Презентація на тему «Еволюція уявлень про роль і місце природи в житті суспільства» (варіант 1)


Рейтинг презентації 5 на основі 1 голосівСлайд #1
Презентація на тему «Еволюція уявлень про роль і місце природи в житті суспільства» (варіант 1) - Слайд #1

Еволюція уявлень про роль і місце природи в житті суспільства


Слайд #2
Презентація на тему «Еволюція уявлень про роль і місце природи в житті суспільства» (варіант 1) - Слайд #2

Еволюція уявлень про роль і місце природи в житті суспільства


Слайд #3
Презентація на тему «Еволюція уявлень про роль і місце природи в житті суспільства» (варіант 1) - Слайд #3

Близько 3,5 млрд років триває еволюція природних систем, їхнє ускладнення й удосконалення. Одним з головних чинників природних перебудов ландшафтів є глобальні кліматичні зміни.


Слайд #4
Презентація на тему «Еволюція уявлень про роль і місце природи в житті суспільства» (варіант 1) - Слайд #4

Епоха збиральництва й мисливства
Первісна людина сприймала світ, відчуваючи себе частиною природи.


Слайд #5
Презентація на тему «Еволюція уявлень про роль і місце природи в житті суспільства» (варіант 1) - Слайд #5

Епоха аграрної культури. Вона позначилася поступовим переходом людини до осілого способу життя, заселенням і освоєнням нових територій, прирученням диких тварин і введенням у культуру дикорослої флори.


Слайд #6
Презентація на тему «Еволюція уявлень про роль і місце природи в житті суспільства» (варіант 1) - Слайд #6

Епоха індустріального виробництва.
Людство сповідувало підхід господаря природи, яка дана йому задля задоволення власних потреб


Слайд #7
Презентація на тему «Еволюція уявлень про роль і місце природи в житті суспільства» (варіант 1) - Слайд #7

Епоха постіндустріального суспільства. Ця епоха характеризується надприродними масштабами споживання ресурсів ЗемліСтрімке зростання чисельності населення у XX - на початку XXI ст. призвело до дефіциту ще й просторових ресурсів особливо в урбанізованих районах


Слайд #8
Презентація на тему «Еволюція уявлень про роль і місце природи в житті суспільства» (варіант 1) - Слайд #8

Порушення природних процесів і деградація природи призвели до глобальних змін клімату на планеті, непередбачуваності кліматичних змін і активізації природних стихійних процесів.


Слайд #9
Презентація на тему «Еволюція уявлень про роль і місце природи в житті суспільства» (варіант 1) - Слайд #9

Проблема протиріччя між розвитком людської цивілізації і природним середовищем є вічним супутником цивілізації. При цьому природа - не лише зовнішнє оточення, оболонка, в якій розвивається суспільство. Суспільство - це органічна частина природи, а історія людства є частиною історії природи.