Презентація на тему «Фінансовий ринок»Завантажити презентацію

Слайд #1
Презентація на тему «Фінансовий ринок» - Слайд #1

Презентація на тему:фінансовий ринок
Команди: «Білі комірці»
Автор: Назаренко Максим


Слайд #2
Презентація на тему «Фінансовий ринок» - Слайд #2

Фінансовий ринок
це сукупність обмінно-перерозподільних відносин, пов'язаних з процесами купівлі-продажу фінансових ресурсів, необхідних для здійснення виробничої та фінансової діяльності.


Слайд #3
Презентація на тему «Фінансовий ринок» - Слайд #3

Суб`єкти фінансового ринку:
цінні папери
фінансові послуги
грошово-кредитні ресурси
Об`єкти фінансового ринку:
держава
підприємства різних форм власності
окремі громадяни


Слайд #4
Презентація на тему «Фінансовий ринок» - Слайд #4

Принципи взаємодії на фінансовому ринку:
вільний доступ до ринкової інформації і ринкових інструментів для всіх учасників фінансового ринку;
прозорість ринку і реальний захист інвесторів;
конкурентність та ефективність;
відповідність міжнародним стандартам.


Слайд #5
Презентація на тему «Фінансовий ринок» - Слайд #5

Види фінансових ринків:
Валютний ринок
Грошово-кредитний ринок
Ринок дорогоцінних металів
Фондовий ринок (ринок цінних паперів)


Слайд #6
Презентація на тему «Фінансовий ринок» - Слайд #6

Види цінних паперів:
Акції
Облігації
Сертифікати
Векселі


Слайд #7
Презентація на тему «Фінансовий ринок» - Слайд #7

Використані джерела:
Опарін В. М. Фінанси (Загальна теорія): Навч. посібник. — 2-ге вид., доп. і перероб. — К.: КНЕУ, 2002. — 240 с.


Завантажити презентацію