Презентація на тему «Фіскальна політика»


Рейтинг презентації 5 на основі 1 голосівСлайд #1
Презентація на тему «Фіскальна політика» - Слайд #1

Фіскальна політика
Виконала учениця 11-Бкласу: Біла Василина


Слайд #2
Презентація на тему «Фіскальна політика» - Слайд #2

Фіскальна політика:
Фіскальна політика — це регулювання доходів і витрат держави.
Заходи фіскальної політики визначаються поставленою метою (боротьба з інфляцією, згладжування циклічних коливань економіки, зниження рівнябезробіття). Держава регулює сукупний попит і реальний національний дохід за допомогою державних витрат, трансфертних виплат і оподатковування.


Слайд #3
Презентація на тему «Фіскальна політика» - Слайд #3

Стимулююча та стримуюча фіскальна політика:
Стимулююча фіскальна політика - здійснюється в період спаду, депресії, включає підвищення державних витрат, зниження податків і призводить до дефіциту бюджету
Стримуюча фіскальна політика (рестрикційна)-
політика уряду, спрямована на скорочення урядових закупівель або на зростання чистих податків, що проводиться для боротьби з інфляцією
 


Слайд #4
Презентація на тему «Фіскальна політика» - Слайд #4

Дискреційною та недискреційна фіскальна політика
Дискреційна фіскальна політика – це система заходів, яка передбачає зміни в розмірі державних витрат і податків. Вона використовується державою для протидії циклічним коливанням. Для стимулювання сукупного попиту в період економічного спаду уряд створює дефіцит державного бюджету збільшуючи державні витрати або знижуючи податки.
При недискреційній (автоматичній) фіскальній політиці бюджетний дефіцит та бюджетний надлишок виникають автоматично, внаслідок дії автоматичних стабілізаторів економіки. Автоматичний (“вбудований”) стабілізатор – механізм, який дозволяє зменшити циклічні коливання в економіці без проведення спеціальної економічної політики. Такими стабілізаторами є прогресивна податкова система і трансфертні платежі (страхування по безробіттю). Зміна цих величин внаслідок циклічних коливань сукупного доходу призводить до збільшення податкових надходжень у періоди зростання ВВП і до їхнього зменшення у фазі економічного спаду.


Слайд #5
Презентація на тему «Фіскальна політика» - Слайд #5

Бюджетний дефіцит та управління державним боргом.
Бюджет – це грошове вираження збалансованого кошторису доходів та видатків за певний період.
Структурний
Фактичний
Циклічний


Слайд #6
Презентація на тему «Фіскальна політика» - Слайд #6

Структурний бюджет:
Структурний бюджет відображає, якими мають бути урядові видатки, надходження і дефіцити, якщо економіка функціонує за потенційного обсягу виробництва. 
Структурний дефіцит визначається як бюджетний дефіцит при діючих податкових ставках і потенційному рівні випуску.


Слайд #7
Презентація на тему «Фіскальна політика» - Слайд #7

Фактичний бюджет:
Фактичний бюджет відображає реальні видатки, надходження і дефіцити за певний період. 
Фактичний дефіцит державного бюджету складається під впливом дискреційної бюджетно-податкової політики (структурний дефіцит) і циклічних коливань в економіці (циклічний дефіцит).


Слайд #8
Презентація на тему «Фіскальна політика» - Слайд #8

Циклічний бюджет:
Циклічний бюджет показує вплив ділового циклу на бюджет та вимірює зміни видатків, надходжень і дефіцитів, які виникають через те, що економіка не працює за потенційного обсягу виробництва, а перебуває у стані піднесення або спаду. 
Циклічний бюджет є різницею між фактичним і структурним бюджетами.


Слайд #9
Презентація на тему «Фіскальна політика» - Слайд #9

Перевищення фактичного дефіциту над структурним дає циклічний дефіцит
Перевищення структурного над фактичним – циклічний надлишок


Слайд #10
Презентація на тему «Фіскальна політика» - Слайд #10

Податки :
Податки — це обов'язкові платежі, які держава стягує з окремих осіб, установ, організацій, у центральний або місцевий бюджет.
Пропорційне оподаткування:
Податкова ставка незмінна, не залежить від рівня доходу.
Виникає зацікавленість у зростанні доходів.
Збільшується соціальна несправедливість.
Прогресивне оподаткування:
Податкова ставка збільшується зі зростанням доходів.
Обмежуються зростання та перерозподіл доходів.
З'являються можливості для приховування доходів.


Слайд #11
Презентація на тему «Фіскальна політика» - Слайд #11

 Державний бюджет:
 
Державний бюджет — це головний фінансовий документ держави, що складається з дохідної та видаткової частини.
Державний бюджет
Доходи:
Податки з громадян (14%)
Податки з підприємств (16%)
Податок на додану вартість (25%)
Акциз
Податок на землю (3%)
Місцеві податки та збори (0,5%)
Неподаткові надходження (25%)
Доходи від операцій з капіталом
Цільові фонди.
Видатки:
Обслуговування зовнішнього та внутрішнього боргу
Оборона, громадський порядок, безпека та суди
Економічна діяльність (інвестиції державних підприємств)
Соціальний захист
Охорона здоров'я
Освіта
ЖКГ


Слайд #12
Презентація на тему «Фіскальна політика» - Слайд #12

Важливим елементом стратегії макроекономічного управління є зменшення розміру бюджетного дефіциту.
Найважливішими з них є такі:– загальний дефіцит бюджету (фактичний) – утворюється державними витратами, які перевищують державні доходи та субсидії;– зовнішній дефіцит – зовнішні видатки держави мінус державні надходження від зовнішніх джерел;– внутрішній дефіцит – це загальний дефіцит мінус зовнішній дефіцит;– операційний дефіцит – загальний дефіцит мінус інфляційна частка процентних платежів;– первинний дефіцит – різниця між величиною загального дефіциту і сумою всіх процентних платежів;– поточний бюджетний дефіцит (надлишок) утворюється поточними державними доходами за винятком поточних видатків.


Слайд #13
Презентація на тему «Фіскальна політика» - Слайд #13

Для фінансування дефіциту бюджету використовуються як інфляційні, так і неінфляційні джерела.
Неінфляційні джерела містять в собі:
внутрішні та зовнішні позики на фінансових ринках: кредити комерційних банків, іноземних урядів та міжнародних організацій;
продаж державних цінних паперів комерційним банкам, фірмам та домогосподарствам;
трансферти – фінансування у вигляді безоплатної допомоги.
Зменшити дефіцит бюджету уряд може і шляхом накопичення заборгованості – прострочування платежів по боргах, або за рахунок підвищення податків.


Слайд #14
Презентація на тему «Фіскальна політика» - Слайд #14

Інфляційне джерело:
Інфляційним джерелом фінансування бюджетного дефіциту є монетизація дефіциту, яка відбувається в результаті позик центрального банку урядові та купівлі центральним банком державних цінних паперів.