Презентація на тему «Фразеологічні засоби стилістики»


Рейтинг презентації 5 на основі 1 голосів


Завантажити презентацію

Слайд #1
Презентація на тему «Фразеологічні засоби стилістики» - Слайд #1

Фразеологічні засоби стилістики


Слайд #2
Презентація на тему «Фразеологічні засоби стилістики» - Слайд #2

Фразеологізми—особливі мовнІ одиниці—мають чітко виражене стильове призначення. Вони тяжіють до окремих стилів і в текстах цих стилів найчастіше вживаються.
Кожний стиль мовлення володіє значним запасом фразеологізмів. Стилістичні функції фразеологізмів залежать і від джерел їх походження. На цій підставі діляться фразеологізми на три групи:
розмовно-побутові;
народнопоетичні;
книжні;


Слайд #3
Презентація на тему «Фразеологічні засоби стилістики» - Слайд #3

Розмовно-побутові фразеологізми широко вживаються в розмовному, художньому стилях, рідше—в публіцистичному.
Ці фразеологізми мають яскраво виражене емоційно-експресивне забарвлення. Серед них багато прислів'їв і приказок, що роблять наше мовлення багатим, виразним, дотепним. Наприклад: То добре, що швидко, та є таке прислів'я: «Поспішиш—людей насмішиш».(Остап Вишня.)
У творах художньої літератури розмовно-побутові фразеологізми є важливим засобом підсилення, увиразнення думки.


Слайд #4
Презентація на тему «Фразеологічні засоби стилістики» - Слайд #4

Народнопоетичні фразеологізми—вирази, що виникли на фольклорній основі(сталі епітети метафори, порівняння, тавтологічні звороти, примовки). Українські письменники часто використовують ці вирази в своїй творчості. Наприклад: На камені на білому там стояла темная темниця.(Т. Шевченко.)
Фольклорні елементи мовлення виступають у художньому (рідше публіцистичному) стилі як засоби емоційного забарвлення тексту в ліричні та гумористичні тони, увиразнюють художні засоби.
Книжні фразеологізми виникли на писемній (книжній основі) і найчастіше використовуються в книжних стилях. До книжних фразеологізмів належать крилаті слова і вирази—сталі словесні формули,що є повторенням влучних висловів письменників, філософів. Наприклад: мертві душі(за назвою твору М.В.Гоголя), ахіллесова п'ята(з грецької міфології).
До книжних фразеологізмів належать термінологічні словосполучення, поява яких зумовлена постійним розвитком різних галузей науки, культури, техніки.


Слайд #5
Презентація на тему «Фразеологічні засоби стилістики» - Слайд #5

Фразеологізми є одним з невичерпних джерел багатства і виразності мовлення, але вимагають доречного вживання. Тому треба уникати помилок типу мати роль(треба—відігравати роль), вантаж спогадів(треба—тягар спогадів).
Запас фразеологізмів й уміле їх використання робить наше мовлення багатим, виразним й оригінальним.
Тести
1.Які фразеологізми мають яскраво виражене емоційно-експресивне забарвлення?
А) народнопоетичні
Б)розмовно-побутові
В)книжні


Слайд #6
Презентація на тему «Фразеологічні засоби стилістики» - Слайд #6

2. Яку функцію виконують народнопоетичні фразеологізми?
А) емоційне забарвлення тексту в ліричні та гумористичні тони
Б) важливий засіб підсилення думки
В)увиразнення думки
3. До яких фразеологізмів належать крилаті слова і вирази—сталі словесні формули,що є повторенням влучних висловів письменників, філософів?
А) народнопоетичні
Б)розмовно-побутові
В)книжні
4.Серед яких фразеологізмів багато прислів'їв і приказок?
А)книжні
Б) народнопоетичні
В)розмовно-побутові


Завантажити презентацію