Ціннісно-захисна.
Соціальні функції:
Функція соціального контролю;
Соціалізаціонна функція;Інтеграційна функція;Функція встановлення і підтримки відносин влади і підпорядкування; 


Слайд #6
Презентація на тему «Гендерні стереотипи» (варіант 2) - Слайд #6

Гендерні стереотипи стають затребуваними в різних сферах життя суспільства – політичній, економічній, соціальній в силу низки причин: стать легко ідентифікується індивідом; стереотипні уявлення про чоловіків і жінок співвідносяться з його або її особистим досвідом; відносини статей сприймаються як чи не найбільш очевидні, зрозумілі, а тому легітимні


Слайд #7
Презентація на тему «Гендерні стереотипи» (варіант 2) - Слайд #7

За результатами досліджень вчених, гендерні стереотипи формуються ще в дошкільному віці: до 3-х років відсутні розбіжності в характері, особливостях поведінки хлопчиків і дівчаток. Найбільший вплив на формування гендерно-стреотипізованої поведінки мають дошкільні навчальні заклади.


Слайд #8
Презентація на тему «Гендерні стереотипи» (варіант 2) - Слайд #8

Варто відмітити, що ні в біологічному, ні в психологічному сенсі не зустрічається чистої мужності чи жіночності. У кожної особистості спостерігається “суміш” біолого-психологічних ознак своєї і протилежної статі. Сучасна психологія виділяє чотири статеворольових типи, властивих чоловікам і жінкам: мужній, жіночний, андрогінний і недиференційований.


Слайд #9
Презентація на тему «Гендерні стереотипи» (варіант 2) - Слайд #9

Дякую за увагу!


Завантажити презентацію