Презентація на тему «Фінансове право» (варіант 2)


Рейтинг презентації 5 на основі 1 голосів


Завантажити презентацію

Слайд #1
Презентація на тему «Фінансове право» (варіант 2) - Слайд #1

Фінансове право


Слайд #2
Презентація на тему «Фінансове право» (варіант 2) - Слайд #2

Що ж таке фінансове право?
Фінансове право - це сукупність правових норм, що регулюють суспільні відносини у сфері збирання, розподілу та використання органами державної влади та місцевого самоврядування грошових коштів із метою забезпечення виконання покладених на ці органи завдань і функцій.


Слайд #3
Презентація на тему «Фінансове право» (варіант 2) - Слайд #3

ФІНАНСОВЕ ПРАВО ОХОПЛЮЄ ТРИ ПІДГАЛУЗІ


Слайд #4
Презентація на тему «Фінансове право» (варіант 2) - Слайд #4

Бюджетне право — система встановлених державою загальнообов'язкових правових норм, що регулюють майнові та пов'язані з ними немайнові суспільні відносини, які складаються в процесі бюджетної діяльності держави татериторіальних громад
Банківське право — це сукупність правових норм, що регулюють організацію і діяльність банків та інших фінансово-кредитних установ, їх взаємовідносини з клієнтурою та між собою, порядок здійснення банківських операцій, надання послуг згідно з чинним законодавством України, забезпечення функціонування і розвитку банківської системи.
Податкове право — складний фінансово-правовий інститут, який регулює владні відносини по встановленню, введенню та справлянню податків та зборів, а також відносини, що виникають в процесі здійснення податкового контролю, оскарження актів податкових органів, дій (бездіяльності) їх посадових осіб та притягнення до відповідальності за здійснення податкового правопорушення.


Слайд #5
Презентація на тему «Фінансове право» (варіант 2) - Слайд #5

Джерела
фінансового права


Слайд #6
Презентація на тему «Фінансове право» (варіант 2) - Слайд #6

Бюджетна система України
Бюджет – документ, який визначає джерела формування коштів держави або її складових частин і їх витрачання


Слайд #7
Презентація на тему «Фінансове право» (варіант 2) - Слайд #7

Бюджетна система України


Слайд #8
Презентація на тему «Фінансове право» (варіант 2) - Слайд #8

СТРУКТУРА ДЕРЖАВНОГО БЮДЖЕТУ
ДОХОДИ
ВИДАТКИ
ПОДАТКОВІ НАДХОДЖЕННЯ
ДОХОДИ ВІД ОПЕРАЦІЙ ІЗ КАПІТАЛОМ
НЕПОДАТКОВІ НАДХОДЖЕННЯ
КУЛЬТУРА І СПОРТ
ОСВІТА І НАУКА
ГРОМАДСЬКИЙ ПОРЯДОК
ОБОРОНА
ДЕРЖАВНИЙ АППАРАТ УПРАВЛІННЯ
ОФІЦІЙНІ ТРАНСФЕРТИ
ЦІЛЬОВІ ФОНДИ
ОХОРОНА ЗДОРОВ'Я


Слайд #9
Презентація на тему «Фінансове право» (варіант 2) - Слайд #9

Податки — це встановлені вищим органом законодавчої влади обов'язкові платежі, які сплачують фізичні та юридичні особи до бюджету у розмірах і у терміни, передбачених законодавством.
Податки в Україні


Слайд #10
Презентація на тему «Фінансове право» (варіант 2) - Слайд #10

Види податків
Із юридичних осіб.
Із фізичних осіб.
Які можуть сплачувати і юридичні, і фізичні особи.
Автор: Шама Д.В.


Слайд #11
Презентація на тему «Фінансове право» (варіант 2) - Слайд #11

Види податків
НА МАЙНО
НА РЕСУРСНІ ПЛАТЕЖІ
НА СПОЖИВАННЯ
НА ДОХОДИ ТА ПРИБУТКИ
Автор: Шама Д.В.


Слайд #12
Презентація на тему «Фінансове право» (варіант 2) - Слайд #12

Відповідальність платників податків
ФІНАНСОВА
Застосовується до платників податків у вигляді штрафних (фінансових) санкцій та пені
АДМІНІСТРАТИВНА
Наступає у випадках, коли правопорушення не несуть за собою кримінальну відповідальність
КРИМІНАЛЬНА
Притягують осіб, діяння яких призвели до ненадходження до бюджету коштів, що перевищують неоподаткований мінімум доходів громадян у значних розмірах, у великих та особливо великих розмірах
Автор: Шама Д.В.


Слайд #13
Презентація на тему «Фінансове право» (варіант 2) - Слайд #13

Факти про податки
За життя Бенджамін Франклін вважав, що в житті людини існують тільки дві речі, яких йому не вдасться уникнути: податків і смерті.
Вже в 1698 році Петро I вирішив ввести нікому раніше не бачений податок - податок на носіння бороди. Тепер усі чоловіки, що мають бороду, повинні були сплатити податок і отримати так званий "бородовой знак", на якому красувався напис "гроші узяті".
Не платити податок могли лише одні селяни, правда, тільки у себе в селі. Якщо якийсь селянський "бородань" захотів би приїхати в місто, то воно зобов'язане було заплатити копійку.
У 18 столітті в одному з германських міст жителі платили податок за горобців. Встановлювалося, що кожен власник будинку був зобов'язаний убити дванадцять горобців. За цю державу платило йому плату в шість крейцерів. Ті, хто відмовлялися вбивати або не могли надати потрібну кількість убитих птахів, зобов'язані були сплатити податок 12 крейцерів..


Слайд #14
Презентація на тему «Фінансове право» (варіант 2) - Слайд #14

У сімнадцятому столітті в Англії був введений податок на капелюхи. Таким чином, жителі міста повинні були сплатити 2 фунти за рік, щоб мати право носити такий головний убір. Для селян податок складав 5 шилінгів.
Починаючи з 1980 року, в Женеві і Цюріху діє податок "на шум". Тому авіакомпанії, чиї літаки злітають з аеропортів цих двох швейцарських міст, вимушені платити такий податок.
Індійська влада міста Раджахмундрі знайшла досить забавний спосіб боротися з неплатниками податків. Для цього наймають музикантів, які всю ніч б'ють у барабани під вікнами людей, що відмовляються платити податки. Це дало бажаний результат.
У 18 столітті жінки Швеції нарешті отримали виборче право, але скористатися їм могли лише ті, хто знаходився в гільдіях, а також платив податки.
У СРСР існував податок для холостяків, по якому усі неодружені чоловіки разом з незаміжніми жінками у віці від 20 до 50 років платили податок, 6%, що складав, від їх доходів.
Єгипет знайшов якісне джерело доходу, оподаткувавши танець живота.
Більше грошей в казну приносить тільки туризм, експорт нафти, а також бавовни іСуєцький канал.


Слайд #15
Презентація на тему «Фінансове право» (варіант 2) - Слайд #15

Думки великих, афоризми і вислови про податки і оподаткування
 
"Оподаткування - це мистецтво обскубувати гусака так, щоб отримати максимум пір'я з мінімумом писку". - Жан Б. Кольбер (1619-1683). Міністр фінансів Франції з 1665 р.
 
"Необхідно, щоб народ платив, щоб він служив, і він має цим задовольнятися. Адже йому надана можливість брати участь в політиці: з його надр виходять дві основні сили держави - армія і бюджет. Платити податки і бути солдатом - то хіба цього мало? Він - опора військова, і він же - опора казни. Прекрасна роль. А за нього царюють. Повинен же він платити за таку послугу. Податки і цивільний лист - це платня, яку народи платять королям за їх працю". - В. Гюго (1802-1885). «Людина, що сміється».
 
"Податок - це дозволена форма грабежу".- Хома Аквінський, філософ XIII століття.
"Виплата податків за шкалою податкових ставок - це податок на совість більшою мірою, чим прибутковий податок". - Дж. С. Мілль (1806-1873). Англійський філософ і економіст.
 
"Ніщо не вимагає стільки мудрості і розуму, як визначення тієї частини, яку у підданих забирають, і тієї, яку їм залишають". - Шарль Л. Монтескье (1689-1755). Французький просвітитель, правознавець, філософ.
"Я більше прагну добитися рівності в розподілі податку, аніж точної сплати двадцятини". -Абат Тере (1770).
 
"Піддані держави повинні, по можливості, відповідно своїй здатності і силам брати участь у вмісті уряду, тобто відповідно доходу, яким вони користуються під заступництвом і захистом держави. Податок, який зобов'язався сплатити кожну окрему особу, має бути точно визначений, а не довільний. Термін сплати, спосіб платежу, сума платежу - все це повинно бути ясно і ясно для платника і для всякої іншої особи. Там, де цього немає, кожна особа, оподатковувана даним податком, віддається більшою чи меншою мірою у владу складальника податків, який може обтяжувати податок для всякого неугодного йому платника або включати для себе загрозою того, що такого обтяжило дарунок або хабар". - А. Сміт (1723-1790). Шотландський економіст і філософ «Дослідження про природу і причини багатства народів» (1776).


Завантажити презентацію